Gem. beleid

Gem. beleid

Links naar ‘gemeentelijke plannen’ die ter inzage liggen
of die beoordeeld moeten worden door de besturen van de dorpen.

  

Structuurvisie ter inzage

De Structuurvisie ligt ter inzage

De structuurvisie, het vaststellingsbesluit en het bijbehorende Plan-MER liggen voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, bij het loket Woonomgeving en is raadpleegbaar op de gemeentelijke websitewww.noordoostpolder.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

De interactieve verbeelding is raadpleegbaar op het webadres:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0171.SVP00002-VS01

  Subsidie Erfsingel 

Meer mooie erfsingels dankzij subsidie

Noordoostpolder krijgt steeds meer mooie erfsingels. Sinds in september 2013 de campagne
‘Heb jij je ErfGoed ingelijst?’ van start ging, is het aantal subsidieverzoeken toegenomen.
Het aanvragen van subsidie voor singels kan nog steeds, maar de deadlines komen in zicht.

Zie voor meer informatie www.noordoostpolder.nl/erfsingels

  Samenleving

Gemeente zoekt 150 buitengewone werkgevers

Gemeente Noordoostpolder is op zoek naar 150 maatschappelijk betrokken werkgevers die zich inzetten
voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De 150 buitengewone bedrijven krijgen een prominente plek op het speciale bord in het gemeentehuis,
verdienen aandacht in bladen en krijgen een podium in gemeentelijke uitgaven.

Meedoen of meer weten? Kijk op noordoostpolder.nl en meld je aan.

  Zuiderzeelijngelden  (ZZL) 

Subsidie programma Zuiderzeelijn gelden

Binnen het programma Zuiderzeelijngelden passen bij voorkeur initiatieven die  (innovatieve) kennis en ondernemerschap
aan elkaar koppelen, duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en de economische diversiteit in de regio versterken. Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en (semi-)overheden  nodigen we nadrukkelijk uit om economiestimulerende ideeën aan ons voor te leggen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het programma Zuiderzeelijngelden moet het idee dat wordt aangedragen
in ieder geval bijdragen aan één van de volgende maatregelen voor Noordelijk Flevoland.

  • Versterking van innovatief potentieel en ondernemerschap;
  • Verbetering van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en van het vestigingsklimaat;
  • Versterking en uitbreiding van het toeristisch potentieel;

 

http://www.noordoostpolder.nl/Ondernemen/Zuiderzeelijngelden

  Bestemmingsplannen 

Ter inzage: