Ens

Ens

Commerciёle Vereniging Ens

Ens

Commerciёle Vereniging Ens

Ens heeft een bloeiend verenigingsleven met ruim voldoende sportfaciliteiten en beschikbare industriegrond. De saamhorigheid is groot, waardoor er door middel van zelfwerkzaamheid veel tot stand kan worden gebracht.

De reeds aangehaalde ligging langs de N50 en dichtbij Kampen zijn ook sterke punten.
Ens is blij met de ontwikkelingen van de N50, de nieuwe wegen, waaronder een nieuwe toegangsweg naar het industrieterrein en natuurlijk de nieuwe Ramspolbrug. Daarnaast hebben we na jaren van overleg en volhouden in 2012 een nieuwe inrichting van het Centrum van Ens.

De ondernemersvereniging CVE telt ruim 86 leden die verdeeld zijn over het industrieterrein, winkeliers en buitengebied w.o. tuinders en loonwerkers. En nog steeds sluiten er nieuwe leden aan. Ens is bedrijvig!
De CVE behartigt samen met dorpsbelang de belangen van de ondernemers en inwoners en werkt en denkt mee aan de leefbaarheid van het dorp. Er is een goed contact met de lokale overheid, deze wordt regelmatig door beide vereniging benaderd met verzoeken om aandacht aan bepaalde zaken te schenken. Per slot van rekening kunnen we gezamenlijk meer bereiken dan ieder afzonderlijk.

Als CVE willen wij een aanzet willen geven om Ens voor de toekomst leefbaar te houden. Het is uitermate belangrijk om alert te blijven en de vinger aan de pols te blijven houden en constant te werken aan de ontwikkeling van het dorp. Stilstand is achteruitgang! Kortom, CVE staat voor:

1. De sterke punten van Ens benutten, o.a.vrijwilligerswerk, verenigingsleven
2. Industrieterrein moet langs de N50 komen te liggen
3. Het dorp moet gezelliger worden ingericht
4. Het dorp moet meer uitstraling hebben
5. Rondweg zien wij als noodzakelijk
6. Ontwikkeling glastuinbouwgebied
7. Het aantal woningen moet sterk worden uitgebreid
8. Regelmatig reclame maken voor het dorp, o.a. website en adverteren

Zie voor de activiteiten www.cvens.nl