Doelstelling

Doelstelling

De vereniging "Ondernemersvereniging Groendorpen Noordelijk Flevoland" is opgericht op 1 januari 1988.

De OVG heeft ten doel:

het bevorderen van de belangen van alle bij haar aangesloten verenigingen.

De aangesloten verenigingen zijn de ondernemersverenigingen die actief zijn in één van de dorpen. Inmiddels vertegenwoordigen we circa 500 ondernemers en mag OVG zich de grootste bedrijfskring noemen van provincie Flevoland.

Doelen OVG

  • De belangenbehartiging vormgeven richting leden
  • OVG als netwerkorganisatie meer vormgeven. Op verzoek van aangesloten leden bijeenkomsten organiseren die aanvullend zijn op het programma en / of de activiteiten van de aangesloten ondernemersverenigingen versterken.
  • OVG positioneren. Als bestuur van de OVG hebben wij als doelstelling om Ondernemers Vereniging Groendorpen meer te positioneren en naar buiten toe te benadrukken dat ruim 440 ondernemers uit het buitengebied zijn verenigd binnen de OVG. Dit zijn ondernemingen die belangrijk zijn voor de regionale economie en voor de leefbaarheid van de dorpen.
  • Presentatie OVG verbeteren. De presentatie van de OVG verbeteren richting intermediairs.

 

 

 

Ondernemers Vereniging Groendorpen