OVG Nieuwtjes

OVG Nieuwtjes

21 juni 2018

Nieuws van het bestuur

Donderdag 7 juni  heeft OVG samen met LTO en BAN deelgenomen aan het CEO-overleg met wethouder Hans Wijnants. CEO staat voor Commissie Economische Ontwikkeling. Hans Wijnants gaat zijn tweede periode in als wethouder Economische Zaken. Naast Economische Ontwikkeling zitten in zijn portefeuille: Recreatie & Toerisme, Financiën en enkele onderwijstaken. Ook is hij de komende vier jaar verantwoordelijk voor de sociale werkvoorziening en re-integratiebeleid. De wethouder wil graag starten met het opstellen van een beleidsnota sociaal-economisch beleid. De vergadering heeft hem veel werkplezier en succes gewenst met de uitvoering van zijn uitdagende portefeuille.

In deze OVG-nieuwtjes veel informatie. We lichten er graag een paar uit: Op 9 juli organiseren we weer een OVG Kenniskamer. Tijdens deze bijeenkomst praten we u bij over de AVG. Verder start Provincie Flevoland vandaag met een voucherregeling voor ondernemers in het mkb die graag willen groeien in Flevoland. U kunt haringparty’s bezoeken en lezen waarom OVG een zienswijze heeft ingediend.

 

9 juli OVG Kenniskamer over AVG

De nieuwe privacywet, de AVG, heeft nogal wat stof doen opwaaien in ondernemersland. Heeft u al helder wat u wel en niet moet doen? Op 9 juli komt Emiel Brinkman van ACF in Emmeloord een presentatie houden over de AVG. U kunt vragen stellen en zo meer te weten komen over wat de AVG voor uw onderneming betekent. Vanaf 19.45 uur bent u welkom bij Heftruckcentrum Post, Schelling 1 in Emmeloord. Om 20.00 uur start Emiel met de presentatie.

 

 3 Voucherregelingen van start

Provincie Flevoland heeft sinds deze week 3 voucherregelingen in werking gesteld om ondernemers in het mkb te ondersteunen die in Flevoland willen groeien. De 3 vouchers zijn: Kennis & Expertise, Persoonlijke ontwikkeling en Bedrijfsscholingscan. Met de vouchers kunnen ondernemers een deel van de kosten financieren waarmee ze externe deskundigheid kunnen inkopen. Afhankelijk van het type voucher bedraagt de waarde maximaal € 5000,- of € 15.000,-. Het overige deel (50%) betaalt de ondernemer zelf. Ontwikkelings Maatschappij Flevoland (OMFL) voert de regeling uit. Meer info kunt u vinden op https://voucherregelingflevoland.nl/.

 

MKB Doorgaan

Waar vind ik werkkapitaal? Hoe voorkom ik schulden? Hoe houd ik mijn mensen aan het werk? Hoe kan ik mijn bedrijf laten groeien? Het zijn vragen waar ondernemers niet altijd meteen antwoord op weten. Stichting MKBDoorgaan.nl wil ondernemers via vroegsignalering op tijd bijstaan om te voorkomen dat ondernemerschap en werkgelegenheid onnodig verloren gaan. MKBDoorgaan.nl is een non-profit stichting en biedt onafhankelijk en kosteloos advies. Lees er meer over op www.mkbdoorgaan.nl.

 

NOPLINC

Heeft u al een account aangemaakt op NOPLINC en u aangemeld als volger van de OVG? Op termijn zullen wij meer gaan delen via NOPLINC en daarvoor is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden een account op NOPLINC hebben. Meld u dus zo snel mogelijk aan.

 

Dol op haring? Kom naar de Haringparty’s

Stichting Flevopenningen organiseert op 22 juni om 16.00 uur voor het derde jaar een haringparty. Ondernemers, bestuurders en politici uit Flevoland zijn van harte welkom om een haring te happen en gezellig te netwerken. De toegang is gratis. Locatie: Bataviawerf, Oostvaardersdijk 01-13 in Lelystad.

Ook de BAN en de Rotary Club houden samen een haringparty. Deze bijeenkomst is voor een goed doel, namelijk het Toon Hermanshuis en vindt plaats op 28 juni in de Beurszaal van ’t Voorhuys in Emmeloord. Kaarten voor deze haringparty kunt u kopen via www.tickettekoop.nl. Meer informatie kunt u vinden op http://www.bedrijvenactiefnop.nl/netwerken-en-activiteiten/haringparty-

 

Ontwerp Structuurvisie Zon Provincie Flevoland – zienswijze OVG

Provincie Flevoland heeft de ontwerp-structuurvisie ZON ter inzage gelegd en namens OVG hebben wij hierop een zienswijze ingediend. De structuurvisie stelt dat in de provincie minimaal 1000 hectare zonnepanelen moet worden gelegd om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van 2030. Er moet nog een verdeling worden gemaakt per gemeente. Wel is aangegeven hoeveel petajoules (de opbrengst vanuit zonnepanelen) er moet komen uit grondgebonden zonnepanelen en uit dakgebonden zonnepanelen, namelijk respectievelijk 3,5 en 10 petajoules. De OVG heeft laten weten dat zij voorstander is van een andere verdeling en adviseert meer te kiezen voor grondgebonden projecten en dus de grens van 1000 hectare los te laten.  Het is aan de gemeente om een goed inpassingsplan te maken en zo de kwaliteit van de leefomgeving te bewaken. Daarnaast vraagt de OVG of Provincie Flevoland aandacht wil hebben voor de opgave die ondernemers hebben om asbestdaken te vervangen. Veel omliggende provincies hebben de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, maar provincie Flevoland heeft deze regeling niet voor ondernemers en dit zou de OVG wel wenselijk vinden gezien de ambitie van de provincie Flevoland.

 

 29 mei 2018

Nieuws van het bestuur
We kunnen terugkijken op een geslaagde Week van de Ondernemer. Er waren diverse activiteiten waarbij de ondernemers uit Noordoostpolder elkaar konden ontmoeten. Als OVG-bestuur hebben we diverse OVG-leden bij de activiteiten gezien. Mooi om te ervaren dat de Week van de Ondernemer in een behoefte voorziet.
Vanmiddag organiseert Gemeente Noordoostpolder een startbijeenkomst over Keurmerk Veilig Ondernemen. Deze middag is gericht op meer veiligheid in het buitengebied, de subsidiemogelijkheden en de samenwerking met diverse partijen, zoals gemeente, politie, brandweer, bewoners en ondernemers. OVG zal ook bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

 

OVG en de AVG
Afgelopen week is de AVG van kracht geworden, dit zal u vast niet zijn ontgaan. OVG is belangenbehartiger en verstrekt informatie aan de leden. Wij zijn daarom niet verplicht om van iedereen toestemming te vragen voor het sturen van de OVG-nieuwtjes en andere informatie. Mocht u toch niet langer gebruik willen maken van onze informatie, dan kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven. Voor u is het goed om te weten, dat u dan geen enkele informatie meer zult ontvangen via de OVG. Uiteraard hopen wij dat u zich niet uit zult schrijven, zodat wij u van relevant ondernemersnieuws kunnen blijven voorzien.

 

26 juni: geld verdienen met energie

De energiemarkt is aan het veranderen. Tijdens het MKB EnergieKafé op 26 juni organiseert MKB Nederland Regio Zwolle een bijeenkomst waarbij kennispartner Essent ingaat op deze veranderingen. Er zal aandacht worden besteed aan duurzamer ondernemen vanuit de wetgeving, want de overheid heeft duidelijke richtlijnen hiervoor richting ondernemers. Ook zal Essent ingaan op de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen, investeringen, terugverdientijd en subsidies. Lees meer...

 

15 mei 2018

Nieuws van het bestuur
Woensdag 2 mei heeft bestuurslid Kees van der Sar overleg gehad met BAN, LTO en de Rabobank over de ondernemersavond tijdens het Pieperfestival. Ook dit jaar zullen wij weer een van de organisatoren van deze netwerkavond zijn, die wordt gehouden in de eerste week van september. De exacte datum wordt later bekend.

 

Jaarconferentie Techniekpact op 18 juni

Het Nationaal Techniekpact bestaat 5 jaar en er is deze jaren zoveel bereikt dat dit een mooie gelegenheid is voor een jaarconferentie. Op 18 juni vindt deze plaats bij de TT in Assen. In Noord-Nederland laten partijen met diverse projecten op het snijvlak van o.a. duurzame (groene) energie, smart industry, toekomstbestendige landbouw en innovatieve zorg zien dat techniek verbindt. De conferentie egint om 11.30 uur met een lunchbuffet, gevolgd door een interactieve opening, een inspiratiemarkt, workshops, inspiratiesessies en een netwerkborrel. Lees hier meer over het programma en aanmelden.

 

Bedrijven moeten meer 50-plussers opleiden
Technisch Opleidingsinstituut ROVC kwam door zijn jaarlijkse onderzoek, de Techbarometer, tot de conclusie dat bedrijven meer 50-plussers moeten opleiden om het nijpende tekort aan technici aan te vullen. Een tekort is slecht voor de Nederlandse concurrentiepositie. ROVC doet jaarlijks onderzoek naar de techsector. Van de 1000 mensen die werden ondervraagd gaf 79% aan binnen nu en vijf jaar een tekort aan technici te verwachten. De technische branche heeft een slecht imago, de vergrijzing speelt een rol en er wordt geklaagd dat het technisch onderwijs slecht aansluit op het bedrijfsleven. Bovendien zijn veel bedrijven in de crisis goede krachten kwijtgeraakt en moeten dat nu weer compenseren. Dit geldt voor de (petro)chemie, de maritieme sector, de installatiebranche en de bouw. Het opleiden van enthousiaste 50-plussers zou een oplossing kunnen zijn voor het verwachte tekort aan technici. Lees meer over dit onderzoek.

 

Week van de Ondernemer Noordoostpolder

We herinneren u graag nog even aan de activiteiten tijdens de Week van de Ondernemer Noordoostpolder. De eerste activiteiten starten komende donderdag 17 mei en op 25 mei wordt de week afgesloten. Op www.weekvandeondernemernop.nl kunt u het programma bekijken en u aanmelden.

 

1 mei 2018

Nieuws van het bestuur

De afgelopen weken hebben we niet stilgezeten. Op 19 april heeft Emeline Kleber de OVG vertegenwoordigd bij een terugkoppelbijeenkomst van Krachtig tegen Armoede. Dit is een initiatief van Gemeente Noordoostpolder en diverse organisaties, waaronder BAN en OVG, zijn betrokken bij het bepalen van een koers om armoede in Noordoostpolder tegen te gaan.
25 april was Willemien van Putten aanwezig bij een bijeenkomst van Win4All Flevoland in het provinciehuis. Win4All Flevoland richt zich op duurzame economische groei van Flevoland. Daarbij heeft Win4All 4 speerpunten:
- Voldoende geschoold arbeidspotentieel
- Sterke nationale en internationale profilering van Flevoland als aantrekkelijke regio voor ondernemerschap
- Toegang tot kapitaal voor groei en innovatie
- Een goede ondersteunings- en netwerkstructuur
In deze OVG-nieuwtjes kunt u verder lezen over de Business Versneller en de Week van de Ondernemer Noordoostpolder.

 

Business Versneller laat bedrijven groeien

Heeft u groeiplannen voor uw onderneming? Dan is het volgen van de Flevoland Business Versneller wellicht een goed idee. Provincie Flevoland, VNO-NCW en de Rabobanken in Flevoland hebben de Business Versneller samen opgezet voor bedrijven die willen groeien. Provincie Flevoland heeft subsidie in het programma gestoken en daarom brengen wij de Business Versneller graag bij u onder de aandacht. Samen met collega-ondernemers wordt u begeleid in het groeien van uw bedrijf. Het programma heeft al in meerdere regio's gedraaid en de deelnemers zijn positief. Met de Flevoland Business Versneller verdiept u in 6 praktische bijeenkomsten uw vaardigheden als ondernemer én brengt u versnelling aan in uw eigen organisatie. U leert omgaan met de eisen die deze tijd stelt aan uw strategie, marktbenadering en organisatie. U gebruikt tools als het Business Model Canvas, het Waarde Propositie Canvas en andere gereedschappen die u snel inzicht en overzicht geven. Op de website van VNO-NCW  kunt u er meer over lezen en kunt u zich aanmelden.

 

Week van de Ondernemer Noordoostpolder

Heeft u zich al opgegeven voor de Week van de Ondernemer van 17 tot en met 25 mei? Er zijn die week diverse leuke activiteiten voor ondernemers in Noordoostpolder. Bekijk het hele programma op www.weekvandeondernemernop.nl en meld u aan.

 

17 april 2018

Nieuws van het bestuur

De afgelopen weken zijn we weer bij diverse bijeenkomsten geweest. Op 5 april organiseerde Kennispoort Regio Zwolle een bijeenkomst voor bedrijfskringen. Willemien van Putten en Marc Brunsmann hebben hier het OVG-netwerk uitgebreid en de laatste nieuwtjes voor ondernemersverenigingen meegekregen. Afgelopen vrijdag was de uitreiking van diverse Flevopenningen. We vertellen u er hieronder mee over. Gisteravond hebben we een bestuursvergadering gehouden, waarin we de lopende zaken hebben besproken.

 

Flevopenningen

Samen met zo'n 450 andere aanwezigen hebben wij vrijdag de Flevopenningen bijgewoond. Na een heerlijk diner werden er drie prijzen uitgereikt. De Flevopenning Toponderneming ging naar Tanis Food Tec uit Lelystad. CameraNU.nl van Urk won de Participatie Flevopenning en Avant Arte van student Curtis Penning won de Windesheim Flevopenning voor beste Comakership 2018. Musicalster Antje Monteiro presenteerde de avond. De prijzen werden uitgereikt door Flevolands gedeputeerde Economische Zaken Jan Nico Appelman, Froukje de Jonge, voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland en Elly van Wageningen, wethouder van Gemeente Lelystad.

Winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017, The Potato Company uit Emmeloord, was genomineerd voor de Flevopenning Toponderneming. Ondanks dat het bedrijf niet met een prijs naar huis ging, heeft het de afgelopen maanden wel kunnen profiteren van extra publiciteit. Dit is een gunstige 'bijwerking' van het meedoen aan dit soort ondernemerswedstrijden. Wellicht kan dit voor uw onderneming een reden zijn om u later dit jaar aan te melden voor de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2018, dé ondernemersprijs van BAN en OVG. Wanneer u nu al een kandidaat voor de prijs wilt doorgeven, kunt u een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Week van de Ondernemer

Van 17 tot en met 25 mei organiseert Gemeente Noordoostpolder de Week van de Ondernemer. Op www.weekvandeondernemernop.nl staat het programma en kunt u zich aanmelden voor diverse interessante activiteiten. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan een golfclinic, kijken of deelnemen aan het Business Voice Ondernemersontbijt, meedoen aan bedrijfsrondleidingen of lezingen volgen over onderwerpen waar u meer over te weten wilt komen. De Week van de Ondernemer combineert netwerken met plezier en kennis vergaren. Bekijk het programma op www.weekvandeondernemernop.nl en meld u aan.

 

NOPLINC

Maakt u al gebruik van NOPLINC, het digitale platform dat ondernemers uit Noordoostpolder met elkaar verbindt? NOPLINC is een samenwerking van BAN, OVG en Gemeente Noordoostpolder. Op NOPLINC heeft u een handig overzicht van de ondernemers uit de polder. Zoekt u een schilder, fotograaf, projectmanager, bouwbedrijf of een tekstschrijver? Kijk op www.noplinc.nl en u weet het snel. Vacatures en stageplaatsen kunt u er ook op vermelden. Bent u nog niet geregistreerd op NOPLINC maak dan een account aan en u kunt meteen gebruik maken van het platform. 

 

3 april 2018

Nieuws van het bestuur

Op 19 maart hebben we een bestuursvergadering gehouden. Verder waren de afgelopen twee weken vrij rustig qua bijeenkomsten en vergaderingen. We praten u hieronder wel bij over de bijeenkomst van Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal op 12 maart. OVG is deelnemer aan het netwerk. Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten gepresenteerd die de groep de afgelopen maanden heeft weten te bereiken. In het kort zijn de toekomstplannen samengevat in 7 punten. Hieronder zullen wij deze verder benoemen en toelichten.

 

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal gaat voortvarend verder

Tijdens de bijeenkomst van 12 maart presenteerden de 5 werkgroepen hun resultaten en toekomstplannen. In het kort heeft Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal in een manifest 7 punten geformuleerd waar het mee verder wil gaan om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Deze 7 punten zijn:

1. het opwekken van duurzaam hiernieuwbare energie en daarmee het vervangen van fossiele energie in de Noordoostpolder en daarbij:

2. het verbinden van lokale vragers en aanbieders van energie onder de noemer 'van-door-voor-de-polder:

3. het zoveel mogelijk besparen van energie en gedragsvermindering t.a.v. energieverbruik:

4. het oppakken van de grote opgaven op het terrein van de bebouwde omgeving, bedrijven en mobiliteit en met inzet van innovatieve technieken:

5. het blijvend inzetten van de kracht en expertise van bestaande initiatieven:

6. het verbinden van initiatieven en partijen in Noordelijk Flevoland en daarmee vergroten van de slagingskans van duurzame initiatieven en de mogelijkheid bieden toekomstige economische kansen te verzilveren.

7. de voortzetting en intensivering van de samenwerking met provinciale en gemeentelijke overheden, ondernemers, organisaties en inwoners.

Meer over de bijeenkomst kunt u lezen op http://www.netwerknop.nl/about/.

 

Wegwerkzaamheden

Op onderstaande wegen zijn binnenkort wegwerkzaamheden:

- N50 richting Kampen ter hoogte van de Ramspolbrug slechts 1 rijstrook beschikbaar op 16 en 17 april, beide dagen van 9.00 tot 16.00 uur

- N50 richting Emmeloord ter hoogte van de Ramspolbrug slechts 1 rijstrook beschikbaar op 17 en 18 april, beide dagen van 9.00 tot 16.00 uur

- N765 ter hoogte van de Ramspolbrug slechts 1 rijstrook beschikbaar op 16, 17 en 18 april, al deze dagen van 9.00 tot 16.00 uur.  

 

20 maart 2018

Nieuws van het bestuur
De afgelopen twee weken hebben we niet stilgezeten. Op 8 maart zaten we om tafel met Gemeente Noordoostpolder, BAN en LTO tijdens het overleg van de Commissie Economisch Ontwikkelingen. Een paar dagen later, op 12 maart waren we bij de bijeenkomst van Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder. We hebben daar van alles gehoord over energie opwekken, opslaan en de postcoderoos. Op 13 maart hebben we samen met de BAN, LTO en Gemeente Noordoostpolder het gezamenlijke nieuwjaarsfeest geëvalueerd. Onze conclusie is dat we hierin graag verder samen willen optrekken. Het feest zal begin 2019 een vervolg krijgen. Verder hadden we gisteravond een bestuursvergadering en ons bestuurslid Kees van der Sar zal vanavond de jaarvergadering van Commerciële Vereniging Ens bijwonen. Dit waren dus een paar intensieve weken.

Waterschap start cursus voor toekomstige bestuurders
Exact over een jaar, op 20 maart 2019, zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Voor mensen die overwegen om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie organiseert het waterschap diverse activiteiten.
Met informatieavonden en de cursus 'Bestuurlijk actief voor Waterschap Zuiderzeeland' wil de organisatie potentiële bestuurders voorbereiden op een bestuurstaak binnen het waterschap. Dankzij deze activiteiten krijgen kandidaten feitelijke informatie over taken, rollen, bevoegdheden, procedures, werkwijze, inhoud en het gebied waardoor ze een mening kunnen vormen over het worden van bestuurder bij het waterschap. Meer informatie over data en inhoud op https://www.zuiderzeeland.nl/actueel/2019/.

Event 3 april Bescherm uw digitale innovaties
Over de bescherming van digitale innovaties doen de wildste verhalen de ronde. Wilt u weten hoe het écht zit? En hoe u geld kunt verdienen met de juiste bescherming van uw digitale innovatie? Kom op dinsdagmiddag 3 april naar het gratis event 'Bescherm uw digitale innovaties' in het provinciehuis in Zwolle. Het event is bedoeld voor alle innovatieve ondernemers die werken aan apps, big data, algoritmes, smart systems en internet of things. Ondernemers die bezig zijn met digitale innovaties kunnen soms aanspraak maken op financiële ondersteuning. Wilt u meer lezen over dit event of wilt u zich aanmelden, kijk dan op https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/evenement-bescherm-uw-digitale-innovaties.

 

6 maart 2018

Nieuws van het bestuur

Volgende week gaan wij met de gemeente, BAN en LTO om tafel om de nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl te evalueren. Suggesties en/of verbeterpunten zijn van harte welkom op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Week van de ondernemer:

Van 17 tot en met 25 mei organiseert Gemeente Noordoostpolder voor de tweede maal de Week van de Ondernemer. Dit betekent dat er diverse activiteiten op touw worden gezet om vanuit het bedrijfsleven te netwerken en kennis te delen, maar ook om leerlingen te interesseren voor het ondernemerschap. De gemeente heeft ons als OVG uitgedaagd om een avond te organiseren. Wie denkt er met ons mee? Heeft u recent een goede spreker gehoord of wilt u graag een thema behandeld zien? Wij ontvangen uw suggesties voor een spreker en/of onderwerp graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

RECTIFICATIE

Vanuit de politiek kregen we afgelopen week diverse reacties op de OVG-nieuwtjes van vorige week. Het bleek dat het bericht over welstandsvrij bouwen in het buitengebied verkeerd is weergegeven. Bovendien hebben wij een van de politieke partijen ten onrechte teveel eer gegeven. Dit spijt ons zeer, want berichtgeving moet uiteraard kloppen, vooral in verkiezingstijd.

 

Hierbij de rectificatie van het bericht van vorige week:

Maandag 19 februari is een initiatiefvoorstel van de Politieke Unie aangenomen door de gemeenteraad. Toon van Steen, raadslid van de PU, bepleitte met dit voorstel een versoepeling van de vorm van de kap (dak) van nieuwe woningen en tevens ruimte om de woning iets te verschuiven op de rooilijn. De PU heeft in de voorbereiding van het voorstel veel tijd geïnvesteerd. Het plan geeft bewoners in het buitengebied meer ruimte om een woning te realiseren die bij hun wensen past. Enkele partijen gaan graag nog een stapje verder en pleiten voor het welstandsvrij maken van het buitengebied van Noordoostpolder. Dus wie weet, kunnen wij nogmaals een verruiming verwachten.

 

Donderdag Politieke Avond
Wilt u weten hoe de politieke partijen denken over onderwerpen die ondernemers in de Noordoostpolder aangaan? Kom dan naar de Politieke Avond die BAN en LTO donderdag organiseren. De bijeenkomst wordt gehouden in Theater 't Voorhuys en is vrij toegankelijk. De deur gaat open om 19.30 uur en het programma start om 19.45 uur. Om 22.30 is de afsluiting met een borrel in de foyer.

 

Start Kaartverkoop Flevopenning

De kaartverkoop voor de Flevopenningen is gestart. Op vrijdagavond 13 april wordt dit ondernemersgala gehouden in de Ravelijn in Zeewolde. Kaarten zijn te bestellen op www.flevopenningen.nl. Tot 15 maart kosten ze € 125,- excl. btw en daarna € 150,- excl. btw. The Potato Company (TPC) uit Emmeloord is winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder, de ondernemersprijs van BAN en OVG. Wij hebben TPC daarom voorgedragen voor de Flevopenning voor Toponderneming. Wilt u deze netwerkavond met receptie, culinair hoogstaand diner met entertainment, uitreiking van de Flevopenningen én afterparty met dj Marc Bakker en zangeres Verona Keizer bijwonen, bestel dan snel kaarten. Naast de Flevopenning voor Topondernemer worden tevens de Participatiepenning en de Flevopenning Windesheim Beste Comakership 2018 uitgereikt. Antje Monteiro zal de avond presenteren.

 

Bezoek de Hannover Messe op 24 april

Heeft u altijd al eens de grootste industriële vakbeurs van Europa willen bezoeken? Het kan samen met Kennispoort Regio Zwolle. Op 24 april organiseert Kennispoort een excursie voor ondernemers om deze en andere ontwikkelingen van dichtbij te bekijken en te beleven. De belangrijkste thema’s zijn dit jaar het samenspel van automatiserings- en energietechniek, intralogistiek, IT-platforms en artificiële intelligentie.

Apparaten worden steeds slimmer dankzij kunstmatige intelligentie en de verbinding met het internet. IT-platforms en big data zorgen ervoor dat processen sneller en beter gaan en ook de interne logistiek verandert de laatste jaren drastisch. Het is dan ook niet voor niets dat het thema van de Hannover Messe dit jaar ‘Integrated Industry’ is.

Het bezoek aan de Hannover Messe is een uitgelezen kans om inzicht te krijgen in de nieuwste ontwikkelingen op industrieel gebied. Ook zijn er verschillende workshops en matchmakingevents om in contact te komen met gevestigde bedrijven en startups. Bovendien leert u in de bus ook andere bezoekers aan de beurs kennen.

Aanmelden kan deze week. Zie voor meer informatie: https://www.kennispoortregiozwolle.nl/bezoek-hannover-messe/

 

27 februari 2018

Nieuws van het bestuur

In de afgelopen 2 weken hebben we niet stil gezeten. We hebben weer een bestuursvergadering gehouden. Daarin zijn uiteenlopende onderwerpen aan bod gekomen, zoals NOPLINC, Lelystad Airport, de Floriade van 2022 en een energieneutrale Noordoostpolder. Verder hebben we op verzoek van de VVD een gesprek gehad met wethouder Wijnants en een aantal kandidaat-gemeenteraadsleden van de VVD. Na bestudering van het VVD-verkiezingsprogramma hebben wij met elkaar gesproken over gezamenlijke aandachtspunten, zoals de actuele situatie op de arbeidsmarkt, samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, openbaar vervoer, uitstraling en uitbreiding van bedrijventerreinen. Ook hebben wij uitgelegd waarom wij ervoor hebben gekozen dit jaar geen medeorganisator te zijn van de politieke avond in Emmeloord. We zijn diverse keren enthousiast deelnemer geweest, maar we hebben gemerkt dat de belangstelling vanuit OVG-ondernemers voor deze avond niet hoog genoeg is om de forse organisatiebijdrage te kunnen verantwoorden.

 

Duurzaam NOP-event op 12 maart
In navolging op de bijeenkomst van 15 januari organiseert Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal op 12 maart van 17.00 tot 20.00 uur een event bij Vakantiepark Eigen Wijze in Bant. Het thema is: ‘Het kan in NOP, maar wat heb ik hiervoor nodig?’. Het netwerk heeft allerlei projecten bedacht die kunnen bijdragen aan een energieneutraal en fossielvrij Noordoostpolder. Veel projecten hebben de hulp van de gemeenschap, politiek en gemeente nodig. Met het oog op de verkiezingen heeft het netwerk daarom besloten om op 12 maart een bijeenkomst te houden. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, leidt de bijeenkomst. Urgenda is een stichting die zich ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken. Verder zal energiecommissaris Ruud Koornstra tips geven waarmee de projecten kunnen worden versneld.
Het programma van 12 maart ziet er als volgt uit:
16.45 u Inloop
17.00 u Presentatie themagroep voorzitters: Wat heb ik nodig voor mijn project ideeën
18.00 u in 5 groepen uiteen: elkaars projecten bespreken en “wat kan ik voor je doen” + warm eten
19.00 u Marjan Minnesma, directeur Urgenda, praat ons bij over laatste ontwikkelingen rond duurzaamheid
19.45 u Afronding
 
U bent van harte welkom op 12 maart om 17.00 uur bij Vakantiepark Eigen Wijze in Bant. Vanwege de hapjes en drankjes is vooraf opgeven gewenst via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Nieuwe vouchers voor internationaal ondernemen

Trade Office kan weer beschikken over nieuwe vouchers voor starters op het gebied van internationaal ondernemen. Dit betekent dat ook zittende ondernemers die starten met internationaal ondernemen mee kunnen doen. De Starters International Business-vouchers (SIB) hebben een waarde van € 2400,-. Met een voucher kunt u een individueel coachingstraject starten met een International Business Coach van Trade Office (onderdeel van Kennispoort Regio Zwolle). Deze coaches zijn onafhankelijk, geaccrediteerd en ervaren. Ze functioneren als sparringpartner en u kunt gebruik maken van hun kennis, ervaring en internationale netwerk. Trade Office kan tijdens het traject maatwerk marktscans uitvoeren die u verder helpen. Heeft u interesse in een voucher? Neem dan contact op met Trade Office via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 038-202 2024.

 

13 februari 2018

Nieuws van het bestuur

Op 2 februari organiseerde De BOK (De Banter Ondernemers Klub) haar jaarlijkse feestmiddag/avond. De bijeenkomst begon met een korte jaarvergadering, waarna Bokker van het jaar 2017 Martijn Kramer van CAZ Veiligheid een presentatie over zijn bedrijf gaf. Vervolgens ging het feest verder in Café Twenty7. OVG-voorzitter Willemien van Putten was ook van de partij en kreeg gelegenheid om kort iets over de OVG te vertellen en vragen te beantwoorden. Net als in Bant komen we graag 1 maal per jaar naar de diverse ondernemersverenigingen in de dorpen om te vertellen over de rol van de OVG. Ook krijgen leden daarmee de gelegenheid om vragen te stellen, zodat duidelijker wordt wat het belang van de OVG voor hun bedrijf is.

  

Flevopenningen in Zeewolde

Op 13 april worden weer de Flevopenningen uitgereikt. TPC uit Emmeloord maakt kans op de Flevopenning voor topondernemers in Flevoland. Inmiddels heeft de organisatie van de Flevopenningen de feestlocatie bekend gemaakt. Het ondernemersgala wordt gevierd in Zeewolde, in De Ravelijn. Noteer dus alvast de datum en locatie in uw agenda. Houd de OVG-nieuwtjes in de gaten. Wij laten u weten wanneer de kaartverkoop start.

 

20 februari Marktdag aanbestedingen

Over een week wordt de Marktdag Aanbesteden Leveringen en Diensten Regio Zwolle gehouden. Deze wordt georganiseerd door diverse partijen in de Regio Zwolle. De marktdag is bedoeld voor ondernemers die als opdrachtnemer voor overheden werken of willen werken, voor bestuurders of medewerkers van een overheid of voor medewerkers die betrokken zijn bij het in de markt zetten van aanbestedingen. Op 20 februari kunt u In het Provinciehuis in Zwolle diverse workshops volgen op het gebied van aanbesteden. De marktdag begint om 13.00 uur. Klik hier voor het programma van deze dag.

 

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor u?

Heeft uw bedrijf te maken met de gevolgen van de Brexit? Zo ja, schrijf u dan in voor de Brexit-nieuwsbrief van VNO-NCW en blijf op de hoogte. Als OVG zijn wij lid van VNO-NCW en daarom kunt u gebruik maken van de kennis van deze organisatie. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier.

 

31 januari 2018

Nieuws van het bestuur

Vorige week hebben we weer een vergadering met Uitgebreid Bestuur gehad. Alle dorpen hadden een of meer afgevaardigden gestuurd voor deze bijeenkomst die in het teken stond van NOPLINC. NOPLINC is het digitale netwerkplatform van Gemeente Noordoostpolder, BAN en OVG. Verderop kunt u er meer over lezen.
Ook waren we vorige week vertegenwoordigd bij een vergadering van VNO-NCW Midden. Daarin stonden onder andere de energieagenda, een bijeenkomst van Waterschap Zuiderzeeland en een goederenvervoeroverleg met provincie Flevoland op de rol. Gisterochtend was de OVG aanwezig bij een ontbijt op Lelystad Airport. We vertellen u er hieronder meer over.

 

Ondertekening manifest Lelystad Airport

Gisterochtend was de OVG aanwezig tijdens een ontbijt op Lelystad Airport. Nu er fouten zijn gemaakt in de MER (Milieu Effect Rapportage) dreigt de uitbreiding van Lelystad Airport vertraging op te lopen. Ondernemersverenigingen uit Flevoland en buurtgemeenten vinden dit economisch onaanvaardbaar en hebben er bij de minister op aangedrongen om te zoeken naar mogelijkheden om in april 2019 wel te kunnen starten met toeristische vluchten vanaf Lelystad.

Alle investeringen zijn erop gericht om in 2019 te kunnen beginnen. Ook de Luchthaven Verkeersleiding is al gereed. Wanneer Lelystad Airport later opent, brengt dit flinke kosten met zich mee, terwijl de inkomsten achterwege blijven. De sprekers tijdens het ontbijt waren luchthavendirecteur Hanne Buis, Jurgen van Avermaete van Lucht Verkeersleiding Nederland en Jop Fackeldey, wethouder Economische Zaken van Gemeente Lelystad. Aan het eind van de bijeenkomst hebben 9 bedrijfskringen uit Flevoland en Gelderland, VNO-NCW Flevoland en Stichting Lelystad Airport Moet Door een manifest ondertekend. Het manifest wordt aangeboden aan het ministerie. Half februari zal de minister een besluit nemen over de vliegroutes en de openingsdatum van Lelystad Airport.

BAN en OVG waren ook aanwezig bij het ontbijt en hebben het manifest ondertekend. Om ondernemers uit Noordoostpolder op de hoogte te stellen van de toekomsteplannen van vliegveld Lelystad willen wij gezamenlijk een bijeenkomst hierover organiseren. Zodra hier meer over bekend is, laten wij het weten.

 

Schrijf u in op NOPLINC

Begin januari is NOPLINC van start gegaan. Deze digitale omgeving is bedoeld voor ondernemers in Noordoostpolder en maakt het mogelijk om met elkaar te netwerken, nieuwe bedrijven in de polder te leren kennen en er kunnen zelfs vacatures en stageplaatsen op worden gemeld. Maak uw profiel aan op NOPLINC en vink aan dat u lid bent van de OVG. Sluit u daarna aan bij de groep OVG. Op termijn kunt u zo gericht informatie ontvangen van de OVG. Registreer uw bedrijf op www.noplinc.nl en maak gebruik van dit platform!

 

Week van de Ondernemer

Net als vorig jaar wil Gemeente Noordoostpolder, afdeling Economische Zaken, weer de Week van de Ondernemer organiseren. Deze zal plaatsvinden van donderdag 17 tot en met vrijdag 25 mei. De gemeente is nog volop aan het nadenken over de invulling van het programma, maar heeft aangegeven graag activiteiten te organiseren in combinatie met de ondernemersverenigingen en het ROC. Te denken valt aan bedrijfsrondleidingen en/of open dagen bij ondernemingen. Als ondernemersvereniging willen we deze week graag ondersteunen en een activiteit organiseren. Heeft u leuke ideeën voor deze activiteit of wilt u uw bedrijf graag openstellen, dan horen we het graag. U kunt ons mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

16 januari 2018

Nieuws van het bestuur

Gistermiddag was de eerste OVG Kenniskamer met Internationaal ondernemen als onderwerp. Edwin ter Burg vertelde vanuit zijn functie als International Business Coach wat ondernemers kunnen verwachten wanneer zij een beroep doen op Trade Office. Trade Office is een onafhankelijk steunpunt voor ondernemers die zaken (willen) doen in het buitenland en wordt mogelijk gemaakt door Regio Zwolle. Gemeente Noordoostpolder participeert ook in Regio Zwolle en om die reden kunnen ondernemers uit Noordoostpolder vragen neerleggen bij Trade Office. Hierbij kunt u denken aan vragen om kennis te vergaren, maar ook aan het verrichten van onderzoek gericht op een specifiek land. Trade Office is voor vragen bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verder nam Hugo Jongejan, een van de directieleden van witlofkwekerij Lof., de toehoorders mee naar de manier waarop Lof. is gaan exporteren. Hugo heeft zijn praktijkervaringen gedeeld en hierdoor ontstond er een levendige discussie met de deelnemers van de OVG Kenniskamer. Inmiddels gaat 80% van al hun witlof naar het buitenland. Ook legde Hugo uit hoe het bedrijf ertoe is gekomen om in Duitsland een vestiging op te zetten.

Met de OVG Kenniskamer wil OVG kennis delen met haar leden. We gaan deze bijeenkomsten een paar keer per jaar organiseren. Heeft u onderwerpen waarover u meer te weten wil komen, dan kunt u deze aan ons doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ondernemers in het zonnetje

De afgelopen weken zijn een paar ondernemers uit de groendorpen onderscheiden als ondernemer van het jaar van hun dorp. In Kraggenburg heeft AT Finance de prijs in de wacht gesleept en in Bant mag Martijn Kramer van CAZ Veiligheid zich Bokker 2017 noemen. Deze prijs is vernoemd naar de ondernemersvereniging die de naam De BOK (Banter Ondernemers Klub) draagt. Allebei van harte gefeliciteerd! Mochten er in andere dorpen ook dergelijke titels zijn uitgedeeld, dan feliciteren wij de winnaars bij deze.

 

Persoonsgegevens en veiligheid

Vanaf 24 mei 2018 moeten ondernemers kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Dan treedt namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Voor een aantal bedrijven kan dit behoorlijke gevolgen hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens legt op haar website in 10 stappen uit hoe bedrijven zich op de nieuwe Europese richtlijnen kunnen voorbereiden. Doe de check om te kijken of u stappen moet ondernemen om aan de AVG te voldoen.

 

Marktdag over aanbestedingen

Op 20 februari organiseren diverse partijen uit Regio Zwolle de Marktdag Aanbesteden Leveringen en Diensten Regio Zwolle. De marktdag is interessant wanneer u als opdrachtnemer voor overheden werkt of wilt werken, wanneer u bestuurder of medewerker van een overheid bent of wanneer u als medewerker betrokken bent bij het in de markt zetten van aanbestedingen. Valt u onder de doelgroep noteer 20 februari dan alvast in uw agenda. Die dag kunt u in het Provinciehuis in Zwolle diverse workshops op het gebied van aanbesteden volgen. De marktdag begint om 13.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Zodra we het programma van de marktdag ontvangen, zullen we dat via de OVG-nieuwtjes communiceren.

 

5 januari 2018

TPC wint Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017

In de vernieuwde Beurszaal van ’t Voorhuys in Emmeloord was het gisteravond gezellig druk. Gemeente Noordoostpolder, LTO Noord afdeling Noordoostpolder, Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) en OVG organiseerden voor het eerst gezamenlijk hun Nieuwjaarsfeest. Burgemeester Aucke van der Werff en de drie voorzitters van de ondernemersverenigingen deden elk een woordje, waarin vooral het thema ‘samenwerken’ naar voren komt. Daarna is het tijd voor de uitreiking van de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017. Juryvoorzitter wethouder Hans Wijnants: “De winnaar is 13 jaar geleden vanuit het niets gestart. Hij beet zich vast als een pitbull en inmiddels is het bedrijf actief in 40 landen en heeft het een dochteronderneming in Frankrijk.” Gaby Stet van The Potato Company mocht de prijs in ontvangst nemen en benadrukte in zijn dankwoord dat hij successen alleen samen met zijn team kan bereiken. Gisteravond leek ‘samenwerken’ hét woord voor 2018 te worden.

 

NOPLINC nieuw netwerkplatform

Tijdens het nieuwjaarsfeest dat Gemeente Noordoostpolder, LTO Noord Afdeling Noordoostpolder, Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) en Ondernemersvereniging Groendorpen (OVG) op 4 januari hebben gegeven, is NOPLINC feestelijk geïntroduceerd. NOPLINC is een initiatief van de gemeente, BAN, OVG en RONOP (Recreatieondernemers Noordoostpolder) en is bedoeld als netwerkplatform. Polderbedrijven kunnen hun profiel in NOPLINC aanmaken en er bijvoorbeeld zoekopdrachten, vacatures en stageplaatsen in vermelden. De gemeente zal via NOPLINC gemeentenieuws en aanbestedingen publiceren. Verder is er de mogelijkheid om lid te worden van subgroepen waarin kennis kan worden gedeeld. Met NOPLINC willen de organisaties mooie verbindingen bevorderen tussen het bedrijfsleven, gemeente en onderwijs. Meer info en aanmelden op www.noplinc.nl.

 

2 januari 2018

Nieuws van het bestuur
2018 is begonnen! We wensen u een gezond, voorspoedig en ondernemend jaar toe.
In deze OVG-nieuwtjes kunt u meer lezen over ons Nieuwjaarsfeest op 4 januari. Ook vertellen we u nogmaals over de OVG Kenniskamer van 15 januari en de nieuwjaarsbijeenkomst van Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder. U kunt zich voor beide bijeenkomsten nog opgeven. Verder geven we u informatie over Westermeerwind en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief die VNO-NCW start over de Brexit.

Belangrijk bericht voor de besturen: door de komst van glasvezel in het buitengebied hebben diverse leden een nieuw e-mailadres. Geef deze nieuwe adressen aan ons door, zodat wij de OVG-nieuwtjes naar de juiste e-mailadressen kunnen sturen. Alvast bedankt voor de medewerking.

Kom naar het Nieuwjaarsfeest op 4 januari 
Op 4 januari wensen we u ook graag persoonlijk het beste voor 2018. We hopen u daarom te zien bij het Nieuwjaarsfeest van BAN, LTO, gemeente Noordoostpolder en OVG. De uitnodiging heeft u inmiddels ontvangen. Tijdens het feest maken we de winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017 bekend. Mr en Mrs D geven een muzikale draai aan deze avond. Graag tot ziens op 4 januari!
 
OVG Kenniskamer over Internationaal Ondernemen
Onderneemt u internationaal of heeft u plannen in die richting? Laat u dan bijpraten over dit onderwerp tijdens de OVG Kenniskamer op 15 januari bij Weevers Mechanisatiebedrijf in Marknesse. Edwin ter Burg is International Business Coach bij Trade Office, onderdeel van Kennispoort Regio Zwolle, en zal u meer vertellen over internationaal ondernemen. Heeft u specifieke vragen voor hem, dan kunt u die vooraf via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. stellen, zodat u een gericht antwoord krijgt. Hugo Jongejan van witlofkwekerij Lof. uit Espel zal als ervaringsdeskundige zijn verhaal doen. Lof. exporteert 80% van haar producten en heeft een bedrijf opgezet in Duitsland. De OVG Kenniskamer is van 16.30 tot circa 18.00 uur. We vinden het prettig om vooraf te weten of u komt. U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Nieuwe datum Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder
Vanwege de sneeuw werd de eindejaarsbijeenkomst van Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder afgeblazen. Op 15 januari organiseert het netwerk een nieuwjaarsbijeenkomst. U bent welkom bij de Rabobank in Emmeloord. De bijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur en is gericht op verbinding en kennis vergaren. De 5 themagroepen worden in het zonnetje gezet en Jetze Kempenaar en Thijs de la Court zullen ingaan op lokale kansen en de ontwikkelingen op nationaal en regionaal gebied. In het tweede deel van de bijeenkomst is er ruimte om elkaar te ontmoeten en wat te eten en te drinken. Opgave is gewenst via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Participatie in windenergie later dan voorzien
Het Ministerie van Economische Zaken toetst op dit moment de totale omvang van de subsidies van het windpark. Daardoor wordt de uitgifte van aandelen en obligaties van Westermeerwind uitgesteld. Bewoners van Noordoostpolder, Urk en het voormalige Lemsterland moeten daarom langer wachten om te kunnen participeren in het windpark. Verder is er een meningsverschil tussen Westermeerwind en 32 agrariërs uit de Noordoostpolder die menen recht te hebben op speciale voorwaarden voor deelname in het windpark. In het persbericht kunt u er meer over lezen.
 
Welke gevolgen heeft de Brexit voor u?
De ontwikkelingen met betrekking tot de feitelijke Brexit op 29 maart 2019 kunnen ook voor uw onderneming gevolgen hebben. VNO-NCW geeft u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven door een tweewekelijkse nieuwsbrief uit te brengen. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.
 

19 december 2017

Nieuws van het bestuur
De eerste OVG Kenniskamer op 11 december hebben we helaas moet afgelasten vanwege het slechte weer. Ook het Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder heeft besloten de eindejaarsbijeenkomst van 11 december om die reden af te blazen. Voor de OVG Kenniskamer over Internationaal Ondernemen krijgt u een tweede kans, namelijk maandag 15 januari. U kunt zich hiervoor opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In de OVG-nieuwtjes van 6 december staat meer informatie.

 

Kom naar het Nieuwjaarsfeest op 4 januari 
Binnenkort kunt u de uitnodiging voor het Nieuwjaarsfeest van BAN, LTO, gemeente Noordoostpolder en OVG in uw brievenbus verwachten. Tijdens het feest zullen we de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017 uitreiken. Mr en Mrs D zullen de avond met hun muziek opluisteren. We zien u graag op 4 januari!   

                     

Extra geld voor infrastructuur
Goed nieuws: het rijk heeft besloten extra geld beschikbaar te maken voor het verbeteren van de infrastructuur op de weg en het spoor. Dat heeft onder andere een positief effect op de N50, A28, A1/A30, A15 en N35. Ook de ICE-lijn Amsterdam - Arnhem - Frankfurt en de Berlijnlijn worden verbeterd. VNO-NCW, waar ook de OVG lid van is, heeft geruime tijd bij de overheid gelobbyd en blijft dat doen. Lees meer...

Fijne feestdagen en een succesvol 2018!

 

11 december 2017

Code oranje: OVG Kenniskamer uitgesteld
Vanwege de slechte weersvooruitzichten en code oranje hebben we besloten om de OVG Kenniskamer van vanmiddag over Internationaal Ondernemen te verzetten naar maandag 15 januari. Locatie (Mechanisatiebedrijf Weevers in Marknesse) en tijdstip (16.30 - 18.00 uur) blijven gelijk. We horen het graag als u bij de OVG Kenniskamer aanwezig wilt zijn. U kunt ons dan een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie over de kennisbijeenkomst kunt u hieronder lezen.

 

6 december 2017

OVG Kenniskamer 11 december: internationaal ondernemen

Maandag  11 december om 16.30 uur start de eerste de OVG Kenniskamer. Deze bijeenkomst is voor alle leden van de OVG die meer willen weten over internationaal ondernemen. Misschien denkt u er over om te gaan exporteren of wil u het aantal landen waar u nu afzet uitbreiden. U kunt dan rondlopen met vragen over wat u tegen zult komen, vragen over de cultuur, logistiek, documenten, verpakkingen en hoe de regels van de overheid zijn. Ook wilt u wellicht weten welke instellingen in de regio u kunnen ondersteunen met het doen van onderzoek. In deze OVG Kenniskamer hoort u er meer over. U bent welkom bij Mechanisatiebedrijf Weevers in Marknesse. Deze OVG Kenniskamer is ook interessant als u studenten zoekt die een marktanalyse voor uw bedrijf kunnen maken. 

Als sprekers hebben wij Edwin ter Burg en Hugo Jongejan uitgenodigd. Hugo Jongejan is ervaringsdeskundige op het gebied van internationaal ondernemen. Hugo zit in de directie van witlofkwekerij Lof! in Espel. Lof! exporteert maar liefst 80% van haar producten en heeft in Duitsland een eigen witlofkwekerij opgezet. Hugo zal tijdens de OVG Kenniskamer vooral ingaan op de praktijk, waarbij zijn motto is: container inpakken en doen!

Edwin ter Burg is International Business Coach bij Trade Office, onderdeel van Kennispoort Regio Zwolle. De overheid wil graag dat het MKB exporteert en om die reden kunt u subsidie ontvangen op advies of coaching. Er zijn voor dit jaar nog coachingsvouchers beschikbaar die u recht geven op 4 tot 5 coachingssessies over internationaal ondernemen. Edwin zal verder ingaan op de mogelijkheden die er voor u zijn om marktanalyses te laten uitvoeren door studenten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het in kaart brengen van de concurrentie, distributeurs of de marktomvang in een regio of land.

Edwin is een echte praktijkman. Hij heeft  veel ervaring in internationaal zakendoen. Hij kent de regelgeving in veel landen en kan meedenken met verpakkingen en logistiek. Na zijn presentatie kan Edwin uw vragen beantwoorden.

We zijn er trots op dat we volgende week onze eerste OVG Kenniskamer organiseren. Onderneemt u internationaal of heeft u plannen in die richting, dan is deze OVG Kenniskamer een aanrader! De bijeenkomst is maandag  van 16.30 tot 18.00 uur bij Mechanisatiebedrijf Weevers in Marknesse. Edwin ter Velde draagt graag gericht kennis over en vindt het daarom prettig om vooraf te weten welke bedrijven hij kan verwachten. Wilt u zich daarom aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Specifieke vragen kunt u ook naar dit mailadres sturen. 

 

Heeft u weleens aan de FLOO gedacht?
Wij horen u denken: FLOO, wat is dat? FLOO staat voor Flevolandse Ondernemers Ondersteuning. Nog tot en met volgende week is deze regeling voor u beschikbaar. Mocht het voor u interessant zijn, dan kunt u bij Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv terecht voor FLOO 2017. In dit filmpje geven Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv en Flevo Engineers uit Emmeloord u meer informatie over FLOO. Doe er uw voordeel mee!

 

28 november 2017

Nieuws van het bestuur

Naast het behartigen van belangen willen we als OVG ook meer gaan doen met het delen van kennis. We starten daarom met de zogenaamde OVG Kenniskamers. Op maandag 11 december is de aftrap van de eerste OVG Kenniskamer. Het onderwerp is internationaal ondernemen. Edwin ter Burg is International Business Coach bij Trade Office, onderdeel van Kennispoort Regio Zwolle en hij zal vertellen wat Tade Office voor ondernemers kan betekenen. Als internationaal ondernemer is het prettig om met iemand te klankborden die weet en begrijpt waar uw uitdagingen liggen. Bij Trade Office is het mogelijk om in een kosteloos traject ondersteuning te krijgen van een International Business Coach, zoals Edwin ter Burg. Vragen die tijdens het traject aan de orde kunnen komen, zijn:

-          Wij willen onze afzet naar Duitsland uitbreiden. Hoe pakken we dit aan?

-          Wij verkopen op dit moment nauwelijks in het buitenland. Waar beginnen wij?

Er zijn voor dit jaar nog coachingsvouchers beschikbaar die het mogelijk maken dat u gratis 4 tot 5 coachingssessies krijgt ter waarde van € 2400,-. Trade Office zoekt hiervoor vooral maakbedrijven, ondernemingen in de agri-food, bedrijven in de e-commerce en start-ups met 5 tot 15 medewerkers die marktuitbreiding zoeken. Er zijn ook mogelijkheden voor ambitieuze 1-pitters.

Edwin vindt het prettig om vooraf te weten welke bedrijven hij kan verwachten, zodat hij gericht kennis kan overdragen tijdens zijn presentatie. U kunt zich aanmelden via het secretariaat van de OVG: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook wanneer u specifieke vragen heeft, kunt u die via de mail stellen.

De OVG Kenniskamer op 11 december wordt gehouden bij Weevers Mechanisatie in Marknesse. Het begint om 16.30 uur en duurt tot uiterlijk 18.00 uur. 

 

Prijzenregen op 13 april 2018
Op 13 april 2018 zal een afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn bij het Flevopenningen Ondernemersgala. U kunt ook bij deze feestelijke avond zijn. Tijdens dit feest horen we of de winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017 tevens de Flevopenning Excellent Ondernemerschap in de wacht sleept. Het evenement wordt gehouden in Zeewolde. Behalve de penning voor Excellent Ondernemerschap worden tevens onderscheiden de Beste Comakership van Hogeschool Windesheim Flevoland en het bedrijf of de instelling dat op het gebied van Participatie/Banenafspraak uitzonderlijk presteert.

 

Eindejaarsontmoeting Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal
Een andere bijeenkomst die u in uw agenda kunt noteren, is ook op 11 december. In de Raadszaal van het gemeentehuis in Emmeloord organiseert het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal van 17.00 tot 19.00 uur een eindejaarsbijeenkomst. Behalve netwerken, kunt u luisteren naar bevlogen lokale en nationale sprekers die stilstaan bij de kansen die in Noordoostpolder worden verzilverd en hoe we met elkaar energieneutraal kunnen worden. Verder is er een vooruitblik op de Lokale Energie Agenda en het Kabinetsbeleid. In een actief onderdeel kunt u uw kennis en perceptie over initiatieven in de Noordoostpolder flink aanscherpen. Na het plenaire gedeelte is er gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Neem gerust andere geïnteresseerden mee. Opgave is gewenst. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Verkeersstremmingen
Provincie Flevoland heeft een aantal verkeersstremmingen aangekondigd voor de Tollebekerbrug (week 48) en de Zwolsebrug (week 49).

week 48 Tollebekerbrug

Dinsdag 28-11-17 brug gestremd vanaf 08:00 t/m 17:00
Woensdag 29-11-17 brug gestremd vanaf 09:00 t/m 15:00
Donderdag 30-11-17 brug gestremd vanaf 09:00 t/m 15:00

Week 49 Zwolsebrug
Dinsdag 05-12-17 brug gestremd vanaf 09:00 t/m 15:00
Woensdag 06-12-17 brug gestremd vanaf 09:00 t/m 15:00
Donderdag 07-12-17 brug gestremd vanaf 09:00 t/m 15:00

 

14 november 2017

Nieuws van het bestuur

 • Afgelopen week hebben we bestuursvergadering gehouden en maandag is een afvaardiging op bezoek geweest bij Ondernemers Vereniging Kraggenburg. Binnenkort zijn we ook welkom bij De BOK in Bant. We ontvangen ook graag een uitnodiging van de andere dorpen, zodat we daar kunnen horen wat er leeft en kunnen meedenken over oplossingen voor lokale problemen.
 • Het nieuwjaarsfeest van BAN en OVG wordt uitgebreid! LTO en Gemeente Noordoostpolder sluiten bij ons aan. Het belooft daarmee een nog mooier feest te worden. Door de samenwerking willen we benadrukken wat ons bindt. We kunnen alvast verklappen dat Mr. en Mrs. D de avond muzikaal zullen komen versterken. Houd 4 januari dus vrij!

 

Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017

U heeft nog ruim een week om kandidaten aan te dragen voor de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017. Deze prijs reiken we uit op de nieuwjaarsreceptie van 4 januari. Wie nomineert u uiterlijk 22 november? Bij het OVG-secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of bij uw lokale bestuur kunt u het aanmeldformulier en het reglement opvragen. De winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017 dingt tevens mee naar de Flevopenning Topondernemer. Dat kan een extra reden zijn om kandidaten aan te melden. De prijzen zorgen namelijk voor extra pr rondom de deelnemers. Van harte aanbevolen dus!

 

Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld

Vorige week hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks definitief vastgesteld. Vele experts, Flevolandse bedrijven, organisaties, medeoverheden en Flevolanders hebben meegewerkt aan de uitwerking van de visie. Provinciale Staten hebben in dezelfde vergadering de startnotities vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de provincie samen met haar omgeving uitwerking geeft aan de Omgevingsvisie en de zeven opgaven. Gedeputeerde van Flevoland Jaap Lodders gaf aan dat Flevoland nu daadkrachtig aan de slag kan met de opgaven van Flevoland. De hoofdlijnen van de Omgevingsvisie kunt u hier lezen.

 

Nieuwe verordening op gegevensbescherming

U heeft vast weleens gehoord van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG geldt voor de hele EU. Volgens de AVG moet u straks kunnen aantonen dat u er alles aan doet om de gegevens van bijvoorbeeld uw klanten en leveranciers te beschermen. In technische systemen, zoals uw database, moet eveneens gegevensbescherming worden ingebouwd. 

Ook wanneer u werkt met onderaannemers en verwerkers is het belangrijk dat u de nieuwe verordening goed naleeft. Op de website van de Rijksoverheid kunt u downloaden hoe u kunt anticiperen op de AVG.

 

31 oktober 2017

Nieuws van het bestuur

* Wij hebben ingestemd met het versturen van een brief door de Commissie Airport gericht aan de burgemeesters en wethouders van de gemeenten binnen provincie Flevoland. In deze brief wordt aangedrongen op het openen van Vliegveld Lelystad per 1 april 2019 in plaats van in 2023, omdat dit gunstiger is voor de Nederlandse economie.

* Leden van het OVG-bestuur schuiven de komende maanden aan bij de lokale besturen om te kijken wat er in de dorpen leeft. Wellicht komen hieruit onderwerpen naar voren waar de OVG een rol in kan spelen.

 * Ander OVG-nieuws: secretaris Elvira Wieland is een tijdje uit de running. Voormalig secretaris Jannette Weultjes neemt voorlopig het secretariaat over.

 

Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017

Ook dit jaar wordt er weer een ondernemer van het jaar gekozen door BAN en OVG. Nomineer tussen 1 en 22 november uw eigen onderneming of een ander bedrijf. Bij het OVG-secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of bij uw eigen bestuur kunt u het aanmeldformulier en het reglement opvragen. De uiteindelijke winnaar maken we 4 januari bekend tijdens het gezamenlijke nieuwjaarsfeest. Deze datum kunt u dus alvast in uw agenda noteren. Een officiële uitnodiging volgt later. We zien de aanmeldingen voor kandidaten graag tegemoet!

 

Innovatievoucher voor Frankema Multivloeren B.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv heeft Frankema Multivloeren BV uit Creil een innovatiestimuleringsvoucher toegekend. Deze financiële impuls wordt mogelijk gemaakt met financiële middelen uit het REOF-fonds en is bedoeld om Flevolandse innovaties een stap verder te helpen. Frankema Multivloeren BV is lid van OVCreil en daardoor ook van de OVG. Met de beoogde innovatie ‘Equipment Control’ zal Frankema Multivloeren BV de markt betreden van digitale dienstverleners. Met de ontwikkeling van het digitale platform ‘Equipment Control’ automatiseert Frankema het proces van het keuren van objecten in het kader van NEN 3140.

 

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland stimuleert innovatie en investeringen en geeft bedrijven daarmee een kans om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Met de innovatiestimuleringsregeling wil de Ontwikkelingsmaatschappij een al gedane eerste investering van een bedrijf in een innovatie een stap verder helpen. Het uiteindelijke doel van de stimuleringsregeling is het realiseren van nieuwe en/of behouden van arbeidsplaatsen in Flevoland. De Ontwikkelingsmaatschappij werkt hierdoor proactief aan de versterking van de groei van de Flevolandse economie. Heeft u ook een innovatie die in aanmerking kan komen voor een voucher lees dan er inspiratie het persbericht over Frankema Multivloeren BV of neem contact op met Jessie de Lange via 06-36171769 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  

16 november Congres Sport & Business
Hoe houdt u uw onderneming vitaal? Gezonde medewerkers hebben een positief effect op de vitaliteit van een organisatie. Voormalig schaatser en vitaliteitscoach Martin Hersman helpt organisaties vitaler worden. Hij is als spreker aanwezig tijdens het Congres Sport & Business dat op 16 november in Lelystad wordt georganiseerd door Sportservice Flevoland in samenwerking met Provincie Flevoland. Lees hier meer over het programma en de andere sprekers.

 

23 november Werkconferentie Krachtig tegen Armoede

Organisaties, vrijwilligers, professionals, scholen en beleidsmakers die zich inzetten voor mensen uit Noordoostpolder die in armoede leven of problematische schulden hebben, zijn welkom op de werkconferentie Krachtig tegen Armoede op 23 november in Emmeloord. Tijdens de conferentie wordt besproken hoe de armoede gezamenlijk verminderd kan worden. Vooraf opgeven is gewenst. Lees meer…

 

12 oktober 2017

 Gezocht: nieuw bestuurslid

Afgelopen zomer is onze penningmeester Dennis Goossens afgetreden uit het bestuur van de OVG. Zijn taken worden overgenomen door Peter Weevers. Hierdoor zijn wij op zoek naar een algemeen bestuurslid voor ons bestuur. Op deze website staat duidelijk beschreven wat wij doen en waar wij voor staan.

Wij vergaderen met ons bestuur ca. 6x per jaar, daarnaast hebben we 4x per jaar overleg met de vertegenwoordigers van onze achterban, de bestuursleden uit de 10 dorpen, tijdens onze vergadering met Uitgebreid Bestuur. Verder zijn wij de schakel naar gemeente, provincie, andere ondernemersverenigingen, VNO-NCW, Kennispoort Zwolle en andere organisaties.

Heb je interesse of wil je meer informatie, stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op. Wat zou het leuk zijn om een nieuw enthousiast bestuurslid te kunnen verwelkomen in onze gezellige groep!

 

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal

Samen werken we aan onze lokale energietransitie

 
Op 6 juli 2017 is er door een groot aantal partijen, waaronder de OVG, een intentieverklaring ondertekend waarin de partijen aangeven zich met elkaar te gaan bezighouden met de voorbereiding en realisatie van projecten die bijdragen aan het energieneutraal worden van de Noordoostpolder. De partijen zijn: OVG, BAN, RoNop, Rabobank Noordoostpolder-Urk, Mercatus, LTO Noord, Glaskracht, Samenwerkingsverband Tegengas, Pioniers van de Toekomst, St. Energieneutraal Noordelijk Flevoland, Gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland.
 
Op 11 september was de eerste bijeenkomst van het NETWERK. De besproken hoofdpunten waren:

 • Er wordt in 2030 binnen het grondgebied van Noordoostpolder minimaal evenveel duurzame energie opgewekt als er in totaal aan energie wordt gebruikt.
 • We zetten in op besparen, opwekken, gebruik van schone energie, beperken en het efficiënt inzetten en beëindigen van fossiele energie
 • Van-Door-Voor de polder: inwoners en bedrijven zijn deelnemers en gebruikers en profiteren van de projecten.
 • Organiseren van de samenwerking: het NETWERK –> Regiegroep –> 5 Themagroepen

De 5 themagroepen zijn:

 • Gebouwde Omgeving
 • Landbouw
 • Glastuinbouw
 • Mobiliteit
 • Grootschalige opwekking

Namens de OVG en RoNop zitten Jan Sweere en Piet Baars in het NETWERK.

Neem voor meer informatie of wanneer u wilt participeren in een van de thema- of projectgroepen contact op met het OVG-bestuur of met andere deelnemers aan het NETWERK.

 

Omgevingsvisie Flevoland

 Binnen de vergadering met Uitgebreid Bestuur van de OVG heeft programmamanager van Provincie Flevoland, Ward de Meulemeester, afgelopen maandagavond een toelichting gegeven over wie nu waar verantwoordelijk voor is en wat wij kunnen verwachten van de omgevingsvisie. De presentatie verhelderde veel. De omgevingsvisie zal niet meer het dikke boekwerk worden zoals opgeleverd in 2006.

In de Omgevingswet is vastgelegd dat de gemeente voor veel zaken de leiding krijgt en de provincie meer de toezichthouder zal zijn op bijvoorbeeld de domeinen natuur en milieu. In plaats van een 300 pagina tellende beleidsvisie zoals in 2006 is er nu een website bestaande uit 20 pagina’s waarop de ambitie is beschreven en met welke opgaven de provincie graag met gemeenten en initiatiefnemers aan de slag wil gaan. De omgevingsvisie is een strategisch plan voor de leefomgeving. Het is een instrument uit de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2019 van kracht wordt. In het document beschrijft de provincie haar integrale langetermijnvisie over de noodzakelijke en de gewenste ontwikkelingen van de leefomgeving. De provincie heeft er voor gekozen om te kiezen voor een website waar achtergrondinformatie en opgaven te vinden zijn: https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/.  

Voor ons was het een eye opener dat in de in de omgevingswet de gemeente verantwoordelijk wordt gesteld voor het beschermen en ontwikkelen van de leefomgeving. Die heeft daardoor dus veel meer de leading en beslisrecht of bedrijfsontwikkelingen of nieuwe initiatieven wel of niet mogen. Hiervoor ontwikkelt de gemeente op dit moment een omgevingsplan en enkele bestuurders van de OVG zitten aan tafel om mee te denken. De omgevingswet zal waarschijnlijk in 2019 in werking treden.

Wat het gaat betekenen voor uw onderneming en bedrijfsmatige activiteiten, kunt u hier terugvinden.

  

Aanbesteding Waterschap Zuiderzeeland

27 sept jl. was er een bijeenkomst bij het Waterschap Zuiderzeeland waar onder andere aandacht werd besteed aan de aanbestedingen voor het waterschap en de daarvoor geldende regels. De vergadering was georganiseerd in samenwerking met VNO-NCW. Het bestuur van het Waterschap incl. dijkgraaf Mw. Hetty Klavers en vertegenwoordigers van bijna alle ondernemersverenigingen vanuit heel Flevoland waren aanwezig.

Na een voorstelrondje werd de kaart van Flevoland getoond met daarin de wenselijke en benodigde behoeften voor de economische groei van Flevoland. Vervolgens werd een presentatie gegeven over de essentiële energie en grondstoffentransitie.

Op deze avond kwamen verder de aanbestedingen voor het waterschap en de daarvoor geldende regels aan de orde. Om als MKB beter zichtbaar te zijn, is het mogelijk om aan te geven in welke branche een bedrijf goederen en diensten kan aanbieden aan het waterschap. Hiervoor is op de site van Zuiderzeeland een pagina ingedeeld met alle informatie: Inkoop en Aanbesteding.( https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/bedrijfsvoering/inkoop/inkoop-aanbesteding/). Men probeert voor elke aanbesteding te kiezen tussen 2 (voor het Waterschap) reeds bekende en 2 nog onbekende bedrijven. Op deze manier wordt er kwaliteit in de breedte van de MKB-bedrijven gezocht. U kunt zich als bedrijf ook aanmelden om goederen en/of diensten aan het Waterschap te gaan leveren. De contactpersoon voor aanbestedingen is Mw. Natasja Bergen.

  

3 maart 2017

Nieuws van het bestuur

- Deze week is een afvaardiging van het bestuur naar een bijeenkomst van Kennispoort Regio Zwolle geweest. Deze bijeenkomst was georganiseerd voor ondernemerskringen en bedoeld om een brug te slaan tussen ondernemerskringen en kansrijke ontwikkelingen. Het was een interessante meeting.
- Sinds deze week krijgen alle leden van de dorpen hun eigen OVG-nieuwtjes en hoeven de dorpen deze dus niet meer door te sturen. Zo maken we het gemakkelijker voor de dorpsbesturen.

- Ander goed nieuws: ons bestuur is weer compleet. Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van secretaris Jannette Weultjes, maar zij heeft tot vandaag de honneurs van het secretariaat waargenomen. Het verspreiden van deze OVG-nieuwtjes is haar laatste activiteit en dan geeft ze het stokje door. Als bestuur zijn wij blij dat Elvira Wieland uit Nagele deze functie op zich gaat nemen. In de volgende OVG-nieuwtjes zal ze zich voorstellen. We wensen Elvira veel plezier en succes in de uitdagende functie van secretaris.

 

FiberFlevo ligt op koers

Vorige week hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid om alsnog voor een glasvezelaansluiting te kiezen wanneer u met uw onderneming bent gevestigd op een van de bedrijventerreinen in de dorpen van Noordoostpolder of op De Munt. FiberFlevo heeft laten weten op koers te liggen. Voor de actuele stand van de aanmeldingen kunt u kijken op de homepage van FiberFlevo. Het gaat goed met het aantal aanmeldingen, maar we zijn er nog niet. Meld u aan voor een glasvezelaansluiting en maak snel internet mogelijk op de bedrijventerreinen. De gemeente biedt in dit project de helpende hand door de aansluitingen te bekostigen voor leegstaande kavels op de bedrijventerreinen. Voor u is het goed om te weten, dat aansluiten alleen nu mogelijk is. Wanneer u later besluit alsnog aan te haken, heeft dat enorme kosten tot gevolg die volledig ten rekening komen van uw bedrijf. U heeft nog tot 16 maart 2017 om u aan te melden.

 

Presentatie arbeidsmarktonderzoek

De arbeidsmarkt van Noordoostpolder is sterk en zelfvoorzienend, met veel werk op mbo-niveau. Hoe kunnen we samen, bedrijven, onderwijs en gemeente, werkzoekenden nog beter koppelen aan de groeiende werkgelegenheid? Gemeente Noordoostpolder nodigt iedereen uit voor de presentatie van de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek op 13 maart in de Raadszaal van het gemeentehuis. Bureau Louter heeft het onderzoek uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was de stijging van de werkgelegenheid terwijl ook de werkeloosheid tot medio 2016 omhoogging. Het onderzoek gaat in op de oorzaken daarvan.

Het programma van de avond: 

19.00 uur inloop

19.30 uur opening door wethouder mevrouw Hennie Bogaards

19.40 uur presentatie arbeidsmarktanalyse door de heer P. Louter

20.10 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

21.00 uur afsluiting

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tilly Weggen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.tel: 06 1332 68 79

 

24 februari 2017

Nieuws van het bestuur

Op 7 februari hebben we onze ledenvergadering gehouden bij MCM in Marknesse. Dit bedrijf heeft de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2016 gewonnen. Dit is de prijs die BAN en OVG samen uitreiken aan de onderneming die er voor de jury uitspringt. Mijnvormgever.nl heeft een logo ontworpen dat MCM en toekomstige winnaars kunnen gebruiken in hun communicatie. Hiermee kunnen ze uitdragen dat ze de prijs hebben gewonnen.

MCM hield een presentatie en verzorgde daarna een rondleiding door het bedrijf. Diverse medewerkers lieten machines in bedrijf zien. Veel OVG’ers, politici en een aantal BAN-bestuursleden waren van de partij. Het was een geslaagde avond.

Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Roel Bosma als algemeen bestuurslid. Kees van de Sar gaat zijn functie overnemen. Kees woont in Nagele en is lid van OV Nagele. Samen met Stefan Davids is hij eigenaar van Heftruckcentrum Post in Kampen. We wensen Kees veel succes en plezier in deze nieuwe functie!

Afgelopen week hebben we overleg gehad met FiberFlevo over glasvezel op de bedrijventerreinen in de dorpen en op De Munt. U leest er hieronder meer over.

 

FiberFlevo: nieuwe en tevens laatste kans glasvezel voor bedrijventerreinen

Om glasvezel mogelijk te maken op de bedrijventerreinen in de dorpen en op bedrijventerrein De Munt zijn gemeente, BAN en OVG steeds in gesprek gebleven met FiberFlevo. Ondanks dat het benodigde aantal aansluitingen niet is gehaald, gloort er nu toch licht aan de horizon. De gemeente heeft aangegeven alvast glasvezelcapaciteit te willen inkopen voor de nog uit te geven kavels op de bedrijventerreinen. FiberFlevo heeft nu nog ‘slechts’ 130 bedrijven nodig die ook glasvezel willen. FiberFlevo heeft in overleg met BAN en OVG een voorstel opgesteld om de aanleg van glasvezel haalbaar te maken. Wethouder Hans Wijnants geeft aan: “Dit voorstel is voor bedrijven nog de enige kans om mee te doen. Als gemeente willen we iedereen in Noordoostpolder toegang bieden tot snel internet.” Met het aansluiten van de nog uit te geven kavels kunnen ook toekomstige bedrijven worden aangesloten op snel internet. Dat is voor potentiële ondernemers een aantrekkelijk aanbod. 

Bedrijven die interesse hebben in een glasvezelaansluiting, kunnen het voorstel lezen op www.fiberflevo.nl. Aanmelden voor een aansluiting kan tot uiterlijk 16 maart 2017.

 

Flevopenningen

MCM is als winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2016 tevens kandidaat voor de titel Topondernemer bij de Flevopenningen. Een groot deel van het bestuur zal deze uitreiking bijwonen op vrijdag 19 mei bij Balk Shipyard op Urk. De kaartverkoop is inmiddels van start. Een kaart voor diner en uitreiking kost tot en met 31 maart € 125,- excl. btw. Vanaf 1 april bedraagt dit bedrag € 150,- excl. btw.

Behalve MCM dingt nog een ander bedrijf uit Noordoostpolder mee naar een Flevopenning, namelijk in de categorie Participatie. Familiebedrijf Zuidberg uit Ens gaat strijden voor deze award. Het zou mooi zijn wanneer we met een grote delegatie ‘onze’ polderbedrijven kunnen ondersteunen. Klik hier voor kaartverkoop.

 

Aanbesteding foyer en Beurszaal Theater ’t Voorhuys

Gemeente Noordoostpolder heeft deze week een aanbesteding op haar website geplaatst. Het gaat om een meervoudig onderhandse aanbesteding van de foyer en de Beurszaal van Theater ’t Voorhuys in Emmeloord. Heeft u interesse, reageer dan uiterlijk komende dinsdag 28 februari. 

Ga naar de website van de gemeente en klik dan op ‘Wat u moet weten’. Hier vindt u de betreffende aanbesteding.

De aanmeldingen worden beoordeeld op geschiktheid aan de hand van minstens twee referentieprojecten. Deze referentieprojecten zijn vergelijkbaar in omvang. Om dit aan te tonen, ontvangt de gemeente graag een korte omschrijving en foto’s van deze projecten inclusief een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever. Indien er meer geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen geloot. De winnaar van de loting wordt toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven, maximaal 4, die zijn toegelaten en/of worden uitgenodigd tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet-geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

U kunt zich voor deze aanbestedingsprocedure online aanmelden door de gevraagde gegevens te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanmeldingen na het sluitingstijdstip, woensdag 28 februari 2017 12.00 uur, worden niet meegenomen.

 

Werk aan Nagelerweg

In 2016 heeft de provincie het eerste deel van de Nagelerweg (N716) voorzien van nieuw asfalt. Het traject Zuidwesterringweg tot aan de bebouwde kom Emmeloord is uitgesteld in verband met een onverwacht slechte fundering. Uit onderzoek is gebleken dat delen van de bestaande fundering niet sterk genoeg zijn om de nieuwe constructie te dragen. De provincie heeft aanvullende onderzoeken uitgevoerd en samen met de aannemer een nieuw plan voorbereid. De werkzaamheden worden hervat in de 9 weken van 13 maart tot 15 mei 2017.

De Nagelerweg is dicht van het kruispunt met de Zuidwesterringweg tot aan de bebouwde kom Emmeloord. Omrijden kan via de Domineesweg, A6 of via de Urkerweg. Er worden door de aannemer afspraken gemaakt met aanwonenden en bewoners van de zijwegen over de bereikbaarheid.

De bushalte in Nagele blijft bereikbaar. Vanuit het dorp vertrekt een pendeldienst naar de halte Domineesweg. Vanuit hier kan men overstappen naar de gewenste bestemming. De 2 haltes aan de Nagelerweg (Johannes Postweg en Hannie Schaftweg) komen tijdens de werkzaamheden te vervallen. (Brom)fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad langs de Nagelerweg.

 

3 februari 2017

Nieuws van het bestuur

Op 23 januari heeft het OVG-bestuur weer een vergadering gehad. We hebben hierin onder andere gesproken over de voorbereidingen voor de ledenvergadering op 7 februari aanstaande. U leest er hieronder meer over. Als het goed is, heeft u via uw dorp de uitnodiging ontvangen.

Inmiddels vertegenwoordigt de OVG ruim 550 ondernemers, die via de ondernemersverenigingen van hun dorp zijn aangesloten bij de OVG. Een prachtig aantal en de moeite waard om ons hard voor te maken.

Komende week nemen we afscheid van 2 bestuursleden. We zijn druk doende met het zoeken naar vervangende bestuursleden. We boeken hierin wat progressie. U hoort er 7 februari meer over tijdens de ledenvergadering.

Verder kunnen we u melden dat het digitaal platform NOPpedia toestemming van de gemeenteraad heeft gekregen om nu echt te gaan starten. Projectleider Jelle de Jong en de werkgroep NOPpedia gaan de komende periode gebruiken om NOPpedia te bouwen en te vullen.

 

7 februari Ledenvergadering OVG

U bent van harte welkom bij de ledenvergadering van de OVG. We organiseren deze op dinsdag 7 februari bij MCM in Marknesse. MCM heeft de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2016 gewonnen en wij vinden het daarom de uitgelezen locatie om deze avond bij te houden. In tegenstelling tot de eerder verstuurde agenda beginnen we met een presentatie en rondleiding door MCM en daarna komt het officiële gedeelte aan bod. U bent allen van harte uitgenodigd. Inloop vanaf 19.45 uur, start presentatie MCM om 20.00 uur.

 

Update Tegengas

Samenwerkingsverband Tegengas, waar OVG onderdeel van uitmaakt, zit niet stil. De organisatie maakt zich nog steeds sterk tegen schaliegaswinning en proefboringen in Noordoostpolder. Op 7 juli 2016, tijdens de landelijke bijeenkomst in het kader van de Energiedialoog heeft Tegengas laten zien dat het een serieuze speler is en sindsdien lijkt het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dit ook te onderkennen. Inmiddels is het ministerie bezig de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) aan te passen. Aangezien schaliegas daar ook onderdeel van is, heeft Tegengas zienswijzen ingediend op de essentiële onderdelen met betrekking tot schaliegas.

Minister Kamp had de vergunning van schaliegaswinner Quadrilla vorig jaar ingetrokken en dat vecht het bedrijf in hoger beroep aan. Tegengas en 4 ondernemers uit de Noordoostpolder hebben hiertegen bezwaar aangetekend. Ze worden hierin bijgestaan door een bevriende jurist.

De winning van schaliegas is opgeschort tot 2023, maar de minister heeft wel de mogelijkheid tot proefboringen in eigen beheer (dus niet door Quadrilla). Tegengas wil dat ook deze proefboringen uit het programma worden geschrapt.

Met het oog op de verkiezingen heeft Tegengas alle landelijke politieke partijen aangeschreven om hun mening te herzien ten aanzien van schaliegas. Tegengas heeft hierin benadrukt dat het belangrijk is om tegen proefboringen en winning van schaliegas te zijn en te blijven. Het samenwerkingsverband vindt dat (proef)boringen naar schaliegas niet gebruikt mogen worden als wisselgeld bij formatievorming na de verkiezingen. Kort voor de verkiezingen zal Tegengas met een kieswijzer komen, waarop de meningen van de partijen t.a.v. schaliegas staan aangegeven, zodat u een goede keuze kunt maken.

Tegengas ondersteunt een vrijwilliger die namens het samenwerkingsverband bij overleggen van de Europese Unie aanwezig is en daar de mening van Tegengas inbrengt. Verder promoot Tegengas alternatieve vormen van energie en noemt het de vooraanstaande positie die de Noordoostpolder daarbij inneemt. Tegengas gaat door totdat het haar doel bereikt heeft: geen proefboringen en schaliegaswinning in Noordoostpolder.

 

Beursvloer op 6 februari

Zoals we al eerder hebben gepubliceerd, is er komende maandag 6 februari om 19.30 uur weer een Beursvloer in ’t Voorhuys. Vrijwilligersorganisaties kunnen hierbij aangeven aan welke hulp of middelen ze behoefte hebben en bedrijven en vrijwilligers laten vervolgens weten waarbij ze kunnen helpen. OVG brengt deze avond van harte bij u onder de aandacht. Meer informatie is te vinden op de website.

 

Broodfonds

Voor zzp’ers en kleinere zelfstandigen is een ziekterisico-verzekering vaak een kostbare zaak, terwijl de voorwaarden voor uitkering soms nogal beperkt zijn. Voor deze ondernemers is er het Broodfonds. Dit is een landelijk alternatief dat op lokaal niveau wordt ingezet. Op 1 maart organiseert Marco Smetsers, een ondernemer uit Bant, een informatieavond over het starten van een Broodfonds in Noordoostpolder en omgeving. U bent hiervoor uitgenodigd. De avond wordt gehouden in ’t Voorhuys en start om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Klik hier voor info en aanmelden.

 

27 januari 2017

Met spoed nieuwe bestuursleden gezocht!
Vandaag besteden we in de OVG-nieuwtjes alleen aandacht aan het zoeken van nieuwe bestuursleden. Begin 2016 werd bekend dat algemeen bestuurslid Roel Bosma en secretaris Jannette Weultjes begin 2017 zouden aftreden. Vanaf dat moment zijn we gaan nadenken over vervangende bestuursleden. We hebben daar het Uitgebreid Bestuur bij betrokken, aangezien in onze statuten staat dat nieuwe bestuursleden door de ledenraad worden benoemd. De ledenraad is een ‘raad die de leden van een vereniging vertegenwoordigt’. Bij de OVG is dat het Uitgebreid Bestuur. Het afgelopen jaar zijn we in de vergaderingen met Uitgebreid Bestuur vooral ingegaan op de bestuursstructuur van de OVG en de rol van het Uitgebreid Bestuur daarin.
 
Inmiddels nadert de ledenvergadering van 7 februari met rasse schreden. Op deze datum treden Roel Bosma en Jannette Weultjes af. Het is daarom belangrijk dat er op korte termijn vervangende bestuursleden komen. Wij roepen hierbij het Uitgebreid Bestuur op om leden te benaderen voor genoemde functies. Ook vragen we de leden van de dorpen om na te denken over deze bestuursfuncties. Wellicht is het wat voor u. Het OVG-bestuur is een gezellige club mensen, die zich hard maakt voor de belangen van de leden. De OVG laat op veel plaatsen haar stem horen, zoals tijdens het 4-jaarlijkse overleg met de gemeente, in overleggen met Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) en LTO Noord afd. Noordoostpolder, in VNO-NCW-vergaderingen en bij de provincie. Ook zijn we onderdeel van Samenwerkingsverband Tegengas (schaliegas). De grote thema’s van de afgelopen jaren waren de inzet tegen schaliegas en de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Komende week gaat de eerste schop de grond in om glasvezel aan te leggen. Momenteel proberen we dat ook voor de bedrijventerreinen voor elkaar te krijgen. Verder hebben we de Ondernemersprijs Noordoostpolder geïntroduceerd waarmee we ondernemers een podium geven om zich te presenteren. Deze prijs reiken we samen met de BAN uit.
 
De OVG is een actieve vereniging die zich tot doel heeft gesteld om de belangen van de leden te bevorderen. Lijkt het u leuk om mee te praten over ondernemersbelangen en deel uit te maken van een gezellig bestuur? Meld u aan bij het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." data-cke-saved-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy7643 + '\'>'+addy_text7643+'<\/a>'; //--> of 06-2809 2841 (Jannette) of neem contact op met uw eigen dorpsbestuur.

 

Aftrap glasvezel FiberFlevo
Afgelopen woensdag heeft wethouder Hans Wijnants de eerste graafhandeling verricht als start van de aanleg van glasvezel in het buitengebied door FiberFlevo. Hans Wijnants heeft zich samen met de besturen van OVG en BAN ingezet om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. We zijn blij dat FiberFlevo nu echt gaat starten. Het is de bedoeling dat alle aangemelde adressen binnen 1 jaar worden aangesloten.
Daarnaast zijn OVG, BAN en de gemeente nog steeds in gesprek met FiberFlevo om ook glasvezel mogelijk te maken op de bedrijventerreinen van Noordoostpolder. We houden u op de hoogte via de OVG-nieuwtjes. In aansluiting op bovenstaand bericht over het zoeken naar bestuursleden: de aanleg van glasvezel in het buitengebied was niet mogelijk geweest zonder de geweldige inzet van de bestuursleden. Met een team van positief ingestelde mensen kun je veel bereiken!

 

13 januari 2017

Zon voor NOP

In 2030 wil Gemeente Noordoostpolder energieneutraal zijn. Om dat te bereiken start de gemeente een zonne-energieproject samen met ondernemers en Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on). Het project heet Zon voor NOP. Op donderdag 19 januari van 16.00 tot 18.00 uur is er een startbijeenkomst in ’t Voorhuys in Emmeloord. Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) en de OVG maken zich samen met de gemeente en DE-on sterk om dit project te laten slagen en daarmee de energiedoelstelling te behalen.

Het project is bedoeld voor ondernemers en non-profit instellingen die willen profiteren van zonnepanelen op hun dak, zonder dat ze zelf hoeven te investeren. Het bijzondere aan dit project is dat DE-on de ondernemers volledig ontzorgt door de juiste informatie te geven en de subsidieaanvragen te verzorgen. Voor dit project zijn bedrijfsdaken gewenst van 150 m² of meer en bij voorkeur heeft het pand een grootverbruikaansluiting.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van Startbijeenkomst Zon voor NOP. Vermeld in de e-mail graag uw naam en contactgegevens. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u toch graag informatie? Neem dan contact op met Rik Roskam van DE-on op 085-4000300.

 

Kandidaten gezocht voor Flevopenning Innovatie

Heeft u een innovatief bedrijf of kent u er een? Meld die onderneming dan aan voor de verkiezing van Flevopenning Innovatie. Deze prijs wordt op 19 mei tijdens het Flevopenningen Ondernemersgala uitgereikt op Urk. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige vakjury en hoofdjury. Voorzitter van de hoofdjury is Jan-Nico Appelman, gedeputeerde economische zaken van Flevoland. Er zullen drie nominaties worden aangewezen, waarna de winnaar op het gala bekend wordt gemaakt. Op de website van de Flevopenningen kunt u de de criteria voor deelname lezen en de onderneming aanmelden. Vorig jaar heeft VABO Composites uit Emmeloord de prijs gewonnen. Het zou prachtig zijn wanneer opnieuw een bedrijf uit de Noordoostpolder deze Flevopenning wint.

 

6 januari 2017

Een ondernemend nieuwjaar!

OVG wenst alle ondernemers in Noordoostpolder een ondernemend en succesvol 2017. Mochten wij als belangenbehartiger hierbij een rol kunnen spelen, laat het dan gerust weten.

  

MCM wint Ondernemersprijs Noordoostpolder 2016

Gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie van BAN en OVG heeft MCM uit Marknesse de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2016 in ontvangst mogen nemen. MCM is gespecialiseerd in het maken van metalen halffabricaten en bedient machineproducenten in de agrarische, medische en maritieme markt, de bouw, de procesindustrie en in de lucht- en ruimtevaart. Juryvoorzitter Hans Wijnants haalde Cor van Vilsteren en zijn compagnon Mark Hilderink op het podium om hen toe te spreken. Hans gaf aan het bijzonder te vinden hoe de ondernemers, als aandeelhouders, zich sterk maken voor een goede onderlinge relatie en hun bedrijf. MCM werkt met zelfsturende teams, waardoor er meer verantwoordelijkheid en uitdaging bij de medewerkers ligt. MCM investeert in innovatie en maakt zich sterk voor goed technisch onderwijs in Noordoostpolder. MCM is tevens buitengewoon werkgever en geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Afgelopen jaar bestond MCM 25 jaar. Naar de open dag ter ere van dit jubileum kwamen zo'n 1000 mensen. Mark en Cor geven aan trots te zijn op de prijs en op hun medewerkers met wie ze dit hebben kunnen bereiken.

Op de Facebookpagina van de BAN staat een filmpje van de prijsuitreiking door Hans Wijnants.

Verder werd AP Machinebouw uit Rutten tijdens de nieuwjaarsreceptie onderscheiden als Beste Leerbedrijf. Durk Bijma, locatiedirecteur van ROC Friese Poort, reikte de prijs uit aan Michael Visser, eigenaar van AP Machinebouw. Bijma is blij dat bedrijven inzien dat het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar nodig hebben en samen de kwaliteit van medewerkers kunnen verbeteren.

 

Ledenvergadering 7 februari

Op dinsdag 7 februari is het tijd voor onze jaarlijkse ledenvergadering. U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Deze avond staan de financiën op de agenda en het afscheid van Roel Bosma en Jannette Weultjes als bestuurslid en secretaris van de OVG.

Deze ledenvergadering houden we bij MCM in Marknesse. MCM heeft gisteravond de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2016 gewonnen. Na het officiële gedeelte zal MCM een presentatie en een rondleiding door het bedrijf verzorgen. Uiteraard is er ook tijd om te netwerken en bij te praten. Noteer 7 februari alvast in uw agenda. De agenda volgt later.

 

19 januari Informatiebijeenkomst over zonnepanelen

OVG wil samen met Gemeente Noordoostpolder, LTO en BAN ondernemers stimuleren voor zonnepanelen te kiezen. Heeft u geen kapitaal om te investeren? Kom op 19 januari toch naar de informatiebijeenkomst. Heeft u geen geschikt dak voor zonnepanelen? Kom op 19 januari toch naar de informatiebijeenkomst. Heeft u geen tijd om u te verdiepen in subsidies en andere regelzaken? Kom ook dan naar de informatiebijeenkomst op 19 januari. Met Zon voor NOP zijn er voor al deze doelgroepen mogelijkheden. Bovendien ontzorgt DE-on elke ondernemer die in dit project wil stappen. Lees meer…

 

Beursvloer 6 februari

Op maandag 6 februari organiseert het Vrijwilligerspunt in samenwerking met Gemeente Noordoostpolder, BAN, OVG en andere serviceclubs voor de twaalfde keer de Beursvloer in ’t Voorhuys in Emmeloord. Op de Beursvloer wisselen ondernemingen, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties in ongedwongen sfeer onderling materiaal, menskracht of deskundigheid uit, met gesloten portemonnee!  Hoekmannen en -vrouwen ondersteunen vragers en aanbieders om tot een match te komen. Als lid van de OVG nodigen wij u uit om ook deel te nemen aan de Beursvloer. Na een korte introductie zal om 20.00 uur de Beursvloer officieel worden geopend met een slag op de gong. Meer informatie, voorbeelden van matches en aanmelden via www.vrijwilligerspuntnop.nl/beursvloer

 

23 december 2016

Ter inzagelegging Ontwerp Nadere Regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017 - 2019

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de Ontwerp Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 op 6 december 2016 vastgesteld. Gemeentebesturen, ondernemers en inwoners kunnen tot 26 januari 2017 reageren op dit ontwerp. In dit ontwerp staat onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van activiteiten die de leefbaarheid van het platteland bevorderen. De provincie stelt hiervoor in totaal € 1.830.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend in oktober 2017 en in oktober 2018. Lees meer...

 

Uitnodiging 22 maart 2017 Plastics get smart

Ontwikkelingen in de sensoren en robotica bieden kansen voor de kunststofindustrie. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van deze cross-over? Laat u inspireren tijdens Plastics Get Smart op 22 maart 2017 in het IJsseldelta Center in Zwolle. Wat kunt u verwachten? Gerenommeerde (inter)nationale sprekers, inspirerende workshops en de gelegenheid om interessante mensen te ontmoeten uit bijvoorbeeld de kunststofsector en smart industry. Ook kennisinstellingen en organisaties die zich al bezighouden met de cross-over kunststoffen en sensoren zijn aanwezig. Noteer 22 maart alvast in uw agenda. In januari volgt meer informatie.

  

Flevopenningen mei 2017

De datum voor het Flevopenningen Gala is bekend gemaakt. Op 19 mei zullen de winnaars van de diverse Flevopenningen in het zonnetje worden gezet bij Balk Shipyards op Urk. Ook het bedrijf dat binnenkort de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2016 van BAN en OVG wint, willen we voordragen voor deze prijs. Later volgt meer informatie.

 

Nieuwjaarsfeest BAN en OVG

Op 5 januari ontmoeten we u graag tijdens het nieuwjaarsfeest van BAN en OVG. U heeft hiervoor inmiddels de uitnodiging ontvangen. We heten u van harte welkom om 20.00 uur bij Vakantiepark Eigen Wijze, Schoterweg 1 in Bant. Deze avond maken we tevens de winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2016 bekend. Tot ziens op 5 januari 2017!

 

Fijne Feestdagen en een succesvol 2017

 

9 december 2016

Leader Flevoland: subsidie voor plattelandsontwikkeling

Wilt u inwoners uit uw omgeving op een vernieuwende manier bij elkaar brengen? Heeft u een plan gericht op plattelandsrecreatie? Of heeft u een idee om mensen uit de stad het buitengebied van Flevoland te laten ervaren? Als uw plan voldoet aan de criteria, is er vanuit Leader Flevoland geld beschikbaar om uw plan te ondersteunen. Lees meer… http://leaderflevoland.nl/

 

Leuke ideeën en Sponsors gezocht voor ijsbaan Emmeloord

De gemeente plaatst van 17 december tot en met zondag 15 januari een ijsbaan op De Deel. Dit zal voor veel gezelligheid en reuring zorgen. De gemeente hoopt hier ook mensen van buiten de polder mee te trekken. De opening van de ijsbaan is op zondag 18 december, tegelijk met de koopzondag en de Rode Loper Dag. De gemeente zoekt bedrijven die hier op een leuke manier bij willen aanhaken en zoekt bedrijven die de ijsbaan willen sponsoren.

Gemeente Noordoostpolder is op zoek naar:

 • bedrijven die met een aanhanger o.i.d. die kerstbomen van Staatsbosbeheer naar De Deel kan brengen;
 • bedrijven die aan willen sluiten met een leuk evenement of leuke actie;
 • bedrijven die leuke ideeën hebben tijdens de opening  op 18 december;
 • bedrijven die de ijsbaan willen sponsoren door middel van aankoop van kaartjes (€ 3,- per stuk; vanaf 100 stuks € 2,50 per stuk); aan de kassa kosten ze € 4,- per stuk.
 • bedrijven die de ijsbaan willen sponsoren door middel van reclame aan de boarding van de binnenkant van de ijsbaan; hierbij gaat het om een bord van 200 x 70 cm. voor € 205,- reclamedoek (excl.btw).

Bedrijven die voor een van bovenstaande zaken willen zorgen, kunnen contact opnemen met Fennita Hilberink van de gemeente Noordoostpolder, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 133 241 62.

 

Winnende foto

Laurens de Graaff heeft de tweede prijs gewonnen bij de verkiezing Dronefoto van het jaar 2016. Op de foto is een typisch agrarisch beeld te zien. Laurens is student en de zoon van Evert, die de website van de OVG heeft gebouwd. Laurens heeft een filmpje van ‘the making of’ gemaakt https://www.youtube.com/watch?v=ZTBmACUadKE

Op de verkiezingswebsite zijn de prijswinnende foto’s te zien. 

 

28 oktober 2016

 

Ondernemersprijs Noordoostpolder

U heeft nog tot 11 november de tijd om kandidaten aan te dragen voor de Ondernemersprijs Noordoostpolder. Heeft u zelf een mooi bedrijf of kent u een onderneming die de titel verdient, nomineer het dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.De winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder dingt tevens mee naar de Flevopenningen.

  

Komt er glasvezel op de industrieterreinen?

FiberFlevo is momenteel in gesprek met de aannemer om te bekijken hoeveel aansluitingen er op elk industrieterrein in de dorpen en in Emmeloord nodig zijn om de aanleg van glasvezel financieel rendabel te maken. Er wordt dus niet meer gekeken naar een percentage van het totaal aantal adressen, maar naar het aantal adressen dat glasvezel wil. Overweegt u serieus om glasvezel te nemen, dan kunt u beter nu instappen dan wachten. Zodra glasvezel is aangelegd, wordt het namelijk veel duurder om alsnog aan te haken. Dit heeft ermee te maken dat de weg dan weer moet worden opengebroken en deze kosten berekent FiberFlevo door aan de nieuwe aanmelder. Weet u dat uw buurman twijfelt, maar heeft dat bedrijf zich nog niet aangemeld? Vertel hem over bovenstaande. Uw buurman kan er veel kosten mee voorkomen en wellicht trekt dat de onderneming over de streep.

 

Gratis workshops tijdens Dag van het Geld

Voor ondernemers met ambitie tot groei wordt de bijeenkomst Dag van het Geld georganiseerd op 1 november in Zwolle. VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en Kennispoort Regio Zwolle zijn de organisatoren van deze middag. Gemeente Noordoostpolder is betalende partner van Kennispoort Regio Zwolle en daarom kunt u deze bijeenkomst kosteloos bijwonen. Tijdens de Dag van het Geld zijn er diverse workshops die inzicht geven in het huidige financieringslandschap en die antwoord geven op de vraag ‘Hoe krijg je wat je verdient?’ Lees verder voor meer informatie, het programma en opgave.

 

Wegwerkzaamheden Lemsterweg

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. gaat vanaf maandag 7 november de fundering van een deel van de Lemsterweg bij Rutten vervangen. Het gaat om het deel tussen de Ruttenseweg en de Gemaalweg. De weg zal 5 weken zijn afgesloten voor het doorgaande wegverkeer. Dit verkeer wordt vanaf Lemmer omgeleid via de Gemaalweg en vanaf Emmeloord via Creil over de Wrakkenweg naar Rutten. Het fietspad blijft wel open en ook de hulpdiensten kunnen van de afgesloten weg gebruik blijven maken.  Voor vragen tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Paulien Bisschop via 0525 659 888 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

14 oktober 2016

Start verkiezing Ondernemersprijs Noordoostpolder

Op donderdag 5 januari 2017 reiken we weer de Ondernemersprijs Noordoostpolder uit, de gezamenlijke ondernemersprijs van BAN en OVG. Greve BV uit Emmeloord heeft de prijs afgelopen januari in ontvangst mogen nemen. We nodigen u als ondernemer graag uit voor ons gezamenlijke nieuwjaarsfeest bij Eigen Wijze in Bant, waar we de winnaar bekend zullen maken. Nomineer uw eigen onderneming of een ander bedrijf door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We ontvangen de nominaties graag uiterlijk 11 november.

Werkwijze jurering

Na 11 november zullen het BAN- en het OVG-bestuur elk drie kandidaten kiezen die de betreffende ondernemersvereniging gaan vertegenwoordigen. Vervolgens is het de taak van de jury om zich over deze zes ondernemingen te buigen. De jury zal een aantal van deze bedrijven bezoeken. De uiteindelijke winnaar maken we op 5 januari bekend tijdens het nieuwjaarsfeest voor al onze leden.

In het kort:

14-10-‘16: uitschrijven verkiezing Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017

11-11-‘16: uiterste datum aanmeldformulieren binnen

05-01-‘17: nieuwjaarsfeest met uitreiking Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017

 

Samenwerkingsverband Tegengas in de rechtbank

Afgelopen woensdag 12 oktober stonden Samenwerkingsverband Tegengas, het Ministerie van Economische Zaken en Quadrilla tegenover elkaar in de rechtbank. Quadrilla wil schaliegas winnen in de Noordoostpolder. Het ministerie heeft de opsporingsvergunning die Quadrilla hiervoor had, ingetrokken. Quadrilla was het hier niet mee eens en tekende beroep aan. Tegengas heeft zich opgeworpen als derde belanghebbende, omdat een verlenging van de vergunning het samenwerkingsverband rechtstreeks raakt. In Tegengas zijn o.a. OVG, BAN, gemeente, de lokale Rabobank en Marcatus vertegenwoordigd. Binnen 6 weken volgt de uitspraak van de rechter. Een uitgebreid persbericht kunt u lezen op de website van Tegengas. http://tegengasnop.nl/persbericht-sterke-inbreng-tegengas-rechter-cuadrilla/

 

19 en 20 oktober Netwerkdagen Flevoland

Uw netwerk uitbreiden? Kom op woensdag 19 en donderdag 20 oktober naar de Bosbadhal voor de Netwerkdagen Flevoland. Deze ondernemersbeurs begint om 14.00 uur tot 21.00 uur. Veel ondernemers uit Noordoostpolder, Urk en de rest van Flevoland presenteren zich. Er worden ook workshops gegeven. Meer info op http://www.netwerkdagen-flevoland.nl/

 

15 november Expertmeeting Participatiewet

Gemeenten kunnen sinds 1 januari 2015 mensen met recht op een bijstandsuitkering verplichten tot het leveren van een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk. CMO Flevoland nodigt iedereen uit voor de Expertmeeting Participatiewet op 15 november. Tijdens deze middagbijeenkomst wordt ingegaan op wat het vrijwilligerswerk betekent voor de vrijwilligers, welke knelpunten er zijn, succesfactoren en wat de ervaringen zijn van organisaties in de zorg, welzijn en andere sectoren. Kijk voor meer info en opgave op de website van CMO Flevoland.

 

7 oktober 2016

Gezocht

We hebben u al eerder geïnformeerd over NOPpedia, het online platform voor ondernemend Noordoostpolder dat de gemeente samen met BAN en OVG aan het ontwikkelen is. Er is een klankbordgroep die op een paar momenten mee gaat kijken met de ontwikkelaars. Voor deze groep zoeken we nog een ondernemer die het leuk vindt om zijn of haar visie te geven op hoe het platform eruit moet komen te zien. Het gaat dan vooral om gebruiksvriendelijkheid en de noodzaak om bepaalde onderdelen op te nemen in NOPpedia. We verwachten dat de klankbordgroep zo’n 4x bij elkaar komt om met de ontwikkelaars van gedachten te wisselen. We nodigen ook vrouwen uit om zitting te nemen in deze groep. Lijkt het u leuk om op deze manier mee te helpen aan de totstandkoming van NOPpedia, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Rectificatie

In de OVG-nieuwtjes van 23 september is een verkeerde datum geslopen. Het Geheim van Marknesse (Geomatics Business Parc) wordt niet op vrijdag 15 oktober onthuld, maar op vrijdag 14 oktober.

 

First Lego League

Hoe krijg je de jeugd geïnteresseerd in techniek? De Regieraad Techniek Flevoland houdt zich met dit thema bezig. De raad is dan ook blij dat Stichting Beleef je Beroep op 10 december de First Lego League organiseert in Almere. Tijdens dit event gaan teams van basisscholen en middelbare scholen met elkaar de strijd aan door een Lego-robot te programmeren. Naast kennis van programmeren, leren de kinderen samen te werken en te presenteren. De First Lego League is daarmee een waardevol project om de interesse voor techniek mee te stimuleren. De stichting zoekt nog sponsors om het evenement mogelijk te maken. Vindt u dit een uitgelezen kans om de link van uw bedrijf met techniek naar voren te laten komen, dan kunt u zich aanmelden als sponsor. Ook zoekt de stichting bedrijven voor een bedrijfsbezoek, beroependag of gastles. Meer informatie kunt u vinden op de website van stichting Beleef je Beroep.

 

30 september 2016

19 oktober NL Next Level

Hans de Boer, voorzitter van VNO NCW, presenteert op 19 oktober een uitgebreide toekomstvisie, inclusief een brede investeringsagenda voor Nederland en Flevoland. Hans de Boer: ‘Nederland heeft veel in huis. Maar om een beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – is er méér nodig. Daarvoor zullen we onze bedrijven, onze instituties en onze economie naar een volgend niveau moeten brengen.’ Na de presentatie is er ruim gelegenheid om vragen te stellen aan het minipanel. Ook zal de Groeiagenda VNO NCW Flevoland worden overhandigd. Lees verder voor meer info en opgave.

 

24 november Kleurrijk werkt!

Stichting Avanti is een kennisplatform dat gesprekken, debatten en symposia organiseert rondom actuele thema’s. Op 24 november organiseert Avanti een Flevolandse conferentie in Almere over diversiteit op de werkvloer onder de naam Kleurrijk werkt! De conferentie is bedoeld voor directeuren, managers, HR-adviseurs, bedrijven en organisaties in Flevoland. Lees meer…

 

23 september 2016

Foodtour Rotterdam succesvol

Donderdag 15 september trok een bus vol Flevolandse ondernemers, adviseurs en ambtenaren naar Rotterdam voor een tour langs bedrijven in de foodsector. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland was de initiatiefnemer van de Foodtour. Van de Markthallen ging het naar de Fenix Food Factory en na rondleidingen bij Verstegen Spices & Sauces, Schmidt Vis, de Groothandelsmarkt en Blue City streek het gezelschap neer voor een diner in Hotel New York. Medewerkers van Gemeente Rotterdam lieten deze dag zien hoe ze een Foodcluster zijn gestart. Door een dienstbare houding weet de gemeente kansen te creëren voor de vele ondernemers in de agrofoodsector in het Rotterdamse havengebied. In Flevoland zijn 7 netwerken actief op het gebied van agro & food. OMFL wil met de Foodtour meer samenwerking stimuleren tussen deze netwerken, de gemeenten en de provincie, zodat de sector beter op de kaart kan worden gezet en eruit kan worden gehaald wat er in zit.

 

7 oktober View to Opportunities

Kansen zien en benutten tussen het oude en het nieuwe land. Daar gaat het om tijdens V2O, View to Opportunities. In V2O werken de bedrijfskringen van Flevoland en Noord-Veluwe samen. Op 7 oktober van 15.00 tot 18.00 uur organiseert De Diamant van Midden-Nederland deze bijeenkomst in Zeewolde. Groei / Groen, zakelijk toerisme en bereikbaarheid zijn de hoofdonderwerpen. Lees meer…

 

7 en 8 oktober Holland Fisheries Event

Meer dan 70 exposanten zullen zich op 7 en 8 oktober laten zien tijdens het Holland Fisheries Event op Urk. De beurs is bedoeld voor de zakelijke doelgroep in de visserij- en maritieme sector. Het Holland Fisheries Event heeft een internationaal karakter. Lees verder voor meer informatie en het uitprinten van uw gratis toegangskaart.

 

 15 oktober Het geheim van Marknesse

Marknesse heeft een geheim en dat zal op vrijdag 15 oktober worden onthuld. Op deze dag zal het Geomatics Business Park in het Waterloopbos een nieuwe naam krijgen. Het high tec park wil een grote rol gaan spelen bij de versteviging van de internationale marktpositie van high tech bedrijven in de regio. U bent welkom om de heropening van het pand mee te maken. Lees verder voor meer informatie en opgave.

 

9 september 2016

Pieperfestival voor Ondernemend Noordoostpolder

 
Woensdag hebben we samen met de BAN de start van het nieuwe seizoen ingeluid. Er kwamen heel wat OVG- en BAN-leden op af. De avond begon met een letterlijk spetterend optreden van 2 drummers op olievaten. Daarna nam presentatrice Natasha van Maanen in koeienpak het woord en stelde samen met Pieperfestival-voorzitter Erik Harstra vragen aan het panel van Pieper Late Night. Het panel bestond uit STeP-voorzitter Gert Gieskens, economisch wethouder Hans Wijnants, BAN-voorzitter Janneke Wijnia, Dim Jan de Visser van Tolsma Grisnich en Rabobank-directeur Jetze Kempenaar. De panelleden kregen diverse vragen op zich afgevuurd en vertelden over hun band met de 'pieper' en het Pieperfestival. Daarna was het woord aan Thomas Luttikhold die liet zien dat er nog veel te winnen valt op het gebied van voedselverspilling. Nadat Erik Harstra uitlegde wat de dit jaar overleden Harm van Wieren voor STeP en het Pieperfestival heeft betekend, was er 1 minuut stilte. Daarna ging iedereen naar buiten voor de onthulling van het ludieke straatnaambordje met de tekst 'Harm van Wierenplein'. Dit bordje zal ook bij toekomstige Pieperfestival-edities worden opgehangen bij het buitenplein als eerbetoon aan Van Wieren. Na dit  officiële gedeelte was het tijd om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Tot en met zondag 11 september valt er nog van alles te beleven bij het Pieperfestival. Kijk op de website voor het programma.

  

Snel internet bedrijventerreinen weer op agenda
OVG heeft snel internet voor de bedrijventerreinen van Noordoostpolder weer op de agenda gezet. Uit inventarisatie blijkt dat lang niet alle ondernemers op de bedrijventerreinen zich hebben aangemeld voor snel internet. Dit is belangrijk om het percentage van 60% te halen. We gaan met JP Doco en de gemeente in gesprek om een oplossingsrichting hiervoor te bedenken. Ook gaan we in overleg met de besturen van de dorpen om de situatie per dorp te inventariseren.

 

2 september 2016

7 september Pieperfestival voor Ondernemend Noordoostpolder

Op woensdag 7 september start het Pieperfestival. BAN en OVG vinden dit een mooie gelegenheid om het seizoen met elkaar te starten in de Piepertent. U heeft de uitnodiging voor deze avond inmiddels ontvangen. Het belooft een leuke avond te worden met Pieper Late Night en Thomas Luttikhold als gastspreker. Luttikhold probeert via zijn YouTube-kanaal en Facebookpagina de wereld wakker te schudden rondom het thema voedselverspilling, een mooi bruggetje van pieper naar verspilling. Neem uw uitnodiging mee, want anders kunnen we u helaas niet toelaten.

 

Acquisitie door Akse Media

De gemeente geeft aan dat Akse Media na de zomervakantie is gestart met acquisitie voor de informatiegids Noordoostpolder. In het verleden verzorgde dit bedrijf de gemeentegids namens onze gemeente, maar sinds vorig jaar niet meer. Uiteraard bent u vrij om te bepalen of u vermeld wilt worden in de gids, maar het is goed om te weten dat Akse Media dit op eigen initiatief doet en niet in opdracht van de gemeente.

 

Foodtour naar Rotterdam

Flevoland is sterk in food en daarom organiseert Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland op 15 september een compleet verzorgde inspiratietour. Zit uw bedrijf in de foodsector, dan is deze dag een mooie gelegenheid om te netwerken en inspiratie op te doen bij bedrijven in de foodsector. Het is niet noodzakelijk dat uw bedrijf actief is in de voedingsbranche, ook andere sectoren zijn welkom. Lees hier meer over de foodtour, de kosten en het programma. Aanmelden kan tot 5 september.

 

15 juli 2016

Pieperfestival

Vorig jaar hebben we als OVG voor het eerst samen met de BAN een feestavond voor het gezamenlijk bedrijfsleven georganiseerd aan de vooravond van het Pieperfestival. Dit jaar doen we dat weer. Noteer woensdag 7 september alvast in uw agenda. Rond week 34 kunt u een persoonlijke uitnodiging in uw brievenbus verwachten met daarop het programma. Let op: bewaar de uitnodiging goed, want het is uw toegangskaart voor het feest.

 

Financiering nodig? Doe mee met de Kennispoort Innovation Track

Heeft uw bedrijf financiering nodig? Dat is niet altijd even eenvoudig. In een traject van 4 sessies van Kennispoort Regio Zwolle kunt u leren hoe u financiering voor uw onderneming kunt aantrekken. Lees meer over Kennispoort Innovation Track.

  

8 juli 2016

Heidi Rijpkema in stichtingsbestuur NOPpedia

OVG-lid Heidi Rijpkema uit Espel gaat namens de OVG zitting nemen in het op te richten stichtingsbestuur van NOPpedia. Samen met de BAN en gemeente Noordoostpolder ontwikkelen we een online omgeving, genaamd NOPpedia, waarin alle bedrijven uit de polder zich kunnen presenteren. Het zal een marktplaats worden voor vraag en aanbod, maar tevens zal het de gemeente middelen geven om aanbestedingen aan te kondigen en de database te gebruiken als inkoopkanaal. De gemeente zal de eerste 3 jaar financieel investeren in het platform. Om dit geld te beheren, wordt een stichting in het leven geroepen. We zijn blij dat Heidi Rijpkema, voorzitter van Zakenclub Espel, in dit stichtingsbestuur zitting wil nemen. We wensen Heidi veel succes!

 

Snel internet op industrieterreinen

FiberFlevo heeft aangegeven glasvezel aan te gaan leggen in het buitengebied. Helaas zijn er voor de industrieterreinen nog te weinig aanmeldingen om het te kunnen realiseren. Zit uw bedrijf op een industrieterrein in Noordoostpolder waar nog geen glasvezel ligt? Meld u dan aan bij FiberFlevo. http://www.fiberflevo.nl/aanbod/aanbieders/

 

Presentatie onderzoek Samenwerkingsverband Tegengas

Donderdagavond was de OVG aanwezig bij de Energiedialoog die Samenwerkingsverband Tegengas heeft georganiseerd. De avond werd gehouden in de Rabobank in Emmeloord. 

Peter Schmeitz van het Ministerie van Economische Zaken legde uit dat er in het Energieakkoord 2013 – 2023 staat dat Nederland in 2020 14% duurzame energie moet opwekken en in 2023 16%. Het Energierappoort 2023 – 2050 sluit daarop aan. Hier staat in dat Nederland gaat sturen op CO₂-reductie. De opsporingsvergunning die er lag voor het boren naar schaliegas is inmiddels verlopen en niet verlengd. Dankzij een motie is afgesproken dat er tot 2023 geen commerciële winning naar schaliegas mag plaatsvinden. Proefboringen zijn vanaf 2018 wel mogelijk. De landelijke overheid gaat actief de decentrale overheden bij dit proces betrekken. De energiedialoog is hier een onderdeel van en is landelijk al op veel plaatsen gehouden.

Martijn Blom van CE Delft presenteerde vervolgens de resultaten van het onderzoek dat de organisatie samen met TAUW heeft uitgevoerd in opdracht van Samenwerkingsverband Tegengas. In dit onderzoek is gekeken naar de lokale en regionale effecten van schaliegaswinning in de Noordoostpolder. Er is hierbij uitgegaan van een situatie waarbij de effecten groot zijn en van een situatie waarbij de effecten beperkt blijven. In het onderzoek zijn alleen de effecten op vastgoedwaarde, toerisme, landbouwsector en infrastructuur en schadeafhandeling bekeken. De onderzoekers hebben 15 interviews gehouden met stakeholders en daarnaast is een enquête verspreid onder 180 afnemers en producenten van land- en tuinbouwproducten. Hiervan zijn 30 enquêtes ingevuld. Het lastige bleek dat er weinig literatuurstudies zijn waaruit geput kon worden. De meeste gegevens kunnen worden gehaald uit Amerikaanse onderzoeken, maar die zijn vaak al zo’n 20 jaar oud. De situatie van het Verenigd Koninkrijk, waar schaliegaswinning is (geweest), lijkt het meest op die van Nederland, maar hier zijn weinig onderzoeksresultaten van.

Uit het onderzoek van CE Delft en TAUW blijkt dat schaliegaswinning in de Noordoostpolder op vrijwel alle 4 vlakken kleine tot zeer grote negatieve effecten gaat opleveren. Er wordt een daling van de grondwaarde en huizenprijzen verwacht. Het toerisme zal minder mensen trekken. Enkele toeristische bedrijven zullen baat hebben bij de winning, door het huisvesten van werknemers en het aanbieden van horecadiensten aan deze groep.

Op de landbouw zal schaliegaswinning waarschijnlijk ook een zeer groot effect hebben. De kans is aanwezig dat retailbedrijven geen interesse meer heeft in producten uit de Noordoostpolder. Voor de biologische landbouw zijn de effecten desastreus. Ook speelt de mogelijke grondwatervervuiling een belangrijke rol. Het vertrouwen in veilig voedsel neemt af. Voor een gebied als Noordoostpolder waarin 25% van alle bedrijven agrarisch gerelateerd is, kan dit rampzalig zijn.

Na de presentaties gingen alle aanwezig actief verder met een ‘Silent mapping’. Op grote vellen papier moest iedereen in groepjes reageren op 2 vragen:

-       Wat doen deze presentaties met je?

-       Kunnen we schaliegas uitsluiten in de energietransitie?

Iedereen schreef reacties op en de anderen uit de groep konden hierop reageren. De meesten vonden de resultaten uit het onderzoek niet zo verrassend. Door schaliegas uit de sluiten in de energietransitie moet Nederland kijken naar andere, duurzamere vormen van energieopwekking. Dit kan kansen bieden. Uiteraard waren er ook kleine tegengeluiden: wellicht moeten we de weg naar schaliegas open houden zolang er nog geen alternatieven beschikbaar zijn. Uitsluiten kan altijd nog.

 

Regieraad Techniek Flevoland

Deze week is TNO een onderzoek gestart naar de groeibehoefte van techniekbedrijven in Flevoland. Ook gaat het onderzoek in op wat er nodig is om deze bedrijven te laten groeien. Regieraad Techniek Flevoland, kortweg RTF, is hiervan de aanjager. Lees meer...

 

24 juni 2016

16 juni presentatie Economie en Arbeidsmarkt

Bij Zuidberg in Ens is op 16 juni de jaarlijkse presentatie van economie en arbeidsmarkt in Flevoland van 2015 - 2016 gepresenteerd. Een aantal OVG-bestuursleden was hier ook bij aanwezig. De presentatie is gepubliceerd in een magazine dat u hier kunt downloaden. Met een kort filmpje krijgt u een indruk van de bijeenkomst.

 

Ontwerp Economisch Programma provincie Flevoland

De afgelopen maanden heeft de provincie Flevoland hard gewerkt aan het economisch beleid voor de komende periode. Het Ontwerp Economisch Programma Provincie Flevoland ligt nog tot 29 juni voor iedereen ter inzage in het provinciehuis te Lelystad en in de gemeentehuizen van Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Het ontwerp kan tijdens kantooruren worden ingezien. In het Ontwerp Economisch Programma Provincie Flevoland zijn de hoofdlijnen van het provinciaal economisch beleid vastgelegd. Mocht u een zienswijze willen indienen, dan kunt u die tot uiterlijk 30 juni 2016 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

AW Materieel wint X-over Award

We berichten u wel vaker over Kennispoort Regio Zwolle. 19 gemeenten in en rond Zwolle zijn lid van Kennispoort Regio Zwolle, waaronder gemeente Noordoostpolder. Op 1 juni organiseerde Kennispoort hét innovatiecongres van de regio, genaamd Cross-over Innovation Challenge. Bij deze challenge werken tenminste 2 bedrijven uit een andere branche met elkaar samen. Dit wordt een cross-over genoemd. AW Materieel uit Emmeloord is een samenwerking aangegaan met Windesheim en groothandel AES. Hieruit is de AW Wascontainer ontstaan, die ondergrondse containers in één rondgang leegt en reinigt. De jury ziet internationale potentie in de wascontainer en kende AW Materieel mede daarom de prijs toe. Lees er meer over op de website van Kennispoort Regio Zwolle en bekijk het filmpje over AW Materieel.

Heeft u ook innovatieve plannen en kunt u daarbij wel wat goede raad gebruiken? Voor elke inwoner betaalt onze gemeente € 0,50 aan Kennispoort. Ondernemers die begeleiding willen op het gebied van innovaties krijgen in ruil daarvoor 12 uur gratis advies van de innovatieadviseurs van Kennispoort. Maak hier dus gebruik van. Het kan uw innovatie een vliegende start geven.

 

17 juni 2016

Onderzoek naar economische effecten schaliegas

Samenwerkingsverband Tegengas heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de economische effecten van boren naar en winnen van schaliegas. De race is nog niet gelopen. Door het uitstellen van winning van schaliegas tot 2024 bevindt de discussie hierover zich in een relatieve windstilte. Maar de procedures en onderzoeken gaan gewoon door en de minister wil schaliegaswinning opnemen in de transitie naar duurzame energie. Samenwerkingsverband Tegengas en vele medeburgers zijn zeer nadrukkelijk van mening dat het boren naar schaliegas volledig geschrapt moet worden. Om deze mening duidelijker te maken heeft Tegengas onderzoeksbureau CE Delft opdracht gegeven de economische effecten van (proef)boren naar schaliegas en winning van schaliegas in de Noordoostpolder te onderzoeken. Onderdelen zijn o.a. de effecten voor de landbouw, infrastructuur, waarde onroerend goed, toerisme en imago. 

Het onderzoek zal eind van de maand afgerond worden en op 7 juli vindt de presentatie plaats als onderdeel van een bijeenkomst m.b.t. de energiedialoog. De presentatie is in de Rabobank te Emmeloord. In een volgende OVG nieuwtjes zullen we hier meer over berichten.

 

Ondernemersontbijt

Op 22 september organiseert gemeente Noordoostpolder weer haar jaarlijkse ondernemersontbijt. Het is een gezellige manier om te netwerken en de sprekers weten de zaal vaak te boeien. Deze keer komt journalist en VS-kenner Charles Groenhuijsen over zijn werk vertellen. Kijk voor meer info en opgave op http://ocnoordoostpolder.nl/ondernemersontbijt-met-charles-groenhuijsen/. Let op: vol is vol. Er is plaats voor 150 ondernemers. 

 

Week van de Akkerbouw

Van 20 tot en met 25 juni wordt in Nederland de Week van de Akkerbouw gehouden. Op 25 juni stellen diverse akkerbouwers, toeleverende en verwerkende bedrijven hun locatie open voor publiek. In Noordoostpolder houden 9 bedrijven open huis. Deze bedrijven zijn te vinden op de bijbehorende website. http://www.weekvandeakkerbouw.nl/open-dag Omroep Flevoland besteedt er maandagmiddag vanaf een uur of 4 aandacht aan.

 

8 juni 2016

Buitengebied Noordoostpolder krijgt glasvezel!

De kogel is door de kerk: vanmorgen heeft FiberFlevo officieel bekend gemaakt dat het bedrijf glasvezel gaat aanleggen in het buitengebied van Noordoostpolder.Als OVG hebben we ons samen met de gemeente lange tijd ingespannen voor snel internet en we zijn dan ook heel blij dat het nu gerealiseerd gaat worden. Zojuist hebben we FiberFlevo gefeliciteerd met een mooie OVG-FiberFlevo-taart.

 

Voor de indutrieterreinen zijn er nog te weinig aanmeldingen. FiberFlevo gaat per gebied bekijken wat de mogelijkheden zijn. Op de website van FiberFlevo kunt u het persbericht van FiberFlevo en een kort filmpje bekijken.

 

3 juni 2016

8 juni besluit FiberFlevo over doorgang glasvezel
Het blijft nog even spannend voor de ruim 1700 aanmelders die graag glasvezel willen van FiberFlevo. Het bedrijf heeft steeds aangegeven dat 60% noodzakelijk was voor realisatie van een glasvezelnetwerk in het buitengebied en op de industrieterreinen van Noordoostpolder. De teller is blijven steken op 54%. Aangezien dit toch een aanzienlijk percentage is, werkt FiberFlevo er hard aan om mogelijkheden te vinden die tot doorgang kunnen leiden. Ook LTO, BAN en OVG denken met FiberFlevo mee om het glasvezelnetwerk te kunnen realiseren. Wij zien allemaal het belang van snel internet voor onze regio. Meerdere partijen zijn bij het proces betrokken en als we Omroep Flevoland mogen geloven, dan zou provincie Flevoland zelfs weleens met iets over de brug kunnen komen. We moeten nog even afwachten. Op woensdag 8 juni weten we meer. http://www.fiberflevo.nl/woensdag8juni/
 

Aanbesteding gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder heeft deze week een aanbesteding uitgeschreven voor de renovatie van de sanitaire ruimtes in sporthal De Triangel in Marknesse en de Evert van Benthemhal in Ens. Kijk op https://www.noordoostpolder.nl/inkoop-en-aanbesteding en klik dan op 'Wat u moet weten' voor meer informatie. Let op: uw aanmelding moet uiterlijk vrijdag 10 juni om 12.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

 

Wegwerkzaamheden

A6 / N50

Vanwege de verbreding van de N50 tussen Ens en Emmeloord is de verbindingslus van de A6 op de N50 richting Ens sinds 1 juni gesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A6 aansluiting Emmeloord Noord (afslag 15).

Ens

Dinsdag 14 juni en woensdag 15 juni 2016 wordt het asfalt op het brugdek vervangen van de brug over de Enservaart in Ens en daardoor is de weg gesloten. De brug is in 2015 opgeleverd, maar er blijft op een paar plekken water op staan. In de winter kan dit tot gladde wegdelen leiden en voor gevaarlijke situaties zorgen. De aannemer herstelt daarom zijn werk. U kunt omrijden via de ‘oude’ weg, de Baan door Ens. De carpoolplaats is open.

 
20 juni Eindpresentatie Flevo-perspectieven

De afgelopen maanden is in het Atelier Flevo-perspectieven met vele experts en bewoners en bestuurders uit Flevoland gepraat over de ontwikkelingen die op lange termijn op Flevoland afkomen. Een interessante zoektocht die veel inzichten heeft opgeleverd. Op maandag 20 juni presenteert het Atelier Flevo-perspectieven de grote opgaven waar de regio in de toekomst mee te maken gaat krijgen. U kunt hier bij zijn. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

19.00 uur: inloop met koffie en thee

19.30 uur: - presentatie van de Flevo-perspectieven door ateliermeester Co Verdaas
              - prijsuitreiking fotowedstrijd Thuis in Flevoland door gedeputeerde Jaap Lodders

20.30 uur: afsluiting en napraten met hapje en drankje

De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad. U kunt zich hier aanmelden.

Ter informatie: op 29 juni gaan Provinciale Staten van Flevoland met elkaar in debat over de Flevo-perspectieven. Zij gaan dan bepalen welke strategische hoofdopgaven door de provincie in samenwerking met partijen dit najaar worden uitgewerkt tot de provinciale Omgevingsvisie.

 

27 mei 2016

Glasvezel, wat een topprestatie: meer dan 53 % aanmeldingen, maar nog niet genoeg voor realisatie!

Laat deze kans niet verloren gaan! Bent u diegene die zich nog niet heeft aangemeld, doe het nu! Wij hebben uw aanmelding nodig om glasvezel te realiseren in ons werk- en woongebied. Stel nu niet uit, want de teller moet op 1 juni op 1900 aansluitingen staan. We hebben nog ongeveer 200 aanmelding nodig.

Het is geweldig dat al zoveel mensen zich hebben aangemeld. Zij zien in dat snel internet noodzakelijk is voor ons gebied om geen achterstand op te lopen ten opzichte van ons stedelijk gebied. Bent u diegene die nog twijfelt, meld u aan, misschien niet voor uzelf, maar wel voor iedereen die woont en werkt in ons buitengebied.

De ondernemersverenigingen LTO, BAN en OVG hebben nu bijna dagelijks overleg met JP Doco en we mogen meekijken in hun businessmodel. De conclusie is toch echt dat er 1900 aanmeldingen gerealiseerd moeten worden. Dan voldoet de organisatie aan de afspraken met de financiers en kunnen zij, maar ook wij, van start. Is er na woensdag niet het benodigde aantal, dan treedt vertraging op en in het ergste geval gaat zelfs de stekker eruit. Dit willen wij niet en ook de gemeente wil dit niet, maar helaas moet de gemeente zich wel houden aan de eerder opgestelde spelregels van de uitvraag! 

De mensen van JP DOCO hebben samen met Solcon, onder de naam FiberFlevo, het initiatief genomen, maar het risico blijft voor hen. Dit mogen we als ondernemers niet vergeten. Overtuig dus uw ondernemende buurvrouw en buurman om mee te doen. Willen ze het niet voor henzelf, vraag ze dan mee te doen voor het collectief. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe het nu! De drie ondernemersverenigingen en het 10-Dorpenoverleg doen er om die reden een noodoproep uit:

Overweeg serieus of u wilt overstappen naar FiberFlevo. Waarschijnlijk kost het u nauwelijks iets extra ten opzichte van uw huidige provider van internet, televisie en bellen. Bovendien kunt u na een jaar besluiten om naar een andere aanbieder over te stappen. U heeft er dan in elk geval wel aan bijgedragen dat glasvezel een stapje dichterbij is gekomen. Elke aansluiting is er één en we hebben ze allemaal nodig om die 200 aansluitingen te halen. We vragen u daarom om serieus een glasvezelabonnement te overwegen. U heeft nog tot komende woensdag 1 juni! 

P.S. voor informatie en tarieven kunt u kijken op www.fiberflevo.nl. Klik daarna op de button 'Meld u nu aan' en kies voor 'Solcon Particulier' of 'Solcon Zakelijk'.

 

Inloopavond werkzaamheden Marknesserweg

Donderdag 9 juni organiseert de provincie een inloopavond over het werk aan de Marknesserweg in juli. Tijdens de avond is er geen vast programma. Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om vragen te bantwoorden. Op de website van de Provincie Flevoland kunt u meer informatie vinden.

 

1 juni X-Over Innovation Challenge

Kennispoort Regio Zwolle organiseert op 1 juni een X-Over Innovation Challenge. Wilt u een inspirerende bijeenkomst op het gebied van innovaties en ontwikkelingen meemaken? Geef u dan op voor deze bijeenkomst met inspiratiesessies. Lees meer op de website van Kennispoort Regio Zwolle.

 

17 juni Flevopenningen Haringparty

Als vervolg op het geslaagde Flevopenningen Ondernemersgala nodigen Stichting Flevopenningen en VNO-NCW Flevoland ondernemers, bestuurders en politici uit voor de eerste provinciebrede Haringparty. De party vindt plaats op de Bataviawerf, Bataviaplein 2 in Lelystad. Onder het genot van lekkere haring is er tijd voor een goed gesprek en wordt er terug- en vooruitgekeken op het afgelopen en het aankomende halfjaar.

Traditiegetrouw heeft een Haringparty vaak een goed doel. Dat is dit jaar de Bataviawerf, waar schepen worden gereconstrueerd die belangrijk zijn geweest in onze maritieme geschiedenis, zoals de Batavia en het 16e eeuws schip waar nu aan wordt gebouwd: het Waterschip. De Haringparty is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden kan via deze link. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met meer informatie en een routebeschrijving.

 

18 juni Open dag Westermeerwind

Op zaterdag 18 juni organiseert Windpark Westermeerwind een open dag. Er is een informatiemarkt langs de Westermeerdijk bij Espel, nabij kruising Westermeerweg/Ankerpad. Hier kunt u zien en beleven hoe Westermeerwind tot stand is gekomen. Voor kinderen is er van alles te doen, zoals een windquiz, vliegeren, een springkussen en spelletjes. Om 14.00 uur is er een indrukwekkende demonstratie van de KNRM.

Het informatiecentrum 11Beaufort op Domineesweg 11 in Nagele is deze dag gratis toegankelijk. Hier kunt u de energie van het windpark op allerlei manieren beleven. Wilt u de windmolens vanaf het water bekijken, schrijf u dan in voor de gratis vaartocht vanaf Urk naar het windpark. Kijk voor meer informatie en reserveren op de website van Windpark Westermeerwind.

 

20 mei 2016

Inschrijving FiberFlevo verlengd tot 1 juni

Ruim 51 procent van de bewoners en ondernemers in het buitengebied van  Noordoostpolder ziet de noodzaak van de komst van het snelle glasvezelnetwerk in en heeft voor een abonnement gekozen. Een mooi resultaat, maar het is helaas nog niet voldoende. Om het netwerk te kunnen aanleggen is namelijk 60% deelname nodig. 

Wethouder Hans Wijnants: “Er zijn nog maar 246 aanmeldingen nodig om tot realisatie over te gaan. In overleg met FiberFlevo hebben we besloten de aanmelding te verlengen tot woensdag 1 juni, omdat een glasvezelnetwerk goed is voor de leefbaarheid in het buitengebied in het algemeen en de eigen digitale mogelijkheden van de polderbewoners. Ruim 50% heeft dat al ingezien!” Hayley Osinga van FiberFlevo: “We hebben in de afgelopen weken veel bewoners gesproken over de problemen met de huidige verbinding; daaruit blijkt nogmaals hoe belangrijk het is dat het glasvezelnetwerk er komt.”Het is belangrijk om te beseffen dat het abonnement al na één jaar op te zeggen is. Hayley Osinga: “Maar we zijn er van overtuigd dat iedereen na een paar maanden al ontdekt hoeveel beter de internetverbinding is geworden en hoeveel gemak dat oplevert. Als we op 1 juni de drempel van 60% hebben gehaald, dan komt het glasvezelnetwerk er en starten we eind deze zomer al met de graaf- en aanlegwerkzaamheden. Naar verwachting zijn dan alle abonnees eind 2017 aangesloten”

Voor de nog niet aangemelde bewoners en ondernemers uit het buitengebied van Noordoostpolder is dit de laatste mogelijkheid om zich in te schrijven tegen de huidige voorwaarden. Kijk voor meer informatie op www.fiberflevo.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met het team van FiberFlevo op telefoonnummer 085 – 0405100.

 

FlevolandStraks: praat mee over de toekomst van Flevoland

Flevoland werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie, een plan voor de toekomst. Dat kan en doet de provincie niet alleen. De afgelopen maanden is in het Atelier Flevo-perspectieven met veel deskundigen gesproken over de kwaliteiten van Flevoland en de trends en ontwikkelingen die op Flevoland afkomen. Dit heeft een schat aan informatie en inzichten opgeleverd, waaruit diverse perspectieven volgen voor de toekomst van Flevoland die de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Er zullen nu meetups worden georganiseerd waarin naar uw mening als Flevolander wordt gevraagd. Wat vindt de regio van de gewenste transitie naar een circulaire economie, wie is daar al mee bezig? Wat staat ons te doen als we in 2050 alleen nog maar duurzaam opgewekte energie willen gebruiken? Willen bedrijven, scholen en overheden zich inspannen om als regio met elkaar in te spelen op de snel veranderende arbeidsmarkt (flexibilisering en robotisering)? Hoe ontwikkelt onze toplandbouw zich en wat betekent dat voor de manier van samenleven in het landelijk gebied? Hoe gaan we om met het besef dat we onlosmakelijk verbonden zijn met de krachtige stedelijke regio’s die ons omringen?

Het gesprek draait nu om de Flevolander, u dus! Hoe kijkt u tegen de perspectieven aan, herkent u deze en wat betekenen ze voor u? Waar bent u al mee bezig voor Flevoland en waarmee wilt u in de toekomst aan de slag? Per gemeente in Flevoland is er een gesprek hierover. Het Atelier Flevo-perspectieven werkt hierin samen met de Stadmakerij uit Lelystad.

 

Data en locaties

Maandag 23 mei Almere, De Nieuwe Bibliotheek
Woensdag 25 mei Zeewolde, FlevoMeer Bibliotheek
Donderdag 26 mei Lelystad, FlevoMeer Bibliotheek
Maandag 30 mei Dronten, FlevoMeer Bibliotheek
Woensdag 1 juni Emmeloord, FlevoMeer Bibliotheek

Donderdag 2 juni Urk, FlevoMeer Bibliotheek

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de bibliotheek en om 20.00 uur start de meetup. Aanmelden is niet nodig. Wilt u alvast een inbreng leveren? Dit kan via FacebookTwitter of door het schrijven van een gastartikel. Op http://www.visieopflevoland.nl/ kunt u meer informatie en het programma vinden.

 

13 mei 2016

Nog een paar dagen voor aanmelden FiberFlevo

Ziet u ook de voordelen van glasvezel in het buitengebied? Met snel internet heeft u een goede internetverbinding en kunt u probleemloos met meerdere pc’s van internet gebruikmaken. Ook uploaden en downloaden in het buitengebied wordt met glasvezel eenvoudig. U heeft nog tot 16 mei de mogelijkheid om u aan te melden voor glasvezel bij FiberFlevo. Twijfelt u nog? Kijk op http://www.fiberflevo.nl/laat-informeren-ambassadeurs/ en neem contact op met een van de ambassadeurs uit de Noordoostpolder. Zij vertellen u graag waarom u nú de kans moet grijpen om u te laten aansluiten. U kunt ook vanmiddag naar de inloopmiddag gaan. Deze is van 13.00 tot 17.00 uur bij JP Doco in Emmeloord, Escudo 6. U heeft nog maar een paar dagen om u aan te melden bij FiberFlevo. Bent u al overtuigd? Ga dan naar http://www.fiberflevo.nl/aanbod/aanbieders/ en klik op Solcon Particulier of Solcon Zakelijk.

 

Strategieavond Duurzaamheidsbeleid

Op donderdagavond 19 mei a.s. organiseert gemeente Noordoostpolder een strategieavond duurzaamheidsbeleid. De gemeente vraagt op deze avond input van ondernemers en organisaties over de volgende vier onderwerpen:

1. Energiebesparing

2. Duurzame energie/hernieuwbare energie

3. Duurzame mobiliteit

4. Circulaire economie/bio based

 Lees meer

 

De drie hoofdvragen zijn:

- Wat moet er gebeuren (welke kansen ziet u)?

- Waar loopt u tegenaan (momenteel)?

- Wat is ervoor nodig om doelstellingen te behalen (waar kan de gemeente mee helpen).

 

Met de uitkomsten gaat de gemeente verder aan de slag om het nieuwe duurzaamheidsbeleid te formuleren.

 

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

19.00 uur            Ontvangst met koffie

19.30 uur            Opening door wethouder Andries Poppe en gastheer Oene Venema

19.35 uur            Korte toelichting door beiden op:

·         Doel van de avond

·         Wat wil de gemeente en wat gaat zij met uw input doen?

·         Trends en ontwikkelingen in de markt

·         Kansen voor bedrijven en organisaties

19.50 uur             Vier partijen geven een pitch over hun visie op duurzaamheid

20.20 uur             Subsessie in kleine groepen waarbij u mee discussieert over de onderwerpen

21.10 uur             Korte presentatie bevindingen per tafel (max. 5 minuten)

21.30 uur             Afsluiting en drankje

 

U kunt zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er is plaats voor 60 deelnemers.

 

6 mei 2016

Ondernemers van de OVG, zet u in en ga samen voor minimaal 60% glasvezelaansluitingen!

Welk dorp haalt voor volgende week het hoogste aantal aanmeldingen voor glasvezel?

Ziet u het als ondernemer ook?
De wereld verandert door internet. Wij merken het door onze leveranciers die op afstand onze machines of apparatuur willen controleren. Maar we ervaren het ook bij onze accountant, bij het internetbankieren en in het onderwijs, snel internet is de randvoorwaarde om te ondernemen en is noodzakelijk voor een goed woonklimaat. De downloadsnelheden van onze internetverbindingen kunnen veel hoger in het buitengebied van Noordoostpolder dan ze nu zijn. FiberFlevo wil hier op korte termijn voor zorgen. Als OVG zien wij duidelijk de meerwaarde van snel internet. Wacht daarom niet langer en meld u aan. De wereld verandert en glasvezel is de randvoorwaarde om als regio niet achterop te raken. Ziet u het als ondernemer ook?
 
Kosten
De maandelijkse kosten die u aan FiberFlevo gaat betalen, zijn reëel. Tel uw facturen eens op van telefonie, internet en televisie en u zult merken dat u goedkoper uit bent met een abonnement van FiberFlevo.
Om glasvezel te kunnen realiseren, zijn 1900 aansluitingen nodig. Dat is best veel, het is 60% van het totaal aantal mogelijke aansluitingen. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is kostbaar en de overheid heeft het investeringsbedrag voor ons niet op de plank liggen. Vandaag niet en morgen niet. Daarom moeten wij het samen doen.

Als OVG roepen wij alle ondernemers en ondernemersverenigingen in Noordoostpolder op om u in te zetten voor glasvezel. Welk dorp haalt het hoogste aantal aanmeldingen?
 
Als LTO en OVG kunnen wij een groot deel van de benodigde aansluitingen realiseren. Kijk op de website van FiberFlevo en bekijk de score van uw weg.

Op dit moment is er een aantal wegen in de polder dat voorop loopt in aanmeldingen*:
Nagelerweg 100 %
Marknesserweg 75 %
Bomenweg 71 %
Noordermiddenweg 67 %
Schoterpad 50 %
Casteleynsweg 50 %
Karel Doornmanweg 50 %
Nagelerweg 50 %
Zuidermeerweg 50 %
IJzerpad 48 %
*percentage van het totaal aantal aansluitingen per straat 

Op de koffie
Staat uw straat er niet tussen en heeft u zich wel aangemeld? Ga dan op de koffie bij uw buurman en zorg voor extra aanmeldingen vóór 16 mei. Alleen wanneer 60% wordt gehaald, zal FiberFlevo glasvezel aanleggen in ons buitengebied en op de bedrijventerreinen. Wij vinden snel internet een randvoorwaarde om goed te kunnen ondernemen in het buitengebied van Noordoostpolder. Ziet u het als ondernemer ook?
 
Reageer snel
U heeft nog 1,5 week om uzelf aan te melden bij FiberFlevo. Ga naar FiberFlevo en klik op Solcon Particulier of Solcon Zakelijk.

 

29 april 2016

Aanbesteding schilderwerken gemeente Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder wil binnenkort starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding voor diverse schilderwerkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen in de polder. Heeft u interesse? Kijk op https://www.noordoostpolder.nl/inkoop-en-aanbesteding en klik op ‘Wat u moet weten’ voor meer informatie. Let op: u kunt zich tot uiterlijk woensdag 4 mei 12.00 uur aanmelden.

 

22 april 2016

Subsidieregeling asbestdaken

Vanaf 2024 verbiedt de overheid asbestdaken. Dit geldt voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind waardoor er asbestvezels vrij kunnen komen. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Gelukkig is er een subsidieregeling die het aantrekkelijk maakt om asbestdaken te vervangen. De subsidie bedraagt € 4,50 per m² met een maximum van € 25.000,- per adres. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u meer lezen over de voorwaarden en het aanvragen van subsidie. Wanneer u asbest laat vervangen, moet u hiervan melding maken bij het Omgevingsloket van de Gemeente Noordoostpolder. Dit kan digitaal via www.omgevingsloket.nl

 

Wegwerkzaamheden Nagele duren langer

Provincie Flevoland is de Nagelerweg aan het opknappen. Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat de fundering op verschillende plekken in slechte staat is. Dit betekent extra werk, waardoor fase 1 en fase 2 twee weken langer duren dan gepland. Deze twee fasen zijn nu klaar op vrijdag 20 mei. Het werk in de dorpskern van Nagele is klaar voordat het dorpsfeest van Nagele begint. Op 27 juni herstarten de werkzaamheden tussen Nagele en Emmeloord. Het gehele werk is gereed op 26 augustus. 

Connexxion zet pendelbussen in om reizigers te vervoeren van en naar Nagele. Er is een extra halte gemaakt bij de Eggestraat.

 

Regieraad Techniek Flevoland zet grote lijnen uit

Op 14 april kwam de Regieraad Techniek Flevoland (RTF) voor het eerst bij elkaar om de grote lijnen uit te zetten en een handtekening te zetten onder de samenwerkingsovereenkomst. In de RTF werken werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid samen om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 beschikt over voldoende en goed opgeleid technisch personeel. Lees meer... 

 

Floriade-inspiratie

Elke maand is er een overleg tussen de partners die het Samenwerkingscharter Floriade hebben ondertekend. OVG is een van die partijen. Tijdens de bijeenkomst worden ideeën aangedragen om Flevoland op de kaart te zetten tijdens de Floriade van 2022. Doordat het evenement pas over jaren is, voelt het soms tegenstrijdig om er nu al mee bezig te zijn. Toch is dit wel noodzakelijk om Flevoland straks goed te presenteren. Ter inspiratie een interview met 3 personen die nauw betrokken zijn bij de Floriade.

 

15 april 2016

VABO Composites wint Flevopenning

Vrijdag 8 april was het bijna voltallige OVG-bestuur getuige van de uitreiking van de Flevopenningen. In het WerkBedrijf in Lelystad werden 4 Flevopenningen uitgereikt tijdens dit ondernemersgala. Gekleed in ons beste pak werden we voorzien van heerlijk eten, genoten we van muziek en entertainment en bekeken we op grote schermen filmpjes over de genomineerde bedrijven. Lucille Werner presenteerde de avond.

De Flevopenningen zijn aan de volgende ondernemingen uitgereikt:

- Beste Comakership Hogeschool Windesheim Almere: team Light Challenge

- Participatiepenning: Daklapack BV uit Lelystad

- Innovatiepenning: VABO Composites uit Emmeloord

- Topondernemer: MARFO uit Lelystad.

Greve BV was als winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2015 genomineerd voor de titel Topondernemer. Jammer dat het bedrijf de Flevopenning niet heeft gewonnen, maar uiteraard kan het haar voordeel doen met de ‘exposure’ die de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2015 met zich heeft meegebracht. Wij feliciteren VABO Composites en de andere winnaars van harte met hun Flevopenning.

 

Informatie-avond FiberFlevo voor zakelijke markt

Speciaal voor de zakelijke markt en voor mensen die glasvezel zowel zakelijk als privé willen gebruiken, organiseert FiberFlevo dinsdag 19 april een informatie-avond over glasvezel in het buitengebied van Noordoostpolder. FiberFlevo houdt 2 sessies van 17.00 tot 18.30 uur en van 20.00 tot 21.30 uur in ’t Voorhuys in Emmeloord. De indeling van elke sessie ziet er als volgt uit:

-       Opening door wethouder Hans Wijnants

-       Presentatie ‘Glasvezel voor het buitengebied van de Noordoostpolder’

-       Gelegenheid om vragen te stellen

-       Afsluiting met een drankje

Solcon is aanwezig om vragen over de pakketten te beantwoorden. Wanneer u 19 april niet kunt komen of al eerder vragen heeft, kunt u contact opnemen via 085-0405100 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Weekendafsluiting N50 Ens – Emmeloord

Rijkswaterstaat verbreedt de N50 van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Bovendien wordt er een viaduct aangelegd ter hoogte van de Bomenweg bij Emmeloord. Als gevolg hiervan is de N50 tussen Ens en Emmeloord dit weekend in beide richtingen afgesloten vanaf vrijdagavond 15 april 20.00 uur tot maandagochtend 18 april 6.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de N352 en de A6.  

 

Website LEADER-subsidie plattelandsontwikkeling Flevoland online

Loopt u rond met een idee waarvoor u subsidie goed kunt gebruiken? Onlangs is de website www.leaderflevoland.nl gelanceerd als onderdeel van het LEADER-programma Flevoland 2015-2020. Dit programma stimuleert projecten uit de lokale samenleving die gericht zijn op economische, ecologische en sociale innovatie in de niet-stedelijke gebieden van Flevoland. Via de website kunnen inwoners, organisaties en bedrijven in Flevoland op een toegankelijke manier praktische informatie vinden over de inhoud van het subsidieprogramma en het indienen van een subsidieaanvraag. Het is belangrijk dat een projectidee past bij de doelstellingen van LEADER Flevoland en voldoet aan een aantal criteria en randvoorwaarden. Projectideeën kunnen bij de gemeente worden aangedragen om deze te bespreken en te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor financiële steun.

 

8 april 2016

Snel internet: aanmelden en informatiebijeenkomsten

Vorige week is bekend gemaakt dat de gemeente FiberFlevo heeft uitgekozen uit de aanbieders van glasvezel. FiberFlevo zal ondersteund worden door de gemeente bij de vraagbundeling om te komen tot een glasvezelnetwerk. Fiber Flevo is een samenwerking tussen o.a. Solcon en JPDoco B.V. We zijn als OVG trots dat een bedrijf uit Noordoostpolder de kar mag gaan trekken. Zoals u weet, hecht de OVG veel waarde aan snel internet voor de hele Noordoostpolder. In 2015 was het prioriteit nummer één voor ons en als bestuur hebben wij er daarom hard aan gewerkt om het bij de gemeente op de agenda te krijgen. Dat is gelukt, maar we zijn er nog niet. Voor u is het belangrijk om te weten dat u nu zelf aan zet bent.

U bent aan zet!

Om glasvezel mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat 60% van de mogelijke aansluitingen in het buitengebied, op de industrieterreinen in Noordoostpolder en een deel van Urk meedoet. Zonder die 60% is glasvezel niet haalbaar en zal er gezocht moeten worden naar alternatieven. Vanaf 12 april kunt u op de website van FiberFlevo zien hoeveel procent zich heeft aangemeld. Wij adviseren alle ondernemers en inwoners van het buitengebied om u vooral aan te melden en te gaan voor glasvezel!

U kunt zich tot 16 mei aanmelden via Solcon. Lees op www.solcon.nl het aanbod en maak een keuze. Om u te laten informeren organiseert FiberFlevo van 12 april tot en met 12 mei in alle dorpen informatiebijeenkomsten, zie schema hieronder. Op dinsdag 19 april houdt FiberFlevo bovendien 2 informatiemomenten in Grandcafé ’t Voorhuys in Emmeloord. Deze zijn van 17.00 tot 18.30 en van 20.00 tot 21.30 uur. 

 

De informatiebijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Datum

Dorp

Locatie

Dinsdag 12 april 2016

Creil

’t Poortershuys

Woensdag 13 april 2016

Bant

Slump

Donderdag 14 april 2016

Rutten

De Stiepe

Maandag 18 april 2016

Ens

Het Wapen van Ens

Donderdag 21 april 2016

Kraggenburg

Van Saaze

Maandag 2 mei 2016

Marknesse

Chez Marknesse

Dinsdag 3 mei 2016

Luttelgeest

Verenigingsgebouw De Bosfluiter

Maandag 9 mei 2016

Espel

De Ducdalf

Dinsdag 10 mei 2016

Tollebeek

De Goede Aanloop

Donderdag 12 mei 2016

Nagele

Het Rietveld

 

Het programma van de avond is:

19.30 uur            Inloop

20.00 uur            Opening door dorpsambassadeur en wethouder H. Wijnants

                              Presentatie ‘Glasvezel voor het buitengebied van de Noordoostpolder’

21.00 uur            Mogelijkheid om vragen te stellen

21.30 uur            Afsluiting met een drankje

Mocht u voorafgaande aan de bijeenkomst vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hayley Osinga (communicatie FiberFlevo) op telefoonnummer 085 – 0405101 of door een bericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Nieuw bestuurslid

Afgelopen maandag hebben we de eerste bestuursvergadering gehad met Emeline Kleber uit Luttelgeest als nieuw bestuurslid. We zijn blij dat Emeline ons team komt versterken. Emeline heeft binnen de OVG een notulerende taak en is daarnaast algemeen bestuurslid. Met haar bedrijf Kleber & Co houdt ze zich bezig met plattelandsontwikkeling. Emeline weet veel over subsidies en procedures en heeft vooral gemeenten en provincies als klant. Momenteel werkt ze aan verschillende projecten op het gebied van zorg / welzijn / wonen in de dorpen en aan vrijkomende boerenerven, met aandacht voor zorg / woonvormen of nieuwe bedrijvigheid. Voor meer informatie: www.kleberplattelandsontwikkeling.nl.

 

1 april 2016

Vraagbundeling snel internet

We berichtten al eerder dat de gemeente met 6 partijen in gesprek was over snel internet. FiberFlevo is het bedrijf dat uiteindelijk overbleef. Afgelopen woensdag hebben wethouder Hans Wijnants en FiberFlevo een overeenkomst getekend voor snel internet. Hiermee komt er hopelijk toegang tot glasvezel in het buitengebied en de industrieterreinen van Noordoostpolder en op een aantal plaatsen op Urk, een wens die OVG en BAN al langere tijd hebben. Om het project te laten slagen, is het noodzakelijk dat minimaal 60% van de mogelijke aansluitingen meedoet. FiberFlevo heeft tot 16 mei de kans om deze 60% te halen en gaat daarom in alle dorpen informatieavonden organiseren. Solcon is het bedrijf waar u zich kunt aanmelden voor glasvezel. Op www.solcon.nl kunt u het aanbod van Solcon lezen. U kunt hierbij kiezen voor zakelijke of particuliere abonnementen.

 

Per 1 mei wordt VAR afgeschaft

Bent u zzp’er? Tot dit jaar moest u dan jaarlijks bij de Belastingdienst een VAR aanvragen om aan te tonen dat uw opdrachtgevers geen loonheffingen hoeven in te houden en af te dragen. Vanaf 1 mei wordt de VAR afgeschaft. Ter vervanging van de VAR heeft de Belastingdienst modelovereenkomsten in het leven geroepen. In zo’n overeenkomst staan de gemaakte afspraken en wordt het duidelijk dat u niet in loondienst bent van uw opdrachtgever.

Voordat u met modelovereenkomsten gaat werken, is het belangrijk om te bedenken of het voor u nodig is om deze te gebruiken. Werkt u als loodgieter bijvoorbeeld steeds voor verschillende particulieren, dan is het duidelijk dat u niet in loondienst bent en hoeft u geen modelovereenkomst te gebruiken.

Werkt u voor diverse zakelijke opdrachtgevers waarbij de Belastingdienst het idee kan krijgen dat u in loondienst bent, dan is het verstandig om wel een modelovereenkomst te gebruiken. De Belastingdienst heeft diverse modelovereenkomsten opgesteld. U kunt zelf bepalen welke overeenkomst het best past bij uw situatie. Lees er hier meer over. 

 

18 maart 2016

Aanbesteding gemeente

BAN en OVG dringen al langere tijd bij de gemeente aan om aanbestedingen op de website van de gemeente aan te kondigen. Inmiddels staat de eerste aanbesteding online. Het hellende dak van het gemeentehuis in Emmeloord is aan renovatie toe. Lees meer over de meervoudig onderhandse aanbesteding op de website van de gemeente 

Spandoeken schaliegas in de kast

Onderzoeksboringen naar schaliegas zijn voorlopig van de baan. De Tweede Kamer heeft besloten dat er tot 2024 geen boringen naar schaliegas zullen plaatsvinden. Heeft u een spandoek opgehangen tegen schaliegas? Berg deze op in uw kast, maar gooi ‘m niet weg. Lees meer…

 

Flevopenningen uitverkocht

Op 8 april wordt bekend of Greve BV, de winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2015, ook de winnaar wordt van de Flevopenningen. Tijdens het Flevopenningengala zullen diverse penningen worden uitgereikt. Deze week werd bekend dat het gala is uitverocht. 450 gasten zullen het gala bezoeken, waaronder bestuursleden van BAN en OVG.

 

4 maart 2016

Is FLOO iets voor uw bedrijf?

FLOO is de afkorting voor Flevolandse Ondernemers Ondersteuning. Het is een subsidieregeling waarmee ondernemers tegen een gereduceerd tarief deskundigheid van onafhankelijke adviseurs kunnen inkopen. Vanaf 2008 zijn ruim 170 adviestrajecten met financiële ondersteuning doorlopen. Dit heeft zowel geresulteerd in kennis als in harde banen. MKB’ers geven aan dat het in een behoefte voorziet in een vroege ontwikkelingsfase. Ook in 2016 kunnen Flevolandse mkb’ers gebruik maken van deze regeling.  

Voor wie is FLOO opgezet?

FLOO is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf en richt zich op activiteiten op het gebied van duurzame voedselproductie, gezond leven, schaarste van energie en grondstoffen, logistiek en duurzame materialen. Het gaat om bedrijven die in Flevoland gevestigd zijn of zich hier willen vestigen. Met FLOO wordt de inkoop van deskundig advies op het gebied van bijvoorbeeld businessplan- of organisatieontwikkeling, financiering, juridische en contractuele zaken, procesondersteuning en octrooiaanvragen voor deze groep financieel bereikbaar. Wie voldoet aan de subsidievoorwaarden krijgt de helft van de advieskosten, tot een maximum van 5.000 euro, vergoed. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van provincie Flevoland.

Vernieuwende bedrijfsactiviteiten

Het externe advies moet leiden tot nieuwe en vernieuwende bedrijfsactiviteiten die groei in werkgelegenheid of omzet tot gevolg hebben. Uiteraard gaat het daarbij om commercieel en financieel levensvatbare activiteiten die een toegevoegde waarde hebben voor de regionale economische ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over de regeling.

  

Heeft u hart voor Emmeloord? Stem!

In de afgelopen maanden hebben ondernemers, pandeigenaren, bewoners, instellingen en andere belangstellenden uit Noordoostpolder nagedacht over de invulling van Emmeloord Centrum. Tijdens dit Open Plan Proces kon in openbare bijeenkomsten worden gepraat over een aantrekkelijk en gezellig centrumgebied. Wat kan blijven, wat moet beter en welke sfeer moet het uitademen? Hieruit zijn 3 scenario’s gekomen. Wanneer u hart heeft voor Emmeloord kunt u tot 6 maart uw stem uitbrengen op 1 van de 3 scenario’s via www.hart-voor-emmeloord.nl.

  

Denk mee over de toekomst van het afvalwatersysteem buitengebied Flevoland

Misschien heeft u de eerste workshop over de toekomst van het afvalwatersysteem in het buitengebied van Flevoland gemist. Toch kunt u op 10 maart meedoen aan de afsluitende workshop. LeAF presenteert daarin het resultaat van de eerste workshop (welke drijfveren zijn belangrijk?) en gaat met de deelnemers in gesprek over de kansrijkheid van 3 ontwikkelingsscenario’s.

De workshop vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uurop de Christelijke Agrarische Hogeschool, De Drieslag 4 in Dronten.

Programma

13.30 - 14.00 uur     Inloop met koffie en thee

14.00 - 14.05 uur     Welkom, opening en voorstelronde, LeAF (Jan Weijma/Tiemen Nanninga)     

14.05 - 14.10 uur     Aanleiding workshop, Waterschap Zuiderzeeland (Rien de Ridder)

14.10 - 14.25 uur     Toelichting proces, drijfveren en scenario’s (Jan Weijma/Tiemen Nanninga)  

14.30 - 16.15 uur     In kleinere groepen uiteen

16.15 - 16.30 uur     Plenaire terugkoppeling en samenvatting

16.30 uur                Afsluiting met aansluitende borrel

LeAF is verder op zoek naar concrete (proef)projecten/casussen. Weet u zo’n project of wilt u deelnemen aan de workshop, stuur dan, bij voorkeur uiterlijk 4 maart, een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Laatste turbine van Windpark Westermeerwind geïnstalleerd

De 48 windturbines van Windpark Westermeerwind die door Siemens in het water worden gebouwd, zijn klaar. Na de testfase wordt het windpark in bedrijf gesteld. Nu blijkt al dat de zeer windrijke locatie en de kwaliteit van de gekozen turbines zorgen voor een hoge duurzame elektriciteitsproductie.

In februari is bijna de helft van de windmolens overgedragen aan Westermeerwind. De turbines wekken al voldoende stroom op voor bijna 80.000 huishoudens.De komende periode wordt de tweede helft van het park uitgebreid getest. Wanneer hoofdaannemer Siemens ook de laatste turbines aan Westermeerwind overdraagt, wekken ze voldoende windstroom op voor zo’n 160.000 huishoudens. Ongeveer een jaar nadat het windpark operationeel is, kunnen inwoners en agrariërs uit de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland deelnemen via obligaties of aandelen. Meer info over het windpark op www.westermeerwind.nl.

 

26 februari 2016

Stand van zaken snel internet

Gemeente Noordoostpolder is enige tijd geleden een marktconsultatie gestart om bedrijven te interesseren voor de aanleg van snel internet. Eind januari hebben meerdere bedrijven hiervoor een voorstel ingediend.  Een aantal partijen wil samenwerken. De gemeente overlegt momenteel met deze marktpartijen. De gemeente verwacht binnen afzienbare tijd een besluit te nemen over welke marktpartijen het zal ondersteunen bij de vraagbundeling.  De verschillende aanbiedingen moeten concreet en goed te vergelijken zijn, zodat bedrijven en particulieren straks een helder aanbod krijgen. De gemeente verlengt daarom de periode van marktconsultatie tot 10 maart. Wanneer partijen hun aanbod niet helder kunnen maken, worden ze niet meegenomen in de vraagbundeling. Het is de bedoeling dat de gemeente eind maart brieven verstuurd naar de mensen die het betreft (buitengebied en industrieterreinen) met daarin de aanbiedingen (aansluitkosten, abonnementskosten, gegarandeerde snelheid, extra diensten, type contract). Ook komt er een website waar de aanbiedingen op staan. Geïnteresseerden kunnen zich zodoende oriënteren en aanmelden bij de marktpartij van hun keuze.

Om de aanleg van snel internet in het buitengebied van Noordoostpolder door kunnen te laten gaan, heeft één aanbieder minimaal iets meer dan de helft van de mogelijke aanmeldingen nodig. Bij te weinig belangstelling kan een aanbieder zich terugtrekken. De aanmelding bij een aanbieder is binden, behalve wanneer het hele project niet door kan gaan. Begin mei wil de gemeente duidelijkheid hebben over de uitkomst van de vraagbundeling. Bij voldoende deelname start de aanleg van snel internet in de zomer van 2016. Eind 2017 / begin 2018 zullen de laatste aansluitingen gereed zijn.

 

Let op: Criminelen sturen nu ook valse correspondentie
Behalve met e-mails waarin u wordt opgelicht, verschuiven steeds meer criminelen hun werkwijze naar correspondentie op papier. Onlangs werd een lid van de BAN gevraagd om een formulier aan te vullen met zijn bedrijfsgegevens. Gelukkig ontdekte hij op tijd dat wanneer hij het zou ondertekenen, hij zou vastzitten aan een 3-jarige overeenkomst van € 677,- per jaar. Deze ondernemer blijkt niet de enige te zijn die op slinkse wijze om de tuin wordt geleid. Op de website van de Fraude Helpdesk zijn voorbeelden te bekijken en kunt u fraude melden.

 

Nagelerweg gaat op de schop

Tussen 4 april en 26 augustus wordt de Nagelerweg opgeknapt en voorzien van nieuw asfalt, nieuwe belijning, ribbelstroken en glasbollen. Het project bestaat uit 6 fases. Op donderdag 17 maart verzorgt de provincie tussen 18.30 en 20.30 een inloopavond in Het Rietveld, Ring 19 in Nagele. De fases zijn zo gepland dat het werk in de dorpskern van Nagele klaar is wanneer het dorpsfeest begint. Ook is het werk afgestemd op de aan- en afvoer bij Tennet, die werkzaamheden uitvoert aan het hoogspanningsstation aan de Nagelerweg.

Tijdens de werkzaamheden zet Connexxion pendelbussen in om reizigers te vervoeren van en naar Nagele. Er komt een tijdelijke halte bij de Eggestraat. Kijk voor meer informatie op www.connexxion.nl of op de reisinformatie-app van Connexxion. Fietsers en bromfietser kunnen langs het werk aan de weg blijven rijden.

Op http://www.flevoland.nl/Wat-doen-we/Wegen-en-vaarwegen/Wegwerkzaamheden/Werk-aan-Nagelerweg staat exact uitgelegd welke fase wanneer aan de beurt komt, inclusief een kaart van het aan te pakken deel.

 

12 februari 2016

  Start OV Luttelgeest

Vandaag is het zover: vanavond overhandigt Willemien van Putten de voorzittershamer aan voorzitter Ronald Gielleit, waarmee Ondernemers Vereniging Luttelgeest een feit is. We feliciteren Luttelgeest van harte met deze mijlpaal en wensen de vereniging veel succes.

 

OVG schuift graag aan

Vanavond schuiven we dus aan bij de eerste echte ledenbijeenkomst van OV Luttelgeest. Daarnaast heeft OV Tollebeek vanavond een vergadering waarbij we ook aanwezig zijn. Recent zijn we eveneens bij ledenbijeenkomsten in Kraggenburg en Espel geweest. Organiseert uw bestuur binnenkort een vergadering, dan schuiven we daar graag aan. Op die manier horen we wat er in uw dorp leeft en kunnen we dit meenemen naar bijvoorbeeld besprekingen met de gemeente of provincie.

 

Belangstellingsregistratie Maritieme Servicehaven

Provincie Flevoland overweegt een buitendijkse maritieme servicehaven te realiseren bij de gemeente Urk. Om te inventariseren of er behoefte is aan deze haven is de provincie een belangstellingsregistratie gestart. Op de website van de provincie kunt u er meer over lezen. Let op: meld u voor vrijdag 4 maart aan. Alleen dan neemt de provincie contact met u op.

 

5 februari 2016

Aantal misdrijven in Noordoostpolder gedaald

Goed nieuws: in 2015 is het aantal misdrijven in Noordoostpolder gedaald ten opzichte van 2014 met 12%. De daling is sterker dan de gemiddelde daling in regio Midden-Nederland, waar het 5% was. De daling wordt vooral veroorzaakt door een daling op het gebied van geweld (29%), autokraak (36%), vernielingen (22%) en bedrijfsinbraken (27%). 

Het aantal woninginbraken is licht gestegen met 2%, terwijl het aantal geslaagde woninginbraken met 5% is gedaald. Het aantal pogingen tot een woninginbraak is flink gestegen met 25%.

Op het gebied van geweld zijn het aantal geweldsmisdrijven flink gedaald, met maar liefst 29%. Opvallend hierbij is de daling in het aantal bedreigingen (25%) en mishandelingen (35%). Het huiselijk geweld is zelfs afgenomen met 46%.

Ook het aantal meldingen van jongerenoverlast is in 2015 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, namelijk met 29%. Regionaal gezien is er slechts een daling van 2%.

Voor wat betreft veelvoorkomende criminaliteit is er ook een daling te bespeuren. Het aantal autokraken is afgenomen met 36%, vernielingen met 22% en het aantal fietsendiefstallen is teruggelopen met 5%.

Ervaart u het in Noordoostpolder ook als veiliger dan in voorgaande jaren? We zijn benieuwd naar uw reactie. Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Aanbesteding Lelystad Airport biedt kansen aan bedrijfsleven Flevoland 

Op 5 januari 2015 is officieel gestart met het aanbestedingsproces voor de ontwikkeling van Lelystad Airport. De nieuwe luchthaven wordt aanbesteed in 3 percelen:

Perceel 1: lucht- en landzijdige infrastructuur

Perceel 2A: realisatie terminalgebouw

Perceel 2B: integrale dienstverlening 

Bedrijfskring Lelystad heeft het initiatief genomen voor de commissie ‘Airport in ontwikkeling’. Deze commissie wil langs gaan bij de 3 partijen die meedoen in de aanbesteding voor Luchthaven Lelystad voor perceel 2A en 2B. ‘Airport in ontwikkeling’ wil een shortlist samenstellen met Flevolandse bedrijven die in aanmerking willen komen voor werk binnen deze percelen en wil daarmee als katalysator werken voor het Flevolandse bedrijfsleven dat wil participeren in Lelystad Airport. Deze lijst bevat bedrijven waar men eventueel mee kan samenwerken. Hierbij valt te denken aan afbouw van een pand, beveiliging, ICT, schoonmaak, enz.

Wanneer uw bedrijf iets kan betekenen in de realisatie hiervan, stuur dan uiterlijk woensdag 10 februari maximaal een halve A4 met de meest relevant informatie. Wij zullen de reacties doorsturen naar de commissie. Op deze manier kunnen we het Flevolands bedrijfsleven onder de aandacht brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jack Schoone (Bedrijven Kring Lelystad Airport, commissie Airport in ontwikkeling) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website van Lelystad Airport.

 

8 februari Beursvloer in ’t Voorhuys

Het Vrijwilligerspunt Noordoostpolder van Stichting Carrefour organiseert komende maandag, 8 februari, de Beursvloer Noordoostpolder. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Beurszaal van ’t Voorhuys. Bij de Beursvloer ontmoeten serviceclubs, maatschappelijke vrijwilligersorganisaties en lokale bedrijven elkaar. Vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de vorm van menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, creativiteit en faciliteiten worden deze avond verhandeld. Vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties zoeken hét bedrijf of dé organisatie die hen kan helpen met gesloten beurs. Wellicht kan uw bedrijf hier iets in betekenen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website. Simone van Hees is de contactpersoon voor de Beursvloer. Zij is te bereiken via 06-12696792 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  

25 februari NOPTalk: Biobased economy: hype of kans?

Gemeente Noordoostpolder en het Agrofoodcluster organiseren op donderdag 25 februari een NOPTalk met als thema Biobased economy: hype of kans? Weet u wat een Biobased economy is en of u er als ondernemer iets mee kunt? In deze interactieve bijeenkomst zullen diverse deskundigen uit het vak u er meer over vertellen en is er ruimte voor discussie. 

Lector en ondernemer Hans Derksen (lector Biobased Economy bij Van Hall Larenstein) zal u meenemen in de wereld van agrificatie en hernieuwbare grondstoffen, oftewel de Biobased Economy. Hij vertelt u de ongekende mogelijkheden en natuurlijk de onmogelijkheden. Van het Amsterdamse high-tech chemiebedrijf Avantium zal de heer Gerard van Klink toelichten hoe zij Coca-Cola flessen maken van plastics die gesynthetiseerd zijn uit gewassuikers. Tot slot zal lector Han van Kesteren (lector Duurzame energie en groene grondstof van CAH Vilentum) met u in gesprek gaan over de lokale kansen en bedreigingen voor u als ondernemer. Cor van Veldhuijsen (Agrofoodcluster) en Gaston Vilé (D66 NOP) zullen deze discussie leiden. U bent van harte welkom!

Wat: NOPTalk Biobased Economy

Wanneer: donderdag 25 februari

Waar: Hotel Van der Valk (Adres: Het Hooiveld 9) in Emmeloord

Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur.

Aanmelden: Wilt u aanwezig zijn bij deze NOPTalk? Meld u dan voor vrijdag 19 februari aan bij Erika Slikker, via 06-51996677 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 22 januari 2016

Update snel internet

Komende maandag, 25 januari, is de sluitingsdatum waarop commerciële partijen hun aanbieding voor glasvezel / snel internet bij de gemeente kunnen indienen. Hierna gaat de gemeente de keuze maken met welke organisatie zij aan de slag gaat. Tevens zal dan een vraagbundeling worden opgestart en worden de abonnementsgelden voor glasvezel in het buitengebied duidelijk.

Er zijn zes partijen die een aanbod bij de gemeente zullen neerleggen. Fiberflevo is hier een van. Onlangs adverteerde dit bedrijf in De Noordoostpolder en gebruikte daarbij het logo van de gemeente. Dit wekte de suggestie dat de gemeente haar keuze al had gemaakt, maar dit is niet het geval. Afgelopen week plaatste het bedrijf een rectificatie in de krant. We moeten dus nog even afwachten welke partij snel internet mag aanleggen.

 

Gezocht: innovatieve denkers

Out of the box-denken, leuk en inspirerend! Kom op 17 februari naar de innovatieve arena in de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) in Dronten. Ondernemers en studenten gaan dan met elkaar oplossingen bedenken voor de twee dillema’s die Ontwikkelings Maatschappij Flevoland (OMFL) en de CAH hen voorleggen. Vindt u het leuk om met studenten te brainstormen, dan is deze innovatieve arena een mooie gelegenheid voor u.

Flevoland kenmerkt zich door vooruitstrevendheid op vele terreinen. Floriade 2022 in Almere geeft een podium om Flevolandse innovaties aan de wereld te laten zien. De weg daar naartoe is inspirerend, leerzaam en kan ondernemers nieuwe kansen bieden. Kijk hier voor meer informatie en het programma. wilt u zich direct opgeven. Vul dan het inschrijfformulier in.

 

15 januari 2016

Kick-off Regieraad Techniek Flevoland

Op donderdag 21 januari gaat de Regieraad Techniek Flevoland van start. Doel hiervan is te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 beschikt over voldoende en goed opgeleid personeel in de technische sector. Iedereen in Flevoland die vanuit bedrijfsleven, overheid of onderwijs betrokken is bij ‘techniek’ in brede zin, is van harte welkom bij deze kick-off. Let op: opgave uiterlijk maandag 18 januari. Lees meer over het programma en opgave op www.regieraadtechniek.nl/kick-off

 

Lucille Werner presenteert Flevopenningen

Lucille Werner zal de Flevopenningen presenteren op 18 april bij het Regionaal Werkbedrijf Lelystad in Lelystad. Zij is ambassadrice van verschillende organisaties die zich richten op integratie van mensen met een functiebeperking. Tijdens de 12e editie van de Flevopenningen wordt voor het eerst de Participatiepenning uitgereikt voor maatschappelijk ondernemerschap. Met deze nieuwe penning worden uitzonderlijke prestaties van ondernemingen in het kader van de Participatiewet onderscheiden. Een bedrijf hiervoor nomineren kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De voorwaarden om voor de Participatiepenning in aanmerking te komen zijn:

 

Reglement voor deelname en beoordelingsproces:

1)     Ondernemingen zijn gevestigd in een van de vijf gemeenten die participeren in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland of in de gemeente Zeewolde.

2)     Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

3)     Is niet betrokken bij de organisatie van Flevopenningen.

4)     Is van goede naam en faam, dus voldoet aan wet- en regelgeving, geeft geen aanleiding tot klachten in de omgeving etc.                               

 

Beoordelingscriteria in willekeurige volgorde:

1)     Het aantal gerealiseerde werkplekken voor arbeidsgehandicapten in het voorafgaande jaar en daarbij hoort het aantal gerealiseerde duurzame arbeidsplaatsen.

2)     De wijze waarop de onderneming zich als ambassadeur heeft geprofileerd in het kader van de arbeidsparticipatie door de doelgroep.

3)     De wijze waarop de onderneming zich in het kader van creatief ondernemerschap, bijvoorbeeld door jobcarving, heeft opengesteld voor de participatie van arbeidsgehandicapten.

 

Nu Greve BV is gekozen als winnaar van de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2015 dingt het bedrijf mee naar de titel Topondernemer bij de Flevopenningen. Ook op andere gebieden zijn ‘penningen’ te winnen, zoals voor meest Innovatieve Ondernemer. Tot 1 februari kunt u uw bedrijf of dat van een collega aanmelden voor deze titel. Kijk voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op http://flevopenningen.nl/wp-content/uploads/2015/12/Inschrijfformulier-Flevopenning-Innovatieve-Onderneming.docx-1.pdf

 

8 januari 2016

De beste wensen

Op de eerste vrijdag-werkdag van dit jaar is het weer tijd voor een OVG-nieuwtjes. En natuurlijk is het eerst tijd om u een gezond, gelukkig en ondernemend 2016 toe te wensen!

 

En de winnaar is…

Gisteravond hebben BAN en OVG voor het eerst een gezamenlijke ondernemersprijs uitgereikt, de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2015. Ton Blankvoort van Greve BV uit Emmeloord nam de prijs in ontvangst. Kunstenares Gea Nijzing uit Emmeloord heeft de prijs gemaakt. 

De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in de foyer van theater ‘t Voorhuys werd goed bezocht door vele BAN- en OVG-leden. Ook de pers was van de partij. Vandaag staat er een groot artikel in het regiokatern van De Stentor en ook Omroep Flevoland maakt melding van de diverse ondernemersprijzen in Flevoland op http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131330/flevoland-greve-coenen-en-condoor-ondernemers-van-het-jaar. Komende week besteden De Noordoostpolder en de Flevopost er ook aandacht aan.

 

Workshops afvalwatersysteem

Waterschap Zuiderzeeland en LeAF organiseren op 11 februari en 10 maart workshops over de  toekomst van het afvalwatersysteem in het buitengebied van Flevoland. Het onderwerp afvalwater in het buitengebied is in ontwikkeling en dat vraagt om herijking van het huidige afvalwatersysteem in het buitengebied. De ambitie is om kosten in balans te brengen met robuustheid, kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Waterschap Zuiderzeeland wil graag met stakeholders in gesprek hierover en organiseert daarom de twee workshops. Wilt u meedenken over de toekomst van het afvalwatersysteem in het buitengebied? Noteer de data dan alvast in uw agenda. Deelname aan de workshops is kosteloos. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Weijma van LeAF, telefoonnummer  0317 – 483851.

 

18 december 2015

Bent u een innovatieve ondernemer met winpotentie?

We hebben het al eerder over de Flevopenningen gehad. Eén van de uit te reiken penningen gaat naar de meest innovatieve onderneming van Flevoland. U kunt uw eigen bedrijf voor deze titel aanmelden of een bedrijf dat u kent. Tijdens het Flevopenningen Ondernemersgala op vrijdag 8 april wordt de winnaar bekend gemaakt. Op http://flevopenningen.nl/genomineerden/criteria-flevopenning-meest-innovatieve-onderneming/ kunt u de criteria vinden waaraan een onderneming moet voldoen om voor de Flevopenning Innovatie in aanmerking te komen.

 

Grootste kerstboom in Marknesse

Ens kwam vorig jaar bij SBS6 op televisie vanwege de lelijkste kerstboom. Marknesse heeft dit jaar de grootste boom, van de Noordoostpolder welteverstaan. De boom komt uit eigen dorp en staat in een zelfgemaakte standaard. Deze standaard bestaat uit een buis die met beton in de grond is gestort. Marknesse is terecht trots op de mooie boom.

 

 

Burgemeester: gefeliciteerd!

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met de herbenoeming van onze burgemeester. Aucke van der Werff begint in mei aan zijn tweede termijn van 6 jaar. OVG feliciteert de burgemeester en wenst hem veel wijsheid en succes!

 

Goed om te weten

Het jaar zit er bijna op. Vrijdag is de vaste dag voor de OVG-nieuwtjes. Aangezien het volgende week vrijdag kerst is, zal er dan geen OVG-nieuwtjes verschijnen. De week daarop is het vrijdag 2 januari. U kunt dan een nieuwe nieuwsmail verwachten. Het OVG-bestuur  wenst u fijne feestdagen en een gezellige en veilige jaarwisseling.

 

11 december 2015

Zuidberg Frontline Systems heeft prijs gewonnen

OVG-ondernemer Zuidberg Frontline Systems uit Ens heeft afgelopen donderdag een mooie prijs gewonnen. Op het Regio Zwolle Congres kreeg Zuidberg de titel Ondernemer van het jaar 2015. Uit de genomineerden scoorde het bedrijf het best op het gebied van ondernemerschap, financiën, personeelsbeleid, groei, binding met de regio, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met deze regionale prijs op zak dingt Zuidberg in 2016 mee naar de Koning Willem I Prijs.

 

7 januari nieuwjaarsreceptie BAN en OVG

BAN en OVG organiseren op 7 januari 2016 voor het eerst samen een nieuwjaarsreceptie. Alle leden van onze ondernemersverenigingen zijn welkom om te proosten op het nieuwe jaar en natuurlijk om te netwerken. Ook zullen BAN en OVG voor het eerst een gezamenlijke ondernemersprijs uitreiken; de Ondernemersprijs Noordoostpolder. Het nieuwjaarsfeest houden we op 7 januari om 20.00 uur in Restaurant ’t Voorhuys in Emmeloord. Noteer de datum alvast in uw agenda. We ontmoeten u dan graag!

 

Nieuwe Participatiepenning bij Flevopenningen

Op 8 april vindt het Flevopenningengala plaats. Het wordt dit keer gehouden bij Werkbedrijf Lelystad in Lelystad. De keuze voor het Werkbedrijf is niet toevallig. Naast prijzen voor excellent ondernemerschap, baanbrekende innovatie en succesvol Windesheim co-makership wordt er deze editie tevens de Participatiepenning toegekend aan een onderneming die een uitzonderlijke prestatie heeft neergezet in het kader van de Participatiewet. Werkbedrijf Lelystad is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociale partners dat verantwoordelijk is voor de banenafspraak om mensen met een beperking bij bedrijven en organisaties aan het werk te helpen. Mocht u een bedrijf willen nomineren voor de Participatiepenning, dan kunt u uw suggestie mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Houd wel rekening met onderstaand Flevopenningen-reglement en de beoordelingscriteria:

Flevopenning Participatie Reglement voor deelname en beoordelingsproces:

1) Ondernemingen zijn gevestigd in een van de vijf gemeente die participeren in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland en in de gemeente Zeewolde.

2) Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

3) Is niet betrokken bij de organisatie van Flevopenningen.

4) Is van goede naam en faam, dus voldoet aan wet- en regelgeving, geeft geen aanleiding tot klachten in de omgeving etc.

 

Beoordelingscriteria, niet limitatief en in willekeurige volgorde:

1) Het aantal gerealiseerde werkplekken voor arbeidsgehandicapten in het voorafgaande jaar en daarbij hoort het aantal gerealiseerde duurzame arbeidsplaatsen.

2) De wijze waarop de onderneming zich als ambassadeur heeft geprofileerd in het kader van de arbeidsparticipatie door de doelgroep.

3) De wijze waarop de onderneming zich in het kader van creatief ondernemerschap, bijvoorbeeld door jobcarving, heeft opengesteld voor de participatie van arbeidsgehandicapten.

 

Website voor startende ondernemers

Voor startende ondernemers is in 2002 het initiatief genomen tot een landelijk informatienetwerk. Op de website www.startendeondernemers.nl zijn allerlei handige informatie, interessant nieuws, een forum en cursussen te vinden gericht op starters. Het is tevens mogelijk om uw eigen bedrijf op de website te presenteren. Een lidmaatschap is kosteloos.

 

4 december 2015

Voor ondernemers in de agro&food-sector die interesse hebben in commerciële vernieuwingen is de kennisbijeenkomst ‘Ondernemen met nieuwe eiwitten’ op dinsdag 8 december een aanrader. Er is steeds meer aandacht voor het duurzamer maken van de agro&food-sector. Eiwitrijke levensmiddelen op basis van plantaardige eiwitten of insecten kunnen dierlijke eiwitten helpen vervangen. Er liggen mogelijk kansen om deze nieuwe eiwitten te produceren, verwerken en vermarkten. Spreker Jeroen Willemsen, Innovatiemanager & Adviseur bij Food for Impact, gaat in op de vraag hoe commerciële kansen kunnen worden verzilverd. Met workshops over nieuwe eiwitten in de veehouderij en voor menselijke consumptie kunt u uw kennis van dit onderwerp vergroten.

Natuur en Milieu Overijssel, Rabobank, Kennispoort Regio Zwolle, Provincie Overijssel, Kenniscentrum CAH Vilentum en Food for Impact organiseren de kennisbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur in het Provinciehuis in Zwolle. Een maaltijd met verrassende eiwithoudende snacks en vleesvervangers is bij de bijeenkomst inbegrepen. Download hier het programma. Tevens vindt u daar de link om u op te geven.

 

20 november 2015

Maritieme Servicehaven mogelijk stap dichterbij

De Maritieme Servicehaven die gepland staat bij Urk is weer een stapje dichterbij gekomen. De gemeenten Urk en Noordoostpolder gaan de provincie vragen om de servicehaven ruimtelijk mogelijk te maken via een inpassingsplan. Het inpassingsplan is een juridisch instrument waarmee de provincie zelf projecten kan ontwikkelen en uitvoeren. Het plan gaat over drie gemeentegrenzen, namelijk Dronten, Noordoostpolder en Urk en daarom is het wenselijk dat de provincie het bestemmingsplan maakt. Bovendien heeft de provincie veel ervaring met de ruimtelijke procedures van de logistieke haven Flevokust in Lelystad.

 

Met de Maritieme Servicehaven krijgen maritieme bedrijven op met name Urk de kans om hun bedrijf verder uit te breiden. Ook toeleverende bedrijven uit Noordoostpolder en mogelijk bedrijven in de composietensector kunnen extra werk verwachten. Met de haven verwacht men bedrijven in de regio vast te houden om daarmee tevens voor nieuwe werkgelegenheid te zorgen. De servicehaven kan dus voor een nieuwe impuls zorgen voor de economie van Noordelijk Flevoland en daarom willen de gemeenten Urk en Noordoostpolder een bijdrage vragen voor de realisatie van de haven uit het investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden. Dit ‘potje’ is compensatiegeld voor Urk, Noordoostpolder en provincie Flevoland voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Omdat de haven op het grondgebied van gemeente Noordoostpolder wordt gerealiseerd, moet de gemeenteraad instemmen met het verzoek van de provincie voor een inpassingsplan. Op 14 december komt het onderwerp aan bod tijdens de gemeenteraadsvergadering.

 

Subsidiemogelijkheden voor u

Voor uw bedrijf zijn er soms subsidies mogelijk. Gemeente Urk heeft de vele subsidiepotjes overzichtelijk samengevoegd in een website. Hoewel de website is bedoeld voor Urker ondernemers en organisaties staan er heel veel subsidiemogelijkheden in die ook voor bedrijven en organisaties uit Noordoostpolder interessant kunnen zijn. Neem dus eens een kijkje op http://www.open4business.nl/urk en klik dan op subsidies.

 

Digitaal aanbesteden

Bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking kan komen voor een aanbesteding van de Nederlandse overheid? https://www.tenderned.nl is de aanbestedings-marktplaats waarop alle Nederlandse overheden hun nationale en Europese aanbestedingen publiceren. U kunt via Tenderned zelfs digitaal inschrijven op een tender. Dit kan wanneer een overheid haar aankondigingen, rectificaties en gunningen via TenderNed bekend maakt. Ondernemingen kunnen dan hun bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes eveneens via TenderNed indienen. TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

  

13 november 2015

Gemeente zet in op glasvezel

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad een beslissing genomen over snel internet. De gemeente Noordoostpolder gaat zich 100% inzetten om glasvezel te realiseren voor bedrijven en huishoudens in ons buitengebied. Als OVG hebben we een geweldig resultaat bereikt, namelijk dankzij onze krachtinspanning is het bereiken van snel internet hoog op de agenda gekomen en is er nu een besluit genomen. Wat wij wel jammer vinden, is dat de gemeenteraad voor de tussenliggende periode, die nodig is voor onderzoek en voorbereiding, niet gekozen heeft voor de door ons aangedragen oplossing van een wireless breedband netwerk. Daarmee zou niemand 2 tot 3 jaar hoeven wachten op snel internet, want iedereen zou dan gebruik kunnen maken van draadloos internet. Daarmee had iedereen dan op korte termijn alvast een stap vooruit kunnen zetten qua internetsnelheid.
 
De gekozen route van de gemeente is als volgt: de komende 3 maanden kunnen aanbieders van glasvezel een aanbod doen aan de gemeente voor aanleg in het buitengebied. Na die 3 maanden gaat de gemeente kijken of de aanbiedingen interessant zijn voor de daadwerkelijke aanleg van glasvezel. Hierna volgt een vraagbundeling van 3 maanden en op basis van de resultaten zal er gesproken worden over de verdeling van de aanlegkosten over de aanbieder en gemeente / provincie. Gezien de omvang van het traject zal er ook ergens nog een aanbestedingstraject worden ingezet. U begrijpt het al: het eerste jaar is al snel om zonder dat er gegraven wordt voor aanleg. Mochten er geen aanbieders komen of de gemeente wordt het niet eens met de aanbieder(s), dan komt draadloos internet wellicht weer in beeld.
 
Als OVG betreuren wij het dat de gemeente dit pad kiest. Uiteraard willen wij ook graag glasvezel, maar ons buitengebied wil nu snel internet en wethouder Hans Wijnants heeft aangegeven dat het glasvezel er pas over ca. 2 jaar ligt. OVG had samen met het bedrijf Greenet een oplossing bedacht om de periode tot glasvezel te overbruggen met draadloos internet, waarna de abonnees geruisloos konden overstappen op het moment dat er glasvezel is aangelegd. Ondersteuning van de gemeente voor de totale uitrol van wireless breedband betekent automatisch ook de regie over het gebied. Helaas heeft de gemeente een andere keus gemaakt. Daarmee verliest ze in onze ogen de regie, want andere aanbieders van draadloos internet proberen inmiddels ondernemers en huishoudens te werven. Wij denken dat deze aanbieders uitsluitend de krenten uit de pap halen en alleen de gebieden aansluiten op draadloos internet wanneer ze voor hen rendabel zijn. Het OVG-Greenetplan ging juist uit van uitrol in het gehele buitengebied, zowel de rendabele als onrendabele gebieden. Zodra blijkt dat de gemeente het niet voor elkaar krijgt met aanbieders van glasvezel, dan zijn mogelijk de krenten uit de pap verdwenen en zullen partijen niet meer bereid zijn om de onrendabele gebieden aan te sluiten op snel internet, met alle gevolgen van dien.
 
Twiner 2.0 op 18 november
Gezellig dineren in combinatie met presentaties en rondetafelgesprekken zijn de ingrediënten voor Twiner 2.0 dat Kennispoort Regio Zwolle en Startpunt Windesheim gezamenlijk organiseren voor ondernemers. Het doel is om te ontdekken hoe u zich als ondernemer kunt onderscheiden en hoe u persoonlijk klantcontact kunt inzetten als succesfactor voor uw bedrijf. Tijdens het event leert u welke vormen van persoonlijk klantcontact er zijn en wat de ontwikkelingen hierin zijn. Drie sprekers geven hun visie vanuit hun achtergrond. Tijdens de rondetafelgesprekken krijgt u stellingen voorgelegd die een relatie hebben met het onderwerp. Twiner 2.0 wordt gehouden in Zwolle. Er zijn kosten aan verbonden. Meer informatie over het programma, de sprekers en aanmelding vindt u op http://www.kennispoortregiozwolle.nl/evenement-details/~/events/innovations-in-the-human-dimension.html.

 

6 november 2015

Mogelijk goed nieuws snel internet buitengebied

De OVG zet zich al lange tijd in om snel internet in het buitengebied van Noordoostpolder te krijgen. Zowel gemeente als OVG hebben een voorkeur voor glasvezel, maar vanwege de aanlooptijd die nodig is voordat er daadwerkelijk glasvezel ligt, heeft de OVG voorgesteld aan de gemeente om voor de overbruggingsperiode toch een wireless breedband netwerk aan te leggen, zodat ondernemers en huishoudens zo snel mogelijk kunnen beschikken over een snellere internetverbinding. De afgelopen periode leek de gemeente alleen interesse te hebben in glasvezel en leek ons projectplan om samen met het bedrijf Greenet in één keer het hele buitengebied te voorzien van draadloos internet de prullenbak in te worden verwezen.  

 
Komende maandag zal de gemeenteraadsvergadering besluiten over snel internet in het buitengebied. Afgelopen week hebben wij samen met LTO en 10-Dorpenoverleg nog een laatste actie uitgevoerd. De bijgaande brief is naar de fracties gestuurd in de hoop dat de gemeente inziet dat draadloos internet een uitstekende oplossing kan zijn voor de overbruggingsperiode naar glasvezel. Wij hebben de gemeente aangespoord de regie te nemen, omdat er inmiddels partijen zijn die draadloos internet aanbieden in Noordoostpolder. Deze partijen zullen echter alleen de rendabele gebieden van snel internet voorzien, waardoor de minder rendabele gebieden ook op lange termijn niet kunnen rekenen op een goede internetverbinding. Door als gemeente de regie te nemen, kan het gehele buitengebied worden uitgerold, is onze mening. 

 

Inmiddels hebben diverse politieke partijen laten weten een motie of een amendement te zullen indienen. Hierin geven ze aan te willen gaan voor draadloos internet voor de korte termijn en glasvezel voor de lange termijn. Hier zijn wij als OVG uiteraard heel blij mee. Wij hopen dat deze partijen hun collega's in de andere politieke partijen kunnen overtuigen van dit idee. Het zal een spannende vergadering worden. Wij verwachten u hier volgende week meer over te kunnen meedelen of volg de raadsvergadering vanaf 13.30 uur live via https:/raad.noordoostpolder.nl/.
  

30 oktober 2015

Draadloos en/of glasvezel internet?

Deze week hebben afgevaardigden van de OVG 2 bijeenkomsten bijgewoond over snel internet. Mede namens 10-Dorpenoverleg en LTO heeft onze OVG-voorzitter, Willemien van Putten, maandag ingesproken tijdens het Ronde Tafel Gesprek in het gemeentehuis, omdat snel internet op de agenda stond. Willemien benadrukte vooral dat snelheid is geboden en gaf het advies om eerst te starten met een wireless breedband netwerk als overbruggingsperiode. Huishoudens en ondernemers willen niet meer wachten en willen het liefst morgen een verbetering van internetsnelheid in het buitengebied. De gemiddelde 7,3 downloadsnelheid is echt te laag om te ondernemen! Ook de BAN sprak deze avond in en zette, net als wij, in op snelheid van besluitvorming en ondersteunde het idee voor de overbruggingsperiode.

 

Woensdagmiddag gaven Willemien en algemeen bestuurslid Roel Bosma opnieuw acte de présence tijdens de Beeldvormende Sessie over snel internet op het provinciehuis. Hier is weer gesproken over snel internet in het buitengebied. Diverse partijen hebben hun visie gegeven op snel internet in Noordoostpolder. De provincie is er inmiddels van overtuigd dat snel internet belangrijk is voor de economische groei en kwaliteit van Noordoostpolder. Greenet heeft tijdens de Beeldvormende Sessie uitgelegd dat het voor een goede tussenoplossing kan zorgen, mits hier door gemeente en/of provincie geld voor wordt vrijgemaakt. Lopende contracten voor draadloos internet kunnen dan geruisloos worden omgezet naar glasvezel. Het is nu afwachten wat gemeente en provincie hierin gaan besluiten.

 

Het college heeft aangegeven dat zij vooral wil inzetten op glasvezel en hiervoor willen starten met een propositieperiode van drie maanden om vervolgens te investeren in een vraagbundeling. Mocht de vraagbundeling een succes zijn voor glasvezel, dan volgt een periode van overleg over de wijze van financieren. Hierdoor is de verwachting dat het besluitvormingsproces lang gaat duren en realisatie toch lang op zich laat wachten (18-30 maanden vanaf nu) Ook is helder dat de bedrijven en huishoudens hun portemonnee zullen moeten trekken en meer geld kwijt zijn dan de ‘stedelijke omgeving’.

 

Provincie Flevoland heeft geen budget gereserveerd om de onrendabele top te financieren! Dus de gemeente moet zelf een oplossing bedenken hoe de gemeente de uitrol van glasvezel mede gaat financieren. Gemeente en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de dorpen hebben allemaal een voorkeur voor glasvezel, maar het bedrijfsleven vreest de lengte van de voorbereidingstijd van 1,5 tot 2,5 jaar. Ondernemers en huishoudens blijven dan nog lange tijd zonder snel internet zitten. Dit is niet goed voor onze economie en leefbaarheid. OVG, LTO, 10-Dorpenoverleg en BAN willen deze periode daarom overbruggen met draadloos internet. Het bedrijf Greenet kan dit voor het hele buitengebied leveren voor de tussenliggende periode, maar heeft daar een bijdrage van de gemeente voor nodig. Inmiddels hebben 2 politieke partijen laten weten dat ze het met ons eens zijn en dat ze een amendement zullen schrijven voor onze tussenoplossing. Als OVG zullen wij nog eenmaal een brief schrijven naar de politiek waarin wij onze standpunten zullen verwoorden. Op 9 november staat snel internet weer op de agenda van de gemeenteraad. 

 

Nieuws over duurzaamheid

Af en toe maken we in onze nieuwsbrief melding over het thema duurzaamheid. Wanneer u hier meer over wilt weten, kunt u de website www.duurzaamheidsnieuws.nl bekijken of u aanmelden voor hun wekelijkse nieuwsbrief.

 

Zuidberg in de race voor regionale ondernemersprijs

Zuidberg Frontline Systems uit Ens is één van de drie bedrijven dat nog in de race is voor de titel Ondernemer van het jaar 2015 bij Regio Zwolle. Op 9 december wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het Regio Zwolle Congres. Wanneer Zuidberg de prijs in de wacht sleept, wordt het bedrijf daarna voorgedragen voor de Koning Willem I Prijs. Zuidberg won de OVG Ondernemersprijs 2011. We zijn trots dat een OVG-lid ook regionaal de erkenning krijgt die het verdient.

Mocht u bij de uitreiking van de prijs aanwezig willen zijn, noteer dan alvast 9 december in uw agenda. Het congres vindt overdag plaats. Het programma en exacte tijden volgen later.

 

23 oktober 2015

Uw steun voor snel internet

Zoals we u vorige week lieten weten, is de gemeente van plan een propositieperiode van 3 maanden te starten waarin aanbieders van glasvezel een aanbod kunnen neerleggen voor de industrieterreinen en het buitengebied van Noordoostpolder (zie voor meer informatie hierover http://ovgroendorpen.nl/index.php/ovg-nieuwtjes). Een prima bericht dat de gemeente wil gaan voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied! Als OVG willen wij ons hiervoor 100% inzetten, maar  wij zijn ongerust over het tijdspad van besluitvorming. Als OVG, 10-dorpenoverleg en LTO zijn wij namelijk bang dat de totale doorlooptijd van propositie tot realisatie al snel zo'n 18 tot 24 maanden in beslag gaat nemen en dat is niet in het belang van onze economie en leefbaarheid.

 

Om deze tijd te overbruggen, zien wij als belangenbehartigers graag dat er op korte termijn in het buitengebied een draadloos breedband wordt aangelegd in afwachting van glasvezel. Daarmee kunnen ondernemers en huishoudens in het buitengebied snel beschikken over goed internet en intussen kan de gemeente de tijd nemen om te onderhandelen met de beste aanbieder van glasvezel.

 

Komende maandagavond staat het voorstel van het college voor snel internet op de agenda van het Ronde Tafel Gesprek bij de gemeente. Onze voorzitter Willemien van Putten zal daar nogmaals het belang van een spoedige realisering van snel internet in het buitengebied onder de aandacht brengen.

Wij vragen uw steun bij het Ronde Tafel Gesprek. Laat u maandag zien in de Raadszaal om duidelijk te maken dat u als ondernemer ook niet meer wilt wachten op sneller internet. Voor de agenda en stukken verwijzen we u naar de raadssite raad.noordoostpolder.nl. Het onderwerp staat als eerste bespreekpunt na de pauze op de agenda. Dit zal rond 21.00 uur zijn.

 

16 oktober 2015

Update snel internet

Deze week zijn de uitkomsten bekend gemaakt van het onderzoek naar snel internet in Noordoostpolder. Bureau Stratix heeft aangegeven dat glasvezel op de industrieterreinen en in het buitengebied haalbaar moet zijn, omdat volgens het bureau de kosten voor aanleg van glasvezel in het buitengebied van Noordoostpolder lager kunnen uitvallen dan in de rest van Nederland. Daar zijn we blij mee, want de OVG strijdt al lange tijd voor snel internet in het buitengebied. Uitgangspunt voor de gemeente is dat zij niemand wil uitsluiten, dus, net als in Emmeloord, krijgt iedereen de optie om glasvezel aan te sluiten. Verder geeft het rapport aan dat de mogelijkheid ontstaat om voor de investering van 9 tot 10 miljoen een sluitende businesscase te ontwikkelen, omdat de kosten van glasvezel hier lager kunnen zijn. Nog mooier is het dat zelfs overheidssteun niet nodig is en de gemeente gaat er daarom vanuit dat zij niet mee hoeft te financieren. Het rapport kent geen financiële paragraaf en er is geen vertaling gemaakt wat dit gaat betekenen voor maandelijkse abonnementskosten voor bedrijven en inwoners in het buitengebied. 

De gemeente wil het volgende proces inzetten: de gemeente zal starten met een propositieperiode van 3 maanden waarin marktpartijen bij de gemeente een aanbod neer kunnen leggen voor glasvezel in deze gebieden. Na die 3 maanden zal de beste aanbieder worden gekozen en deze kan vervolgens vraagbundeling starten, waarvoor ook 3 maanden staat. Dit vraagt van de gemeente een strakke regie. Hierna zal er een fase van voorbereiding komen en een fase van onderhandelen met de gemeenteraad over overheidssteun mocht er toch sprake zijn van een onrendabele top! Wij denken daarom toch weer aan een periode van 18 -24 maanden doorlooptijd.

Wireless

Mocht de situatie zich voordoen dat na de eerste 3 maanden blijkt dat er geen proposities zijn gedaan, dan wordt het OVG/Greenet-plan uitgevoerd, waarbij Greenet internet zal realiseren via wireless technieken. Het rapport geeft een goede referentie af over Greenet, met voldoende ervaring in het land, dus het ziet Greenet als goede partij voor het snel uitvoeren van het wireless netwerk.

Standpunt

LTO, 10 Dorpenoverleg en OVG hebben zich afgelopen jaar hard gemaakt voor snel internet in het totale buitengebied, ook voor de onrendabele gebieden, maar wij hebben ook altijd gezegd dat wij dit snel gerealiseerd willen zien. Onze bezorgdheid geldt voor het aantal maanden waarin onderzoek gedaan moet worden en de maanden van onderhandelen om de business case financieel rond te krijgen. Mocht het een 'go' worden, dan hebben wij onze twijfels over de maanden van voorbereiding en het risico van afbreuk. Achter de schermen zijn wij als OVG-bestuur druk met het zoeken naar oplossingen hiervoor. Wij denken dat er afspraken te maken zijn met Greenet om te gaan voor een goede tussenoplossing zodat wij op korte termijn toch kunnen beschikken over sneller internet in het buitengebied in afwachting van het rondrekenen van de business case glasvezel.

Mocht u willen reageren waarvoor wij moeten gaan, dan zien wij uw reacties graag tegemoet op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef uw bericht als onderwerp: 'Reactie snel internet OVG-nieuwtjes' mee.

 

Brainstormavond 5 oktboer

Op 5 oktober kwamen we met diverse afgevaardigden (leden en bestuursleden) naar De Strandhoeve om met elkaar te brainstormen over de rol van de OVG. Wij hebben hier heel zinvolle informatie uit gekregen en gaan hier de komende tijd actief mee aan de slag. We bedanken alle dorpsverenigingen dat ze hun leden hebben gemotiveerd om aan deze avond deel te nemen.

  

Ondernemersprijs Noordoostpolder

Zoals we eerder hebben laten weten, reiken BAN en OVG op 7 januari voor het eerst een gezamenlijke ondernemersprijs uit, Ondernemersprijs Noordoostpolder 2015. Wij ontvangen graag kandidaten voor deze prijs. U kunt uw eigen bedrijf opgeven, maar ook een bedrijf waar u veel respect voor heeft. In de bijlage sturen we nogmaals het reglement en het opgaveformulier. We weten dat we prachtige bedrijven in ons buitengebied hebben. Maak ze zichtbaar met deze prijs!

 

Commerciële gemeentegids

In het verleden gaf gemeente Noordoostpolder een gemeentegids uit waarin bedrijven en organisaties een vermelding kregen. Inmiddels geeft de gemeente deze gids niet meer uit. Het bedrijf Akse Media, dat eerder altijd de gemeentegids verzorgde, probeert nu adverteerders te werven voor een commerciële gemeentegids. Hier zijn echter kosten aan verbonden. Akse Media stuurt een mail met de volgende passage: 'Wij verwachten binnen twee weken een reactie van u, waarvoor dank. Wanneer u niet binnen deze periode reageert, kan het zijn dat uw gegevens niet of onjuist in de komende editie worden vermeld.' Wanneer u geen prijs stelt op vermelding in deze gids, dient u dit actief aan te geven bij Akse Media. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 

Innovatie

Kennispoort Regio Zwolle zet zich binnen diverse bedrijfssectoren in om innovaties te bevorderen. Kijk met regelmaat op hun website voor interessante bijeenkomsten. Deze maand wordt veel aandacht besteed aan innovaties binnen de sector Agro & Food en innovatie in plantenveredeling. Zie http://www.kennispoortregiozwolle.nl/evenementen.html

 

25 september 2015

Intentieverklaring Floriade 2022

Woensdagavond heeft onze voorzitter Willemien van Putten een intentieverklaring getekend waarmee de OVG aangeeft zich in te willen zetten voor o.a. de informatievoorziening naar onze leden over Floriade 2022. Veel andere bedrijfskringen uit Flevoland hebben ook hun handtekening onder de samenwerkingscharter gezet. De ondertekening vond plaats in het horecapaviljoen van het Flevo Zakenfestival op Lelystad Airport.

  

Meldsysteem bij hartstilstand

Op steeds meer industrieterreinen hangen tegenwoordig AED's en ook zijn er steeds meer mensen die een AED-certificaat hebben of BHV'er zijn. Dit is prettig voor als er een noodsituatie ontstaat. Om nog meer mensen te kunnen helpen is er stichting HartslagNu. Bij een mogelijke reanimatie-melding via 112 worden zowel 2 ambulances als HartslagNu gealarmeerd. De stichting stuurt vervolgens een sms naar 30 hulpverleners in een straal van 1000 tot 1500 meter rondom het slachtoffer. Een deel hiervan krijgt de melding een AED op te halen en een ander deel krijgt het bericht om naar het slachtoffer te gaan. Hiermee wordt de kans op een geslaagde reanimatie groter.

HartslagNu roept alle bedrijven, BHV'ers en AED-certificaathouders op om zich aan te melden bij de stichting, zodat bekend is waar de AED's hangen en wie deze kunnen bedienen. 

Het meldsysteem draait in Noordoostpolder sinds 1 juli 2014 als pilot in Luttelgeest en Tollebeek. Waarschijnlijk gaat het systeem binnenkort ook in de rest van de polder van start. Om te kunnen functioneren, is het dus belangrijk dat de AED's en hulpverleners bekend zijn. U kunt deze aanmelden op www.hartslagnu.nl bij Aanmelden / inloggen hulpverleners.

 

18 september 2015

 

Brainstormavond OVG

Op 5 oktober zullen wij een brainstormavond organiseren. We zijn benieuwd naar uw mening over de OVG en horen graag wat uw verwachtingen over ons zijn. Ook zijn we nieuwsgierig of uw ondernemersvereniging plannen heeft voor bijeenkomsten of activiteiten met andere dorpen, bijvoorbeeld om taken en eventuele kosten te delen en de kans op meer bezoekers te vergroten. Het uiteindelijke doel van de avond is om meer verbinding met de leden te krijgen en de saamhorigheid tussen de dorpen te bevorderen. Wij hebben de besturen gevraagd 5 personen per dorp af te vaardigen. Naast bestuursleden ontmoeten we ook graag u als lid. Mocht uw bestuur u benaderen voor deze avond op 5 oktober, dan stellen wij uw komst zeer op prijs!

 

Flevo Zakenfestival

Komende woensdag en donderdag 23 en 24 september wordt op Lelystad Airport het Flevo Zakenfestival gehouden. Diverse bedrijven en organisaties uit Noordoostpolder zullen zich hier presenteren. De OVG is partner van dit zakelijke festival. U bent als bezoeker beide dagen welkom tussen 14.00 en 20.00 uur. Op de website www.flevozakenfestival.nl kunt u via de link rechtsboven uw gratis toegangskaart downloaden.

 

Pieperfestival en ondernemersprijs

Vorige week woensdag hebben BAN en OVG voor het eerst samen de ondernemersavond tijdens het Pieperfestival georganiseerd. Een mooie samenwerking tussen de twee ondernemersverenigingen uit de polder. Ook aankomend BAN-voorzitter Janneke Wijnia is hier voorstander van. De eerstvolgende activiteit is het uitreiken van een gezamenlijke ondernemersprijs voor Noordoostpolder. Wij zullen u hier binnenkort verder over informeren. Uiteraard kunt u alvast nadenken welk bedrijf in Noordoostpolder de ondernemerstitel verdient.

 

Ondernemersontbijt

Donderdagochtend was het om half 8 al gezellig druk op het gemeentehuis. Veel ondernemers kwamen af op het ondernemersontbijt. U heeft hier eerder al via ons een uitnodiging voor ontvangen. Na het ontbijt gaf trendwatcher Richard van Hooijdonk ons een kijkje in de toekomst met leeftijden van 130 tot 150 jaar, ambulance- en bezorgdrones, webshops die leveren voordat u iets heeft besteld, 3D-printers die het voedselprobleem oplossen en pillen die mensen vertellen aan welke aandoening ze lijden. Wethouder Wijnants sloot de ochtend af met de opmerking dat de gemeente een luisterend oor heeft voor ondernemers. Dit werd onderstreept met een set oordopjes voor elke ondernemer.

 

4 september 2015 

Pieperfestival

Over een paar dagen barst het Pieperfestival los. Op woensdagavond 9 september ontmoeten ondernemers uit de hele Noordoostpolder elkaar. Dit jaar heeft u ook een uitnodiging ontvangen, iets waar de OVG diverse jaren voor heeft gelobbyd. Het belooft een interessante avond te worden met onder andere oud-judoka Dennis van der Geest, de talkshow Pieper Late Night, gezelligheid en muziek. Wij zien u graag op 9 september. Neem uw uitnodiging mee, want dat is uw entreekaart die tevens recht geeft op 2 consumpties!

 

Schaliegas

Hoewel minister Kamp heeft aangegeven dat er de komende 5 jaar niet naar schaliegas gaat worden geboord, blijven gemeente Noordoostpolder en Samenwerkingsverband Tegengas zich actief verzetten tegen schaliegasboringen. In de bijlage vindt u de laatste update van gemeente Noordoostpolder.

 

Alzheimer wordt volksziekte nummer 1

Over 10 jaar zal dementie in Nederland volksziekte nummer 1 zijn. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij kijkt hoe Alzheimer een plaats kan krijgen in het dagelijks leven van bedrijven, familie, buren en vrienden. Alzheimer Nederland, CMO Flevoland en Alzheimer Netwerk Almere organiseren op 21 september een symposium hierover. De uitnodiging en de bijbehorende flyer over een crowdfundingproject hiervoor sturen we mee in de bijlage.

 

28 augustus 2015

Snel Internet in de media

U heeft in de media kunnen lezen wat de politiek zegt over snel internet. Wanneer u de persberichten mag geloven, zal volgens de VVD in december de schop in de grond gaan, maar hoewel het onze wens is, geloven wij dit zelfs niet meer.Wij zijn niet zo blij met deze berichten, aangezien maandag tijdens het Ronde Tafel Gesprek op het gemeentehuis bleek dat de gemeente wil wachten op het onderzoek dat de provincie momenteel doet naar glasvezel. Dit onderzoek is over drie maanden afgerond. Toch hebben de raadsleden tijdens het Ronde Tafel Gesprek wethouder Wijnants de opdracht gegeven om in november met een plan te komen op welke wijze het wireless en glasvezelnetwerk met elkaar verbonden kunnen worden. Door dit te combineren, kan er op korte termijn voordelig en goed wireless internet worden aangelegd en is aansluiting op een glasvezelnetwerk eerder bereikbaar voor bedrijven in het buitengebied.

Een prima voorstel, maar laat ons niet langer wachten op een onderzoek naar glasvezel voor haalbaarheid en betaalbaarheid als Provincie en Europa een subsidie verstrekken. Subsidiegeld uit Europa laat lang op zich wachten. In 2016 zal gestart worden met onderhandelingen over de opzet en werking van het Juncker Fonds (bron: brief minister Kamp 9 maart 2015). Het betekent dus dat er pas eind 2016 duidelijkheid komt over de mogelijkheden van de Europese subsidie. Wij verzoeken de wethouder om vooral te denken vanuit eigen middelen, want dan genereert de gemeente snelheid in besluitvorming.

 

LTO Noordoostpolder en 10-Dorpenoverleg steunen ons OVG-plan voor snel internet. Een plan wat gaat voor uitrol van een wireless netwerk. Wireless internet is qua aanleg vele malen goedkoper dan glasvezel. Het is voor de meeste bedrijven en particulieren snel genoeg en voordeliger dan een glasvezelabonnement. Bovendien kan draadloos internet op termijn uitgebreid worden met functies als tv, telefonie en andere diensten. Technische ontwikkelingen zullen ons achtervolgen, wij lezen in de media over 5 G netwerk en dat over 5 jaar wireless 1000 x sneller is dan nu. Achter de schermen zijn wij druk bezig om de politiek en ook de provincie hiervan te overtuigen. Wij willen daarom dat de volksvertegenwoordigers in actie komen en niet langer wachten op onderzoeken en subsidiemogelijkheden vanuit Europa. Help ons buitengebied aan sneller internet op korte termijn. Wij willen niet meer wachten!

 

Pieperfestival

Deze week is de uitnodiging voor de openingsavond van het Pieperfestival bij u in de bus gevallen. Deze avond is op 9 september om 20.00 uur op De Deel in Emmeloord. BAN en OVG organiseren deze avond samen. Met oud-judoka Dennis van der Geest als gastspreker en de Pieper Late Night wordt het vast een geslaagde avond. Wij hopen u als OVG-lid deze avond graag te zien. Uw uitnodiging is uw entreebewijs!

 

Wegwerkzaamheden

Op de Lemsterweg tussen de Veneweg en Bant zijn van 1 tot en met 25 september wegwerkzaamheden. Er wordt nieuw bermbeton langs de weg aangebracht. De weg is afgesloten, maar bedrijven en aanwonenden zijn wel bereikbaar. 

Ditzelfde geldt van 14 september tot en met 2 oktober voor de Weg van Ongenade tussen de Klutenweg en de Onderduikersweg.

 

31 augustus Bijeenkomst Participatiewet

Reminder: komende maandag 31 augustus bent u van harte welkom bij Op d'n Akker voor de bijeenkomst over de Participatiewet. Met praktijkvoorbeelden en uitleg over de wet kunt u ontdekken wat de Participatiewet voor uw bedrijf betekent. 

 

21 augustus 2015
 
Snel internet
De afgelopen weken hebben we de nodige gesprekken gevoerd met de gemeente en de politieke partijen om snel internet voor het buitengebied te realiseren. Het college heeft een voorkeur uitgesproken voor het realiseren van glasvezel in het buitengebied en heeft hiervoor een memo en persbericht opgesteld. Echter in het collegevoorstel staat niet hoeveel geld zij hebben gereserveerd voor glasvezel in het buitengebied (anno 2015 0 euro), wat de totale investering van een totale uitrol voor een glasvezelnetwerk zal zijn (10 tot 13 miljoen), de tijdlijn en hoe lang realisatie van een glasvezelnetwerk gaat duren (3 tot 4 jaar)*
* De vetgedrukte cursieve tekst zijn de antwoorden die het OVG-bestuur heeft gekregen van de gemeente of heeft verkregen uit onderzoek.
 
Ook de OVG heeft een voorkeur voor glasvezel, maar wij willen niet meer wachten! Er is geen geld en het proces van de provincie is nog niet doorlopen, waardoor besluitvorming op zich laat wachten, is de conclusie van het overleg met Uitgebreid Bestuur (onze eigen ledenraad) en het overleg met LTO Noordoostpolder en het 10-dorpenoverleg. Als er zich een tussenoplossing aandient, dan willen wij daarvoor gaan. Het wireless netwerk van Greenet is een prima oplossing met een veel lager investeringsniveau. Om die reden hebben LTO, het 10-dorpenoverleg en de OVG het volgende standpunt ingenomen:
De ellende van drie jaar wachten op een goede internetverbinding is veel erger dan de kleine kans dat wij Europese subsidie mislopen, omdat wij als gebied van wit naar grijs zijn gekleurd. Komt tijd, komt raad!
 
Aanstaande maandag 24 augustus vergadert de raadscommissie (RondeTafelGesprek - RTG) en staat snel internet in het buitengebied op de agenda. Onze OVG-voorzitter, Willemien van Putten, zal namens LTO, 10-dorpenoverleg en de OVG het woord voeren en ons standpunt onderbouwen. Ook enkele ondernemers uit het buitengebied, LTO-voorzitter Joost Lumens en voorzitter 10-dorpenoverleg Jaap Naaktgeboren zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden van de gemeenteraadsleden. Ondertussen blijven wij in overleg met de gemeente om bij de diverse scenario's het hoogst haalbare voor iedereen te realiseren. Mogelijk dient draadloos internet daarbij als tussenoplossing. We houden u op de hoogte.
 
Participatiebijeenkomst
Zoals we al eerder hebben gemeld, kunt u als werkgever op 31 augustus meer te weten komen over de Participatiewet. WerkCorporatie organiseert dan een informatieavond samen met OVG, BAN, LTO Noord Provincie Flevoland, RONOP en het UWV. U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom bij Op d'n Akker. Diverse sprekers zullen vertellen hoe zij een rol spelen in het leven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. U kunt zich tot 26 augustus aanmelden via de site van WerkCorporatie.

Omroep Flevoland schenkt aandacht aan OVG plan voor sneller internet buitengebied
 
Op 4 augustus besteed Omroep Flevoland aandacht aan het plan van de OVG  om te komen tot sneller internet in het buitengebied.. Het interview maakt duidelijk dat ondernemers niet meer kunnen wachten en dat er snel wat moet gebeuren. In 2015 wil ondernemersvereniging OVG een wireless netwerk in het totale buitengebied van Noordoostpolder realiseren en er voor zorgen dat 95 % van de huishoudens en bedrijven aangesloten kan worden.  10 dorpen overleg en LTO Noordoostpolder ondersteunen het plan.
 
zie www.omroepflevoland/nieuws/126359/noordoostpolder-ondernemers-willen-haast-met-snel-internet-buitengebied?
 
 
 
 
10 juli 2015
Vorige week berichtten we u al dat er eind augustus / begin september een lokale informatiebijeenkomst wordt georganiseerd over de Participatiewet. Inmiddels is de datum bekend, namelijk 31 augustus om 19.30 uur. Tijdens deze avond krijgt u antwoorden op vragen als:
- Wat houdt de Participatiewet in voor werkgevers?
- Hoe kan maatschappelijk verantwoord ondernemen ook financieel aantrekkelijk zijn?
- Hoe kan ik sociaal ondernemen in mijn bedrijf?
 
Laat u tijdens deze avond inspireren door collega’s, bestuurders, realisten en andere betrokkenen. BAN, OVG, LTO Noord provincie Flevoland, RONOP, UWV, WerkCorporatie en gemeente Noordoostpolder organiseren deze bijeenkomst.
 
Noteer 31 augustus 19.30 uur dus alvast in uw agenda! Meer informatie kunt u half augustus verwachten.
 
3 juli 2015
Snel internet
Afgelopen maandag is er een motie ingediend in de gemeenteraad om de stichting Snel Internet Initiatieven Noordoostpolder financieel te steunen om daarmee snel internet in het buitengebied en op industrieterrein Nagelerweg te kunnen realiseren. In deze stichting zitten de BAN en OVG. De afgelopen weken heeft de OVG veel gesprekken gevoerd met politici om ze duidelijk te maken dat snel internet in het buitengebied een 'must' is. Sommige bedrijven kunnen hun werk nauwelijks uitvoeren, bij recreatiegebieden is snel internet onontbeerlijk en leerlingen kunnen regelmatig hun huiswerk niet maken, omdat ze verstoken zijn van snel internet. Tijdens het behandelen van de motie waren alle partijen het er over eens dat er snel internet moet komen en het liefst op korte termijn. De komende maanden zal wethouder Hans Wijnants het college van Burgemeester en Wethouders informeren over onze plannen, zodat in de gemeenteraadsvergadering van 7 september een besluit kan worden genomen.
 
OVG op radio 527 Lokale Omroep Noordoostpolder
Onze voorzitter Willemien van Putten was zaterdag 27 juni te gast bij Radio 527 Lokale Omroep Noordoostpolder. Via deze link http://luister527.nl/mediatheek/audio/episode/9296923/ondernemers-vereniging-groendorpen-willemien-van-putten/ kunt u de uitzending nog eens beluisteren. Willemien en presentator Gert Foekens spraken over de rol van de OVG in de polder, snel internet en het profileren van onze ondernemersvereniging. Het was een leuk interview en Willemien zal in de toekomst vaker uitnodigingen krijgen om in de uitzending bij te praten over het werk van de OVG.
 
Interessante vacature
Wie o wie komt ons OVG-bestuur versterken? Als bestuurslid van de OVG kunt u echt wat betekenen voor de OVG-leden. Snel internet, schaliegas, buitengewoon werkgeverschap, ondernemersprijzen, de Floriade, innovaties, windmolens en uitbreiding Lelystad Airport zijn een greep uit de onderwerpen die regelmatig op onze agenda staan. Neem contact op voor meer informatie over deze interessante functie via dit mailadres of bel onze secretaris op 0527-262943.
 
Lokale werkgeversbijeenkomst
Eind augustus / begin september organiseert de OVG samen met gemeente Noordoostpolder, BAN, LTO, Werkcorporatie en UWV een lokale werkgeversbijeenkomst om werkgevers te informeren over het aanbieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van praktijkvoorbeelden van ondernemers, speeddates met consulenten en ervaringsverhalen van jongeren krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden en consequenties.
Op dit moment worden agenda's naast elkaar gelegd om een definitieve datum te kunnen vaststellen voor deze werkgeversbijeenkomst. Wij vinden het echter zo'n belangrijk onderwerp dat wij u er nu alvast op wijzen. We houden u op de hoogte.
 
Ondernemersontbijt gemeentehuis
Op donderdag 17 september organiseert gemeente Noordoostpolder weer haar jaarlijkse ondernemersontbijt. Het is een aanrader om hierbij aanwezig te zijn. Naast het uitbreiden of verstevigen van uw netwerk kunt u elk jaar weer genieten van een lekker ontbijt én een spreker met een pakkend verhaal. Dit jaar komt Richard van Hooijdonk naar de polder om ons als trendwatcher van alles te vertellen over nieuwe technologieën die ons werken, leven en ondernemen drastisch zullen veranderen. In de bijlage vindt u de uitnodiging en kunt u lezen hoe u zich voor het ontbijt kunt aanmelden. Vol = vol!
 
12 juni 2015
Bestuurslid gezocht
Het bestuur van OVG bestaat momenteel uit 6 personen. In de afgelopen jaren hebben we de OVG steeds meer geprofileerd en dat heeft geresulteerd in meer zichtbaarheid. We worden dan ook regelmatig door bedrijven, overheden en organisaties uitgenodigd voor bijeenkomsten en activiteiten. Het lijkt ons daarom goed om ons bestuur uit te breiden. We zoeken een bestuurslid met notulerende taken. Dat wil zeggen dat hij/zij alle vergaderingen met het bestuur en met Uitgebreid Bestuur notuleert. Ondergetekende blijft de secretariële taken doen, zoals het bijhouden van de mail en de website, het verzorgen van de OVG-nieuwtjes, etc.
Vanwege de verdeling van de dorpen over de bestuursleden gaat onze voorkeur uit naar iemand uit Bant, Espel, Kraggenburg, Nagele of Tollebeek. We roepen de besturen van deze dorpen op om mensen uit hun ledenbestand hiervoor te benaderen. Mocht u niet benaderd worden, maar na het lezen van deze OVG-nieuwtjes wel interesse hebben in deze functie, dan kunt u dat kenbaar maken door deze mail te beantwoorden.
 
Wat bieden wij
- vergaderingen met een gezellig en energiek bestuur
- u raakt (nog) meer betrokken bij wat er gebeurt in Noordoostpolder
- mogelijkheid om uw netwerk uit te breiden
 
Flevo Zakenfestival
In een eerdere nieuwsmail gaven we al aan dat leden van de OVG met korting een stand kunnen boeken voor het Flevo Zakenfestival in Lelystad op 23 en 24 september. Heeft u plannen om een stand te reserveren, reageer dan uiterlijk 30 juni, zodat u tevens opgenomen kunt worden in de beurskrant. Meer info op www.flevozakenfestival.nl.
 
29 mei 2015
Uitgebreid Bestuur
Afgelopen dinsdag hebben we een geslaagde vergadering met Uitgebreid Bestuur gehouden. Vanuit 8 dorpen was een afvaardiging aanwezig om met ons te praten over onderwerpen die in de dorpen en in de polder als geheel spelen, zoals schaliegas en snel internet. Ook hebben we uitgelegd hoe de verstandhouding met de BAN is. OVG en BAN proberen op steeds meer vlakken samen op te trekken en elkaar te versterken.
We ervaren het als zinvol om in het Uitgebreid Bestuur onderwerpen te bespreken die voor meerdere dorpen van belang zijn.
Elke vergadering vragen we een ondernemersvereniging om een locatie te verzorgen. OV Creil had VECO in Creil benaderd als vergaderlocatie. Na de vergadering heeft VECO-mede-eigenaar Jos Veendrick ons verteld hoe VECO is ontstaan en wat dit bedrijf in zilveruitjes, Parijse worteltjes, rode bieten en peen precies doet. Vervolgens gaven de broers Jos en Frans een rondleiding door hun indrukwekkende bedrijf.
 
Wegwerkzaamheden
Vanaf vorige week kan het verkeer hinder ondervinden op de Steenwijkerweg tussen Marknesse en Blokzijl en vanaf deze week op de Zuidwesterringweg tussen Tollebeek en Nagele. Het verkeer moet rekening houden met een snelheidsbeperking. De Steenwijkerweg wordt zelfs een tijd afgesloten. Op 4 juni is er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan het fietspad aan de Steenwijkerweg. De exacte informatie over de wegwerkzaamheden en de informatiebijeenkomst vindt u in de bijlage.
 
22 mei 2015
Bijeenkomst schaliegas in Espel
Op woensdag 27 mei organiseren de dorpsbelangen en de ondernemersverenigingen van Creil en Espel een bijeenkomst over schaliegas. Voor- en tegenstanders zullen hun visie op schaliegasboringen geven. Het bedrijf Quadrilla, dat de boringen wil uitvoeren, komt spreken, evenals vertegenwoordigers van Samenwerkingsverband Tegengas, LTO en Rabobank. Mocht u nog onvoldoende op de hoogte zijn van schaliegasboringen, dan is dit uw kans om u te laten informeren. Bovendien kunt u vooraf vragen insturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een selectie van de vragen wordt voorgelegd aan de betrokken partijen.
De avond wordt gehouden in De Ducdalf in Espel en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.
 
15 mei 2015
Schaliegascongres
Zoals u inmiddels vast wel weet, is OVG lid van Samenwerkingsverband Tegengas, dat zich hard maakt tegen boringen naar schaliegas. Tijdens de Schaliegasconferentie van afgelopen dinsdag in 't Voorhuys vertelden drie sprekers vanuit hun achtergrond over schaliegas. Geologe Lucia van Geuns vertelde dat de winning van schaliegas en schalie-olie in de USA zo'n succes is geworden, dat het voor een groot deel in de eigen behoefte aan gas en olie kan voorzien. Door de weidsheid van de USA is winning daar goed mogelijk. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een ander verhaal.
Marjan Minnesma van stichting Urgenda vindt winning van schaliegas geen optie, omdat het slechts beperkte tijd winbaar is en er kleven veiligheidsrisico's aan. Bovendien vindt ze schaliegaswinning tegengesteld aan duurzame ontwikkelingen. Haar stichting wil het gebruik van alle fossiele brandstoffen dan ook uitbannen en duurzame initiatieven stimuleren. Urgenda laat overheid en burgers zien dat energie-neutrale woningen haalbaar zijn, zonder dat de maandelijkse kosten voor energie omhoog hoeven.
Arts-epidemioloog Willem Jan Atsma liet schaliegaswinning vanuit medisch oogpunt zien. Uit bepaalde onderzoeken kwamen meer hartafwijkingen naar voren bij pasgeboren baby's die vlakbij een schalieboortoren wonen. Ook gaven mensen die bij een boortoren in de buurt wonen aan dat ze meer klachten hadden gekregen sinds de boortoren actief was. Atsma gaf wel aan dat, hoewel de onderzoeken nauwkeurig en gedegen zijn gedaan, we daar niet meteen conclusies aan kunnen verbinden. Wel gaf hij aan dat hij schaliegaswinning in het dichtbevolkte Nederland geen goed idee vindt, vanwege de risico's die eraan kleven.
Cabaretier Jan Jaap van der Wal gaf na de pauze op vermakelijke wijze zijn visie op schaliegaswinning en leidde daarna een paneldiscussie met genoemde drie sprekers en Tegengas-voorzitter Henk Tiesinga. 
 
Comakership Meetingpoint
Tijdens het Flevopenningengala hebben studenten van Hogeschool Windesheim Flevoland een Flevopenning ontvangen voor het beste Comakership. Bij een Comakership werken studenten aan de oplossing voor een concreet vraagstuk van een bedrijf of instelling. In enkele maanden leveren ze aan de organisatie een dienst of product op hbo-niveau en zelf doen de studenten leerzame ervaring op. Wilt u als bedrijf in contact komen met studenten voor een Comakership, dan bent u welkom op het Comakership Meetingpoint op 11 juni van 16.00 tot 18.00 uur. Ophttps://www.youtube.com/watch?v=-Luu-u6uNVY kunt u een filmpje bekijken voor een impressie van deze beursvloer.
 
1 mei 2015
Uitslag Flevopenningen
Vorige week vrijdag werden de Flevopenningen uitgereikt. Namens de OVG was Verhage Fruit uit Luttelgeest genomineerd. Hoewel het bedrijf geen Flevopenning mee naar huis mocht nemen, heeft Verhage Fruit een prachtig podium gehad om zich op te presenteren. Op http://www.omroepflevoland.nl/flevopenningen2015 kunt u een filmpje vinden dat Omroep Flevoland over Verhage Fruit heeft gemaakt.
 
De volgende bedrijven hebben de Flevopenningen gewonnen: 
- Toponderneming: Hemubo uit 
- Meest innovatieve onderneming: Instral
- Beste Comakership: 2e jaars studenten Information Engineering: Manish Sewbaran, Gilliam Roelofs, Jermaine Ivo en Kevin van der Klis.
 
Uitnodiging Schaliegascongres
Eerder hebben we u al laten weten dat Samenwerkingsverband Tegengas, waarvan OVG ook deel uitmaakt, op 12 mei een Schaliegascongres organiseert. In de bijlage vindt u de uitnodiging. Op het congres zullen zowel tegenstanders als mensen met een neutrale mening vanuit hun perspectief en achtergrond over schaliegasboringen vertellen. Wilt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. laten weten of Tegengas voor u een stoel mag reserveren? Graag uiterlijk 6 mei uw reactie. 
 
24 april 2015
Schaliegas-posters en -stickers
Vorige week meldden we u al dat er op 12 mei een schaliegascongres wordt gehouden door Samenwerkingsverband Tegengas. De verkoop van Tegengas-spandoeken is goed op gang gekomen en inmiddels hangt het honderdste spandoek in de polder. Naast spandoeken zijn er stickers en posters verkrijgbaar. Tegengas wil in elk dorp een punt inrichten waar men posters en stickers op kan halen. In de volgende dorpen zoekt Tegengas nog een locatie: Bant, Espel, Tollebeek, Nagele, Kraggenburg, en Luttelgeest. Wilt u Tegengas steunen en uw bedrijf als uitgiftepunt inzetten, dan kunt u dat laten weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Interactie bevorderen
Met zo'n 450 leden is de OVG de grootste ondernemersclub van Flevoland. Elke ondernemer die lid is van een van de lokale ondernemersverenigingen in de groendorpen is automatisch lid van de OVG. Omdat wij denken dat ondernemers elkaar kunnen versterken, laten groeien en wellicht met elkaar kunnen samenwerken, wil de OVG het onderling contact tussen de ondernemers en de verenigingen stimuleren. Wij denken daarbij aan het samen organiseren van een activiteit, een gezellige avond of een bijeenkomst met een spreker. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën! Ook wanneer wij als bestuur hier een rol in kunnen spelen, horen wij het graag. Stuur gerust een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We waarderen uw reactie!
 
17 april 2015
Flevopenningen bijna uitverkocht
Het aftellen is begonnen. Op vrijdag 24 april zijn de Flevopenningen en wordt bekend of onze kandidaat Verhage Fruit uit Luttelgeest de titel Toponderneming Flevopenningen 2015 mag voeren. Als bestuur gaan we er met een afvaardiging heen. Mocht u ook nog kaarten willen bemachtigen, wees er dan snel bij, want de kaarten zijn bijna uitverkocht. De kaarten kosten 125 euro per stuk. Dit is inclusief een 4-gangen diner, dranken, entertainment en afterparty. Wanneer u een tafel boekt voor 8 personen of meer kunt u de kaarten voor 105 euro per stuk bemachtigen. Meer info opwww.flevopenningen.nl. OVG wenst Verhage Fruit veel succes!
 
Tulpenfestival
Deze week zijn de borden geplaatst voor de Tulpenroute. Wellicht heeft u ze al zien staan. Het Tulpenfestival duurt tot en met 5 mei. Veel toeristen komen naar de polder om de tulpenpracht te bewonderen en ook trekken veel lokale bewoners er om diezelfde reden op uit. Dat betekent extra toeloop op de wegen. Dit vraagt van ons als polderbewoners om extra op te letten in het verkeer. Wees er alert op dat de tulpenkijkers abrupt bij een bollenveld kunnen stoppen. Op tijd vertrekken naar uw bestemming kan een hoop frustratie voorkomen. Met een gastvrije houding zetten we ons belangrijke bollenproduct ook op die manier positief op de kaart.
 
Innovatiecongres Kennispoort Regio Zwolle
Op 3 juni van 11.30 tot 18.30 uur organiseert Kennispoort Regio Zwolle de tweede editie van de Cross-Over Innovation Challenge in het IJsseldelta Center in Zwolle. Bent u als ondernemer op zoek naar innovatieve oplossingen? Dan kunnen andere ondernemers wellicht de sleutel tot uw succes zijn. Deze dag kan hiervoor de juiste inspiratie en contacten bieden. Topsprekers, workshops en een speciaal innovatieplein helpen u verbinding te maken met andere bedrijven en branches. Kennispoort Regio Zwolle wordt gesteund door 19 gemeenten, waaronder Gemeente Noordoostpolder. Regio Zwolle beslaat het gebied van deze 19 gemeenten en wordt gezien als een groeiregio. Tijdens het innovatiecongres wordt het beste X-over innovatieproject beloond met de X-Over Innovation Award 2015. Klik op http://www.kennispoortregiozwolle.nl/home-xic.html voor meer informatie.
 
3 april 2015
Bijeenkomsten en spandoeken schaliegas
Zoals u weet, is OVG deelnemer in het Samenwerkingsverband Tegengas. Wij vinden dat er geen boringen naar schaliegas moeten komen in de Noordoostpolder. In de polder hebben diverse dorpen inmiddels een informatie-bijeenkomst gehouden om meer te weten te komen over de voor- en nadelen van schaliegasboringen. Heeft uw dorp nog geen bijeenkomst georganiseerd, maar zou u dat wel graag willen, neem dan contact op met Samenwerkingsverband Tegengas via 06-1501 4505. Op www.tegengasnop.nl vindt u meer informatie.
Om te laten zien dat u tegen schaliegasboringen bent, kunt u tevens spandoeken en posters bestellen. In de bijlage sturen we u informatie hierover en ilustraties van de spandoeken. De doeken zijn 2x2 meter en kosten € 60,-. Bij uw bedrijf, op uw erf of op een andere zichtlocatie kunt u daarmee laten zien dat u tegen schaliegasboringen bent. Uiteraard kunt u de bestanden ook uitprinten en als poster voor uw raam hangen.
 
Kennispoort Regio Zwolle helpt bij vernieuwing en innovaties
Loopt u rond met plannen om uw product te vernieuwen, een nieuwe markt aan te boren of bent u met innovaties bezig, dan kan Kennispoort Regio Zwolle u hierbij helpen. 19 Gemeenten, waaronder Noordoostpolder, vormen samen Kennispoort Regio Zwolle en dragen financieel bij aan deze organisatie. U kunt daardoor gebruik maken van de specialisten van Kennispoort om u bij vernieuwingen en innovaties bij te staan met kennis, onafhankelijk advies, een netwerk en meedenken over financiële mogelijkheden. Op www.kennispoortregiozwolle.nl kunt u er meer over lezen.
 
27 maart 2015
Snel internet
Zoals u weet, zet de OVG zich al geruime tijd in om snel internet te realiseren in het buitengebied. Voor bedrijven in het buitengebied is het internet soms zo traag, dat het de bedrijfsvoering een stuk lastiger maakt.Het bedrijf Greenet kan snel internet leveren in het buitengebied en samen hebben wij een projectplan geschreven om subsidie aan te vragen bij de gemeente en mogelijk ook bij de provincie.
Gisteren zijn twee wethouders en twee ambtenaren met ons naar Biddinghuizen afgereisd om daar met eigen ogen te zien hoe de apparatuur van Greenet werkt bij een eindgebruiker, een veehouder. Deze ondernemer is heel blij met Greenet. Hij heeft nu internetsnelheden van 32 MB download en 55 MB upload. Ter vergelijking: in ons onderzoek zijn we bij meerdere ondernemers zelfs internetsnelheden tegen gekomen van minder dan 1 MB, zowel down- als upload. Hier valt dus nog heel wat te verbeteren.
De gemeente wacht op de uitkomsten van een onderzoek naar glasvezel van de provincie en kan daarna past volgende stappen zetten. Begin april zal het onderzoeksrapport bekend worden gemaakt.
 
Noordermeerweg en Westerrmeerweg
Een paar keer per jaar organiseren we als OVG een vergadering met Uitgebreid Bestuur. We nodigen dan van alle lokale ondernemersverenigingen twee afgevaardigden uit om met ons van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Op de laatste vergadering kwam naar voren dat de gemeente plannen heeft om snelheidsbeperkende maatregelen door te voeren op de Noordermeerweg en de Westermeerweg bij Creil en Espel. Beide ondernemersverenigingen gaven aan dat bewoners en landbouwers hier niet blij mee zijn en ze vroegen zich af wie het initiatief heeft genomen voor deze aanpassingen. OVG heeft het probleem aangekaart bij de gemeente. Na een onderzoek met 50% respons werd geconcludeerd dat bewoners de aanpassingen niet nodig vinden. De gemeente gaat daarom geen snelheidsbeperkende maatregelen nemen. Ook bij dit soort lokale problemen kan de OVG dus een rol van betekenis spelen.
 
Twitter
Volgt u ons al op twitter? U vindt ons op @OVGroendorpen.
 
6 maart 2015
Verhage Fruit genomineerd voor Flevopenningen
Verhage Fruit uit Luttelgeest gaat als winnaar van de OVG Ondernemingsprijs 2014 meedingen naar de provinciale prijs Flevopenning voor Toponderneming 2015. Dit is voor Verhage Fruit een mooi podium om het prachtige bedrijf te presenteren op het jaarlijkse Flevopenningengala. Voor de nominatie zal een filmpje gemaakt worden over het bijzondere bedrijf dat al drie generaties smakelijk fruit teelt op de zeeklei in Noordoostpolder. De film zal de boomgaard, de nieuwe boerderijwinkel en de stokerij prachtig weergeven. Ook zal het laten zien hoe het akkerbouwbedrijf van weleer is uitgegroeid tot een fris en modern fruitbedrijf met veel ruimte om toeristen te ontvangen. De Flevopenningen brengt vaak veel publiciteit voor de genomineerden met zich mee en daarnaast kunnen de ondernemers kennismaken met diverse bestuurders. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 24 april in De Meerpaal in Dronten. Vanuit de OVG wensen wij Verhage Fruit veel succes.
 
Nieuw: OVG op Twitter
De OVG wordt steeds zichtbaarder. We laten ons zien op diverse bijeenkomsten in Noordoostpolder en de regio en we worden intussen vaak betrokken bij alles wat er in dit gebied speelt. Als vertegenwoordiger van de lokale verenigingen vinden we dit een mooie ontwikkeling. Sinds deze week zijn we ook op Twitter te vinden. Volg ons op @OVGroendorpen. 
 
2 maart vergadering met Uitgebreid Bestuur
Afgelopen maandag hebben we weer een vergadering gehouden met een afvaardiging van de lokale ondernemersvereniging, een zogenaamde vergadering met Uitgebreid Bestuur. We ervaren steeds weer dat het goed is dat we elkaar treffen, zodat we als OVG meer feeling krijgen met wat er in de dorpen leeft. Ook krijgen de dorpen onderling meer contact en blijkt soms dat ze met dezelfde problematiek te maken hebben en elkaar daarbij kunnen ondersteunen.
 
Snel internet
Tijdens de vergadering hebben we een presentatie gehouden over snel internet, zie bijlage. OVG zet zich al geruime tijd in om het buitengebied van de polder te kunnen voorzien van snel internet. We hebben gesprekken met leverancier Greenet en zijn volop aan het overleggen met de gemeente en andere belangrijke partijen hierin. Het wachten is nu op een provinciaal onderzoek naar de haalbaarheid van glasvezel in het buitengebied. De verwachting is dat de uitkomst van dit onderzoek negatief zal zijn, wat positief is voor onze plannen. De gemeente is inmiddels goed op de hoogte van ons projectvoorstel en wil het onderzoek van de provincie afwachten voordat zij kunnen besluiten tot snel internet in het buitengebied. Zodra de uitslag van het onderzoek van de provincie bekend is, hoopt gemeente Noordoostpolder uitsluitsel te geven over de mogelijkheden van financieren. Dit zal begin april zijn. We houden u op de hoogte, onder andere via twitter, dus volg ons op @OVGroendorpen.
 

WerkCorporatie

Verder heeft René Halsema, manager van de WerkCorporatie ons tijdens de vergadering uitgelegd wat de WerkCorporatie doet en hoe wij daar als ondernemers gebruik van kunnen maken. De WerkCorporatie begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit kunnen mensen zijn met een bijstandsuitkering of mensen met een beperking. In veel bedrijven zijn werkzaamheden te vinden die prima door deze groep gedaan kunnen worden. Ook zijn er mogelijkheden om met meerdere bedrijven een persoon uit deze doelgroep aan te nemen. De WerkCorporatie stoomt haar cliënten klaar om te werken en begeleidt bedrijven die deze mensen willen aannemen in een baan of een werkervaringsplaats. René komt graag bij u of uw ondernemersvereniging langs voor extra uitleg of een presentatie. U kunt de WerkCorporatie bereiken via 0527-633560 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Onderzoek schaliegas
Ook schaliegas stond weer op de agenda. Als deelnemer in Samenwerkingsverband Tegengas houden we u steeds graag op de hoogte. Inmiddels heeft minister Kamp een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin onomwonden staat dat er momenteel geen techniek bestaat om op een veilige manier naar schaliegas te boren. Omdat het rapport nogal omvangrijk is, heeft de Nederlandse deskundige Leo Hanssen er een samenvatting van gemaakt. U vindt deze in de bijlage. Ondanks dat het rapport duidelijk maakt dat schaliegaswinning geen goed idee is, volgen we de verrichtingen van minister Kamp met argusogen.
 
Windpark Westermeerwind
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van Windpark Westermeerwind, dan kun u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de link http://www.westermeerwind.nl/nieuws/nieuwsbrief/.
 
27 februari 2015
Snel internet buitengebied
In 2015 wil de OVG sneller internet realiseren in het buitengebied. Er staan 2788 woningen aan de buitenwegen in de Noordoostpolder en dit is 15 % van het totaal aantal woningen in Noordoostpolder. Bedrijven en huishoudens zijn afhankelijk van de bestaande ADSL verbindingen.
Uit het onderzoek wat de OVG heeft gedaan onder haar leden is de gemiddelde downloadsnelheid via een ADSL lijn 7,3 Mbps. Voor een goed ondernemersklimaat is een hogere snelheid gewenst. Glasvezel zou super zijn, maar als het buitengebied hier nog heel lang op moet wachten totdat de financiële middelen gevonden zijn, zijn de alternatieven de moeite waard van het onderzoeken.
In een projectplan heeft de OVG de gemeente Noordoostpolder voorgesteld om te investeren in een netwerk van draadloze breedbandverbindingen. De infrastructuur, zoals deze is ontwikkeld door de onderneming Greenet, biedt ondernemers en huishoudens een internetverbinding tot 30 Mbps tegen een acceptabel prijsniveau. Mocht een onderneming een hogere snelheid wensen dan is binnen het wirelessnetwerk van Greenet een 100 Mbps te realiseren in de vorm van een maatwerkoplossing. 10 dorpen overleg heeft kennis genomen van de plannen van de OVG en heeft, via een brief, het college gevraagd het initiatief van OVG te ondersteunen.
De gesprekken met de gemeente zijn inmiddels opgestart en de gemeente hoopt begin april uitsluitsel te geven over de mogelijkheden van ondersteuning.
 
Startbijeenkomst Kansen voor Flevoland (subsidieprogramma) - Uitnodiging
Op donderdag 5 maart organiseert de provincie Flevoland een startbijeenkomst voor alle geïnteresseerden die (mogelijk) een projectaanvraag willen indienen voor het programma Kansen voor Flevoland 2014-2020. Met dit Europese programma wil de provincie economische en duurzame ontwikkelingen in Flevoland stimuleren. De twee pijlers hiervoor zijn innovatie en koolstofarme economie. Lees hier meer over het programma Kansen voor Flevoland 2014-2020. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de inhoud van het programma en de mogelijkheden om  een subsidieaanvraag in te dienen. Daarnaast vertellen twee ondernemers over de bijzondere projecten waarvoor zij subsidie hebben ontvangen. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor vragen. De bijeenkomst begint om 15.00 uur in het provinciehuis. Meer informatie en aanmelding ziehttp://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/
 
13 februari 2015
19 februari Maritieme Servicehaven Flevoport
OVG, BAN en gemeente Noordoostpolder organiseren donderdag 19 februari gezamenlijk een avond over de komst van Maritieme Servicehaven Flevoport bij Urk. Hier hebben we u vorige week al informatie over gestuurd in de OVG-nieuwtjes. Op de bijeenkomst zijn verschillende gastsprekers en ook onze voorzitter Willemien van Putten zal een korte presentatie houden. U wordt bijgepraat over de stand van zaken van de buitendijkse haven en onder leiding van wethouder Hans Wijnants kunt u discussiëren over de waarde en de invloed van de maritieme servicehaven voor Noordoostpolder en Urk. OVG denkt dat Flevoport een belangrijke rol kan gaan spelen voor de economie van Noordoostpolder en daarom bevelen wij deze avond van harte bij u aan. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden bij Scheepswerf Balk op Urk. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de site van de BAN: http://www.bedrijvenactiefnop.nl/agenda-2015/themabijeenkomst-effecten-maritieme-servicehaven-flevoport/themabijeenkomst-19-02-2015-flevoport
 
19 februari informatieavond bouw windpark Westermeerwind
Op dezelfde avond, 19 februari dus, organiseren Siemens en Westermeerwind een informatiebijeenkomst over de komst van de buitendijkse windmolens. Dit zijn de 48 windmolens die in het IJsselmeer worden gebouwd. U krijgt informatie over wat er de komende maanden gaat gebeuren, hoe het park gebouwd gaat worden, wanneer welke activiteiten plaatsvinden en wat omwonenden er van kunnen gaan merken. De avond wordt gehouden in de Koningshof op Urk en begint om 19.30 uur. U kunt zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook wanneer u vragen heeft, kunt u die vooraf via dit mailadres stellen, zodat de organisatie die mee kan nemen tijdens de bijeenkomst.

 

Factuurfraude
Bij een aantal bedrijven is deze week een nieuwe en gewiekste manier van factuurfraude geconstateerd. Via bijgaande link kunt u er meer over lezen.
 
6 februari 2015
19 februari Themabijeenkomst Maritieme Servicehaven Flevoport
Op donderdag 19 februari vanaf 19.30 uur organiseert gemeente Noordoostpolder, samen met ondernemersverenigingen BAN en OVG, een bijeenkomst met ondernemers en raadsleden over de stand van zaken m.b.t. de Maritieme Servicehaven Flevoport. De initiatiefnemers van de buitendijkse haven zullen u daar bijpraten over de stand van zaken. Vanuit onderwijs en bedrijfsleven wordt door diverse gastsprekers stilgestaan bij de meerwaarde die de haven heeft voor de economie van Noord-Flevoland. Wat zijn de (economische effecten) van deze haven voor Noordoostpolder? Wat kan de haven gaan betekenen voor de samenwerking tussen het bedrijfsleven van Urk en Noordoostpolder? Welke kansen biedt het voor onze regionale positionering? Wat betekent het voor de werkgelegenheid? Ook is de politiek aanwezig om met ons van gedachten te wisselen. Na de pauze zal gediscussieerd worden over het onderwerp onder leiding van Hans Wijnants.
 
De avond vindt plaats bij Scheepswerf Balk op Urk. Wilt u deze interessante avond bijwonen, dan is het vanwege de ruimte noodzakelijk om u aan te melden. Dit kan via onderstaande link op de website van de BAN: http://www.bedrijvenactiefnop.nl/agenda-2015/themabijeenkomst-effecten-maritieme-servicehaven-flevoport/themabijeenkomst-19-02-2015-flevoport
 
Vergadering met Uitgebreid Bestuur
Op 2 maart houden we als OVG weer een vergadering met de lokale besturen van de ondernemersverenigingen en afgevaardigden van Dorpsbelang Luttelgeest. Dit noemen we en vergadering met Uitgebreid Bestuur. We zullen vergaderen in Kraggenburg. De exacte locatie zullen we de besturen nog laten weten. Besturen, noteer de datum in elk geval alvast in uw agenda.
 
Espel Kern met Pit
De Werkgroep Vergroten Leefbaarheid Espel heeft eind januari de provinciale titel 'Kern met Pit' gewonnen. De jury waardeerde de diversiteit aan activiteiten die de werkgroep voor Espel en omgeving heeft georganiseerd, waarbij de nadruk lag op het verbinden van doelgroepen, met name arbeidsmigranten, jongeren en het verenigingsleven. De werkgroep komt nu in aanmerking voor de landelijke titel. Hiervoor heeft de werkgroep zoveel mogelijk stemmen nodig. Omdat we als OVG enthousiast zijn over de activiteiten die er in Espel zijn ontplooid, willen we u vragen om via onderstaande link uw stem uit te brengen voor dit mooie polderinitiatief. Het kost u nog geen minuut van uw tijd! Namens Espel alvast bedankt.  
 
Duurzaam ondernemen
Natuur en Milieu Federatie Flevoland organiseert komende dinsdag 10 februari een netwerkbijeenkomst over Duurzaam Ondernemen. U krijgt informatie over de MVO Challenge, kunt nieuwe partners vinden en uw eigen ideeën en ervaringen uitwisselen. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
9 januari 2015
Allereerst wensen we u een gezond, voorspoedig en ondernemend 2015 toe!
 
Nieuwjaarsreceptie en winnaars
Deze week hebben we als bestuur heel wat handen geschud en nieuwjaarswensen uitgewisseld. Afgelopen maandag waren we welkom op het gemeentehuis voor de nieuwjaarsreceptie waarop onze burgemeester en wethouders met hun partners ons het beste wensten voor het nieuwe jaar. Bovendien werd hier de Promotieprijs uitgereikt aan Anita Boes van Uit-jeTent.
Onze voorzitter Willemien van Putten heeft verder onze nieuwjaarswensen overgebracht tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Urk en zal dat deze week ook nog doen in Dronten. Donderdagavond waren we te gast bij de nieuwjaarsreceptie van Bedrijven Actief Noordoostpolder. Slump Catering & Events uit Bant werd onderscheiden als BAN Ondernemer van 2014. Eigenaar Henk Slump gaf aan enorm blij te zijn met deze prijs. Het is een waardering voor hem en zijn personeel, want zoals Henk het zei: 'Zonder personeel geen Slump en zonder personeel geen prijs.'
 
Speerpunten 2015
Voor 2015 heeft de OVG een paar belangrijke punten op de agenda staan, namelijk
- schaliegas
- snel internet
OVG maakt deel uit van Samenwerkingsverband Tegengas. Onlangs zijn er in alle dorpen en Emmeloord spandoeken geplaatst om aan te geven dat we tegen schaliegas zijn. Ook hebben diverse media aandacht besteed aan Samenwerkingsverband Tegengas. We zijn blij dat we in dit samenwerkingsverband samen de strijd aangaan tegen boringen en winning van schaliegas. Samen staan we sterker. Elk dorp of ondernemersvereniging kan Samenwerkingsverband Tegengas uitnodigen om een presentatie te verzorgen over schaliegas en de gevolgen. U kunt dan een mail sturen naar Hylke Hekkenberg via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Wilt u voordelig sneller internet?
Snel internet blijft ook een speerpunt van de OVG. Deze maand zal de OVG een projectplan schrijven voor de gemeente waarin wij duidelijk maken dat wij willen gaan voor snel en draadloos internet in combinatie met glasvezelpunten. Met deze techniek kan het merendeel van de ondernemers in het buitengebied up- en downloadsnelheden bereiken van 20 tot 30 Mb. Heeft u behoefte aan meer Mb's dan zijn er oplossingen op maat mogelijk.
Ter informatie: deze vorm van snel internet via een draadloze oplossing is stukken voordeliger dan glasvezel. Om u een indicatie te geven: als ondernemer betaalt u 49 euro ex. BTW per maand.
 
Doe in 2 minuten de snelheidstest
Om bovenstaande plannen te realiseren, gaat de OVG ondersteuning vragen bij de gemeente om te komen tot een netwerk voor het buitengebied. Zowel bedrijven als particulieren kunnen straks aansluiten. Het financieringsplan moet eerst rond zijn en daarom is het projectplan belangrijk. In dit projectplan worden ook uitgangspunten genoemd, zoals welke internetsnelheden nu gerealiseerd worden en wat de behoefte van ondernemers in het buitengebied is. Hier hebben wij uw input bij nodig! Via uw ondernemersvereniging bent u eerder al benaderd om aan te geven hoe de up- en downloadsnelheden in uw bedrijf zijn. Een aantal dorpen heeft hierop al gereageerd, maar er zijn veel verenigingen waarvan we nog geen reacties hebben ontvangen. De up- en downloadsnelheden zijn eenvoudig te meten via www.internetsnelheid-testen.nl. Deze test duurt hooguit een paar minuten. Laat uw vereniging komende week weten wat uw up- en downloadsnelheden zijn en of u belangstelling heeft voor sneller internet. Deze gegevens zijn voor ons (en daarmee ook voor u) van groot belang om sterk te staan in onze gesprekken en subsidieaanvragen richting gemeente! 
Wij vragen 2 minuten van uw tijd. Doe de internettest via www.internetsnelheid-testen.nl en geef de twee snelheden door aan uw vereniging. Alvast bedankt!

 

19 december 2014
Fruitbedrijf Verhage wint OVG Ondernemingsprijs 2014
In een goed gevulde zaal bij Op d'n Akker in Nagele maakte onze voorzitter Willemien van Putten deze week bekend dat Fruitbedrijf Verhage uit Luttelgeest de winnaar is van de OVG Ondernemingsprijs 2014. 
Gerwin de Vries was met witlofkwekerij LOF. uit Espel de winnaar van de prijs van 2013 en mocht daarom het bijbehorende beeldje overhandigen aan familie Verhage. Het juryrapport gaf aan dat Fruitbedrijf Verhage een belangrijke rol speelt in de leefbaarheid van Luttelgeest. Toen de supermarkt in het dorp sloot, breidde Verhage bijvoorbeeld haar assortiment uit en werd tevens postservicepunt. Het bedrijf is MVO-bewust (MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) met producten van lokale leveranciers en bovendien is Verhage een belangrijke werkgever voor Luttelgeest. Familie Verhage heeft een creatieve bedrijfsvoering. Ze past haar visie aan de omstandigheden aan. Dit heeft onder andere geresulteerd in de start van een stokerij voor eau-de-vie en likeuren. Voor de toeristische sector organiseert het bedrijf rondleidingen en in samenwerking met de boswachter natuursafari's, altijd in combinatie met koffie en appelgebak van eigen appels. 
OVG feliciteert Fruitbedrijf Verhage nogmaals van harte met het winnen van de OVG Ondernemingsprijs 2014!
Inline afbeelding 1
 
Fruitbedrijf Verhage in de media
Woensdagochtend rond 7.45 uur was Peter Verhage al te horen bij Omroep Flevoland. Ook de kranten besteedden aandacht aan de winnaar, zoals De Noordoostpolder (http://www.denoordoostpolder.nl/nieuws/61879/fruitbedrijf-verhage-wint-ovg-ondernemingsprijs-2014/) en De Stentor (http://www.destentor.nl/regio/noordoostpolder/fruitteeltbedrijf-verhage-beste-van-de-groendorpen-1.4676776). Hou volgende week de papieren versies van de lokale kranten in de gaten.
 
Crowdfunding
Behalve de feestelijke uitreiking van onze ondernemersprijs kwam John de Vlieger van Lovetofund uit Zwolle vertellen over crowdfunding. Crowdfunding kan om diverse redenen worden ingezet als alternatieve financieringsmethode. John liet een aantal voorbeelden zien en maakte duidelijk dat crowdfunding bijvoorbeeld gebruikt kan worden als marktonderzoek. Ook is het soms bittere noodzaak, omdat een bank geen lening wil verstrekken. Niet elke onderneming of vereniging is geschikt voor crowdfunding. Het is belangrijk dat er een netwerk is dat benaderd kan worden om investeerders te interesseren voor het idee en hierin wordt een actieve rol van het bedrijf of de vereniging verwacht. Hiervoor kan social media bijvoorbeeld worden ingezet. Meer info opwww.lovetofund.com.

12 december 2014
Kom naar de uitreiking OVG Ondernemingsprijs 2014
Komende dinsdag maken we bekend wie de OVG Ondernemingsprijs 2014 mee naar huis mag nemen. Gerwin de Vries van Witlofkwekerij LOF. uit Espel won de prijs van 2013 en zal de prijs dinsdag overhandigen. We hebben u eerder al uitgenodigd voor deze feestelijke avond op 16 december bij Op d'n Akker in Nagele.
Naast de prijsuitreiking zal John de Vlieger van Lovetofund uit Zwolle vertellen wat crowdfunding is en hoe u dat kunt inzetten. Deze avond is een aanrader en we verwelkomen u dan ook graag!
 
Wegwerkzaamheden
Bruil Infra is deze dagen bezig met werkzaamheden aan de A6 en de N50. In de avond en nacht van maandag 15 december staan de volgende activiteiten gepland:
 
maandag 15 december van 20.00 tot dinsdag 16 december 05.00 uur
- A6 tussen Lelystad-Noord (11) en Swifterbant (12) richting Emmeloord afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Houtribweg (N307) en Kamperhoekweg (N711)
 
- A6 tussen Urk (13) en Lelystad-Noord (11) richting Amsterdam afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de N50 richting Kampen, gevolgd door de Flevoweg, Hanzeweg en Dronterringweg (N307) richting Lelystad.
Let op: deze afsluiting begint om 23.00 uur

 

Beursvloer 2015
Vrijwilligerspunt Carrefour organiseert op maandag 9 februari weer een Beursvloer. Lokale bedrijven, serviceclubs en maatschappelijke vrijwilligersorganisaties proberen in 1,5 uur 'matches' te maken, dat wil zeggen vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Als ondernemer kunt u uw maatschappelijke betrokkenheid tonen als deelnemer aan de Beursvloer. De Beursvloer wordt gehouden in Theater 't Voorhuys en begint om 19.30 uur.

5 december 2014
Prijsuitreiking OVG Ondernemingsprijs 2014
Op 16 december 2014 zullen we bij Op d'n Akker in Nagele de winnaar bekend maken van de OVG Ondernemingsprijs 2014. Gerwin de Vries van Witlofkwekerij LOF! uit Espel zal als winnaar van de vorige editie de prijs overhandigen. We nodigen u allen uit voor deze feestelijke avond.
.
Naast de prijsuitreiking zal John de Vlieger van Lovetofund uit Zwolle ons uitleg geven over crowdfunding. Crowdfunding is een nog relatief nieuwe manier van financieren, waarbij betrokkenheid het toverwoord is. John de Vlieger zal helder vertellen hoe crowdfunding in zijn werk gaat. Het belooft een leuke en informatieve avond te worden en we hopen velen van u te mogen ontmoeten!

21 november 2014

Berdi wint eerste MVO-prijs Noordoostpolder

EMMELOORD – Berdi Sport & Groen uit Nagele is de eerste prijswinnaar van de MVO-prijs Noordoostpolder. Donderdagavond 20 november kregen de ondernemers Rien en Dirk Bernhard in Theater ’t Voorhuys de onderscheiding uit handen van burgemeester Aucke van der Werff.

Gemeente Noordoostpolder was de initiatiefnemer van deze wedstrijd die door ISOFastTrack is georganiseerd. Het evenement werd gesponsord door Countus, HCR ’t Voorhuys, MVO Loont en Rabobank Noordoostpolder-Urk. Twaalf ondernemingen meldden zich begin dit jaar voor dit traject aan. Zes bedrijven werden genomineerd door de jury. Na de publieksstemming via internet (1246 stemmen) bleven er drie kandidaten over: Bio Romeo uit Ens, Staalbedrijf L. de Vries uit Marknesse en het groenvoorzieningsbedrijf Berdi Sport & Groen uit Nagele.

 

Notulen vergadering met Uitgebreid Bestuur

Zoals u vrijdag heeft kunnen lezen in de OVG-nieuwtjes hebben we vorige week een vergadering met 'Uitgebreid Bestuur' gehad, oftewel een vergadering
van het OVG-bestuur met een afvaardiging van alle dorpen. Hierin zijn diverse actuele onderwerpen de revue gepasseerd.
 
Vitaal Platteland
Flevoland verandert en wij veranderen mee. Provincie Flevoland kijkt momenteel hoe ondernemers de ruimte kunnen krijgen in dit veranderende gebied en inventariseert tevens hoe kansen voor een vitaal platteland benut kunnen worden. Namens OVG is Dennis Goossens bij dit traject betrokken.
 
Werkcorporatie van start
Op vrijdag 14 november is de Werkcorporatie van start gegaan. Vanaf 2015 zijn gemeenten vanuit de Participatiewet verantwoordelijk voor mensen met voldoende arbeidsvermogen in hun zoektocht naar werk. Op http://www.noordoostpolder.nl/Actueel/Nieuwsarchief/november_2014/WerkCorporatie_van_start
kunt u er meer over lezen.
 
Wegwerkzaamheden
Van 24 november tot en met 4 december zijn er werkzaamheden aan de A6 en de N50. Het gaat om asfalteringswerkzaamheden die vooral in de nacht worden uitgevoerd. Hierdoor worden omleidingen ingesteld en op andere wegvakken kunnen minder rijstroken beschikbaar zijn. Reistijden kunnen hierdoor sterk oplopen. Rijkswaterstaat geeft aan dat weersomstandigheden ervoor kunnen zorgen dat werkzaamheden worden uitgesteld. Op de site Van A naar Beter.nl staat goed uitgelegd waar de werkzaamheden zijn: http://www.vananaarbeter.nl/werkzaamheden/wegwerkzaamheden/default.aspx#.VGm8MfmG_TY

 
14 november 2014
 
OVG-vergadering met Uitgebreid Bestuur
Afgelopen dinsdag hebben we een vergadering gehad met 'Uitgebreid Bestuur'. Dat wil zeggen dat uit elk polderdorp vertegenwoordigers aanwezig waren om met ons te vergaderen. We hadden 2 onderwerpen op de agenda staan, namelijk glasvezel en schaliegas.
 
OVG is voorstander van snel internet in het buitengebied. Op dit moment is het internet op bepaalde plaatsen in de polder heel traag en is het nog erg kostbaar om op glasvezel te worden aangesloten. Gemeente Noordoostpolder inventariseert de behoefte aan glasvezel in het buitengebied. OVG heeft de aangesloten verenigingen daarom kortgeleden benaderd met de vraag om de huidige internetsnelheden van haar leden te peilen. Wellicht bent u hiervoor inmiddels ook benaderd. Voor OVG is het belangrijk om met harde cijfers te komen richting gemeente, zodat de behoefte aan snel internet duidelijk wordt. We vragen u dan ook met klem om de inventarisatie in te vullen. In de tussentijd bekijkt de OVG of er nog andere mogelijkheden voor snel internet zijn.
 
Tijdens de vergadering maakte Hylke Hekkenberg van Schaliegasvrij Noordoostpolder met een uitgebreide presentatie duidelijk dat schaliegas geen optie is voor het energievraagstuk. In de voorbereiding naar de vergadering met Uitgebreid Bestuur hebben wij u met een 8 pagina's tellend verslag geïinformeerd over schaliegas en de gevolgen daarvan (voor de goede orde vindt u dit verslag nogmaals in de bijlage). Na de presentatie was iedereen het erover eens dat wij tegengas moeten geven tegen het boren en winnen van schaliegas. Wanneer Noordoostpolder proefboringen toestaat en er wordt schaliegas gevonden, dan kan er geen bezwaar meer worden gemaakt tegen winning. Dit vinden wij een belangrijke reden om duidelijk te maken dat OVG geen schaliegasboringen wil. OVG heeft zich inmiddels aangesloten bij een projectgroep tegen schaliegas. Hierin zijn verder vertegenwoordigd: LTO, BAN, 10-dorpenoverleg, Countus, Rabobank, Mercatus en Carrefour. Gemeente Noordoostpolder steunt de projectgroep. Mogelijk zullen andere partijen in de toekomst eveneens aanhaken.
 
MVO-prijs 2014
Komende donderdag, 20 november, is het dan zover: de uitreiking van de MVO-Prijs 2014. Welk bedrijf onderneemt op de meest maatschappelijk verantwoorde manier? De genomineerden zijn BioRomeo, L. de Vries Staalbouw en Berdi Sport & Groen. Onze voorzitter Willemien van Putten is een van de juryleden. De uitreiking vindt plaats in 't Voorhuys in Emmeloord. U bent van harte welkom! Vanaf 19.00 uur zijn de deuren geopend en om 19.30 uur begint het officiële gedeelte. Wanneer u op www.mvoprijs.nl de Noordoostpolder aanklikt en daarna naar Prijsuitreiking gaat, kunt u lezen welke bekende sprekers u inspiratie zullen geven om ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 
Bijeenkomst Participatiewet
VNO-NCW Flevoland organiseert op maandag 8 december een bijeenkomst over wat de Participatiewet volgend jaar voor gevolgen kan hebben voor u als ondernemer. In de bijlage kunt u er meer over lezen.

7 november 2014
 
Nomineer uw bedrijf voor de OVG-Ondernemingsprijs
Nog een paar weken en dan gaat de jury de winnaar van de OVG-Ondernemingsprijs 2014 kiezen. Wij hebben van een aantal dorpen al voordrachtformulieren binnen gekregen. Van de overige dorpen ontvangen voor 20 november ook graag een of meer kandidaten. U mag ook uw eigen bedrijf voordragen voor de prijs. In de bijlage sturen we het reglement en het voordrachtformulier. 
 
 
Geld verdienen met duurzame energie
Stichting DE-on wil de 'energietransitie' in de provincie Flevoland versnellen, oftewel wil stimuleren dat meer bedrijven structurele, duurzame oplossingen voor energie gaan zoeken. De stichting kan Flevolandse bedrijven helpen met geld, kennis en haar netwerk. DE-on kan optreden als verbinder, versterker, versneller en financier en stimuleert bedrijven om geld te verdienen met duurzame energie. In de bijlage en op www.deonflevoland.nl kunt u er meer over lezen. 

 

31 oktober 2014
 
Actuele gegevens
In besturen vinden regelmatig wisselingen plaats. Mocht in uw bestuur een wijziging zijn opgetreden met betrekking tot de voorzitter, secretaris of penningmeester, dan horen wij dit graag, zodat wij eventuele correspondentie aan de juiste persoon kunnen sturen.
 
Uw mening over schaliegas
We hebben in de OVG-nieuwtjes al eerder uw aandacht gevraagd voor schaliegas. Op dinsdag 11 november gaan we met bestuurders van uw vereniging om tafel en zal ook schaliegas weer op de agenda staan. We horen dan graag wat de mening per vereniging over schaliegas is. We hebben u een paar weken geleden een verslag gemaild van informatie die we hebben verzameld over schaliegas. Na het lezen van deze 8 pagina's bent u een stuk wijzer en kunt u meer gefundeerd beslissen of u voor of tegen proefboringen naar schaliegas bent. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u dit verslag opvragen.
 
Startersavond
Gemeente Noordoostpolder, gemeente Urk en de Rabobank organiseren al een aantal jaren een avond gericht op startende ondernemers. Hiervoor worden ondernemers uitgenodigd die in de afgelopen 5 jaar hun bedrijf hebben opgericht. Bent u in deze periode gestart, dan kan deze avond interessant voor u zijn. U heeft de keuze uit diverse workshops, er is een informatiemarkt met stands gericht op starters en u bent in de gelegenheid om uw netwerk uit te breiden. Kijk op www.urk.nl/werk-en-ondernemen en ga naar startersavond voor meer informatie en opgave.

 
5 september

Avond over gevolgen Prinsjesdag
Komende dinsdag is het weer de derde dinsdag in september, Prinsjesdag dus. CV Ens organiseert op woensdag 22 oktober een avond waarbij Jacqueline Hill-Rijsbergen van MTH Accountants en Adviseurs (Meeuwsen ten Hoopen) in vogelvlucht uitlegt wat de gevolgen zijn van de wetswijzigingen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Jacqueline zal vertellen welke impact deze wijzigingen zullen hebben op uw onderneming en uw inkomensplaatje. Ook zal ze aangeven hoe bedrijven op de wetswijzigingen kunnen anticiperen. CV Ens nodigt alle OVG-leden uit voor deze gratis en interactieve avond in Het Wapen van Ens. Aanvang 20.00 uur.
 
Runway 2 Opportunities
Op 3 oktober organiseert VNO-NCW Flevoland samen met een aantal ondernemersverenigingen, waaronder de BAN, de bijeenkomst Runway 2 Opportunities over de kansen en mogelijkheden die uitbreiding van Lelystad Airport met zich mee kan brengen. Het belooft een inspirerende vrijdagmiddag te worden met interessante sprekers, interactie met de zaal en afsluitend netwerken. Meer info over de bijeenkomst en hoe u zich kunt opgeven, vindt u in de bijlage.
 
Start DE-on
Stichting DE-on is ontwikkeld om 'de duurzame energietransitie in Flevoland' te versnellen. DE-on staat voor Duurzame Energie- en Ontwikkelmaatschappij Flevoland. Op 9 oktober van 15.00 tot 17.30 uur is de officiële start in Museum Nieuw Land in Lelystad. 
Wat houdt het werk van DE-on in? DE-on ondersteunt initiatiefnemers van duurzame energieprojecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing met kennis, ervaring, financiële middelen en een netwerk. Provincie Flevoland heeft hiervoor bijna 7 miljoen euro ter beschikking gesteld.
Bij de officiële start is gedeputeerde Marc Witteman de gastheer. De mogelijkheden van DE-on worden toegelicht en deelnemers zullen een korte energieke pitch houden om hun concrete project te presenteren. Daarnaast is er ruimte om informeel met elkaar te praten over de mogelijkheden van DE-on tijdens de netwerkborrel. U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De hoeveelheid plaatsen is beperkt, dus vol is vol. Meer info op www.deonflevoland.nl.
 
MKB Doorstart
We berichtten u laatst over de bijeenkomsten die MKB Doorstart in Flevoland organiseert voor bedrijven die nog wel levensvatbaar zijn, maar het financieel moeilijk hebben. In Zeewolde en Urk zijn de eerste bijeenkomsten geweest. Op Urk kwamen maar liefst 40 mensen naar de meeting. De reacties waren enthousiast. Komende maandag 15 september komt MKB Doorstart naar het CvjO (Centrum voor Jong Ondernemerschap) op De Deel 22a (voorheen Landbouwhuis). De bijeenkomst begint om 15.00 uur. U bent van harte welkom.
 
Oproep: wie komt ons versterken met het dossier schaliegas?
Het OVG-bestuur heeft op dit moment veel dossiers waarin wij tijd willen stoppen, zoals o.a. glasvezel, Floriade en schaliegas. Helaas zijn onze mogelijkheden qua tijd beperkt, wij zijn tenslotte, net als u, in de eerste plaats ondernemer. Wij vinden het onderwerp schaliegas zo belangrijk dat wij leden zoeken die zich samen met ons bestuurslid Jan Sweere willen verdiepen in deze materie. Daarna kan deze 'Commissie Schaliegas' de strategie voor de toekomst bepalen met onderwerpen als: 
- wat adviseren wij onze achterban?
- hoe werken wij samen met onze partners zoals gemeente, BAN en LTO?
 
Bent u al bezig met schaliegas vanuit een andere rol of lijkt het u interessant om meer over schaliegas te weten te komen, dan zijn wij op zoek naar u! We stellen het zeer op prijs wanneer u samen met OVG tijd wilt investeren in dit voor de toekomst zo belangrijke dossier. U kunt uw reacties sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij kijken uit naar uw mail!

29 augustus

Vergadering met Uitgebreid Bestuur
Op maandag 25 augustus hebben we met afgevaardigden van elke lokale ondernemersvereniging of vereniging van dorpsbelang een vergadering gehouden. Het blijkt goed om het met elkaar te hebben over onderwerpen waar we allemaal in meer of mindere mate mee te maken hebben. Bovendien ervaren wij de vergaderingen als verbindend.
 
We hebben gesproken over de mogelijkheid om nog steeds subsidie aan te vragen voor het verbeteren van industrieterreinen. Bij Henk Romkes van Economische Zaken gemeente Noordoostpolder kunt u uw plannen indienen. Ook hebben we het gehad over de Floriade. We willen er bij de gemeente op aandringen dat er een werkgroep mee aan de slag gaat. Ook zoeken we contact met LTO om te bekijken of we samen kunnen optrekken.
 
Als OVG willen wij de aanleg van glasvezel door de gemeente stimuleren. De bestuursleden Peter Weevers en Willemien van Putten gaan zich hier verder mee bezig houden. OVG gaat inventariseren welk internet de bedrijven in het buitengebied en de dorpen nu hebben en wat hun wensen zijn voor de toekomst. Hiermee hebben we qua informatie een goede basis om mee verder te kunnen.
 
Schaliegas stond ook op de agenda. Het blijkt dat veel verenigingen er nog geen duidelijk standpunt over hebben ingenomen. Daardoor kan OVG ook nog geen standpunt kiezen. We hebben besloten om ons er verder in te verdiepen via bestuurslid Jan Sweere. Ook zullen ons licht opsteken bij de werkgroep die de gemeente heeft ingesteld. We zijn nog op zoek naar iemand van de leden die zich er eveneens mee bezig wil houden. Uw reactie is welkom!
 
Vitaal platteland heeft ook onze aandacht. Om te inventariseren hoe de provincie aantrekkelijk gemaakt kan worden om te wonen, werken en recreëren, is er een bijeenkomst geweest waar de OVG ook bij aanwezig was. Vanuit diverse invalshoeken werd er naar het onderwerp gekeken. Er komt binnenkort een vervolgbijeenkomst waarbij OVG weer mee zal denken.
 
Ondernemersontbijt
Gemeente Noordoostpolder organiseert op donderdag 18 september van 7.30 uur tot 9.00 uur een ondernemersontbijt in het gemeentehuis. Naast ontbijten en netwerken zal duurzaamheids- en transitiewetenschapper Jan Rotmans ons vertellen over de duurzame samenleving. Wilt u er ook bij zijn, geef u dan snel op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Opgeven kan tot 12 september.
 
9 September netwerkbijeenkomst verduurzamen bestaande bouw
Www.duurzaaminnoordoostpolder.nl staat in september in het teken van verduurzamen van de bestaande bouw. Ondernemers en anderen die interesse hebben, zijn welkom op de netwerkbijeenkomst die op dinsdag 9 september van 16.00 tot 18.00 uur wordt gehouden in de Raadszaal van het gemeentehuis in Emmeloord.
Tijdens de bijeenkomst ligt de focus op het delen van kennis over en ervaring met het verduurzamen van bestaande woningen. Welke kansen ziet u, hoe denkt u dat partijen meer voor elkaar kunnen betekenen en waar kan men samen versnelling brengen? U kunt uw ideeën naar voren brengen, nieuwe partners vinden en mogelijk tot verrassende verbintenissen komen. Het belooft een interessante meeting te worden. U kunt zich aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
22 augustus

Roadshow van MKB Doorstart
Een tijdje geleden hebben we u verteld over Stichting MKB Doorstart die in Flevoland actief is om bedrijven die in de kern gezond zijn, maar toch in nood verkeren, te helpen. Van 1 september tot en met 6 oktober organiseert MKB Doorstart informatieve bijeenkomsten met inspirerende sprekers en een wisselend aanbod aan workshops. Het overkoepelende thema is 'Hoe kunnen we gezamenlijk het ondernemerschap en daarmee de werkgelegenheid in Flevoland behouden?'. U kunt zich aanmelden voor een gratis bijeenkomst via www.mkbdoorstart.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het programma. De Roadshow is op de volgende data en locaties:
 
1 september   15.30 - 18.30 uur   Urk
8 september   15.00 - 18.00 uur   Zeewolde
15 septebmer  15.00 - 18.00 uur  Emmeloord    
22 september  15.00 - 18.00 uur  Lelystad
29 september  19.30 - 22.30 uur  Dronten
6 oktober        17.00 - 20.00 uur   Almere
 
MVO-prijs
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij steeds meer bedrijven op de agenda. MVO gaat over de combinatie van people, planet en profit, oftewel de bedrijfsvoering afstemmen op de samenleving en het milieu. Volgens kenners zullen de ondernemers die dat goed doen de komende jaren de duidelijke koplopers in hun sector worden en daarmee belangrijke trekkers voor de economie in Nederland. ISOFastTrack, gemeente Noordoostpolder en de Rabobank zien het belang van MVO en reiken daarom op 20 november de MVO-prijs uit aan de Meest Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer van Noordoostpolder. Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag en volop regionale publiciteit. Met de geldprijs kan de winnaar MVO-acties binnen het bedrijf uitvoeren, bijvoorbeeld door advies in te winnen op het gebied van HR, mobiliteit of energieverbruik.
Onderneemt u maatschappelijk verantwoord? Geef u dan tot uiterlijk 26 september op voor de MVO-prijs. Het maakt niet uit of u een groot of klein bedrijf hebt. Op www.mvoprijs.nl klikt u 'MVO-prijs Noordoostpolder' aan en daarna gaat u naar Deelname. Onderaan de pagina vindt u het aanmeldformulier. Op deze site kunt u ook meer informatie vinden over de prijs en hoe de winnaar wordt gekozen.
Noteer 20 november alvast in uw agenda. De prijsuitreiking in Theater 't Voorhuys belooft een interessante avond te worden met sprekers Jan Jonker en Reinier van den Berg. Bovendien geven de drie genomineerde bedrijven een pitch over hun onderneming.
 
OVG Ondernemingsprijs 2014
Voor het derde jaar op rij willen we als OVG weer de OVG Ondernemingsprijs uitreiken. De definitieve datum voor de uitreiking laten we u binnenkort weten. U kunt vanaf nu tot en met 20 november uw eigen bedrijf of dat van een andere ondernemer uit de groendorpen nomineren. We zien graag dat elk dorp een onderneming voordraagt. De winnaar van de OVG Ondernemingsprijs dingt tevens mee naar de Flevopenning Topondernemer van Flevoland. In de bijlage sturen we u in één bestand de selectiecriteria en het voordrachtformulier voor de OVG Ondernemingsprijs. We hopen veel reacties te mogen ontvangen.
 
22 augustus

Roadshow van MKB Doorstart
Een tijdje geleden hebben we u verteld over Stichting MKB Doorstart die in Flevoland actief is om bedrijven die in de kern gezond zijn, maar toch in nood verkeren, te helpen. Van 1 september tot en met 6 oktober organiseert MKB Doorstart informatieve bijeenkomsten met inspirerende sprekers en een wisselend aanbod aan workshops. Het overkoepelende thema is 'Hoe kunnen we gezamenlijk het ondernemerschap en daarmee de werkgelegenheid in Flevoland behouden?'. U kunt zich aanmelden voor een gratis bijeenkomst via www.mkbdoorstart.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het programma. De Roadshow is op de volgende data en locaties:
 
1 september   15.30 - 18.30 uur   Urk
8 september   15.00 - 18.00 uur   Zeewolde
15 septebmer  15.00 - 18.00 uur  Emmeloord    
22 september  15.00 - 18.00 uur  Lelystad
29 september  19.30 - 22.30 uur  Dronten
6 oktober        17.00 - 20.00 uur   Almere
 
MVO-prijs
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij steeds meer bedrijven op de agenda. MVO gaat over de combinatie van people, planet en profit, oftewel de bedrijfsvoering afstemmen op de samenleving en het milieu. Volgens kenners zullen de ondernemers die dat goed doen de komende jaren de duidelijke koplopers in hun sector worden en daarmee belangrijke trekkers voor de economie in Nederland. ISOFastTrack, gemeente Noordoostpolder en de Rabobank zien het belang van MVO en reiken daarom op 20 november de MVO-prijs uit aan de Meest Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer van Noordoostpolder. Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag en volop regionale publiciteit. Met de geldprijs kan de winnaar MVO-acties binnen het bedrijf uitvoeren, bijvoorbeeld door advies in te winnen op het gebied van HR, mobiliteit of energieverbruik.
Onderneemt u maatschappelijk verantwoord? Geef u dan tot uiterlijk 26 september op voor de MVO-prijs. Het maakt niet uit of u een groot of klein bedrijf hebt. Op www.mvoprijs.nl klikt u 'MVO-prijs Noordoostpolder' aan en daarna gaat u naar Deelname. Onderaan de pagina vindt u het aanmeldformulier. Op deze site kunt u ook meer informatie vinden over de prijs en hoe de winnaar wordt gekozen.
Noteer 20 november alvast in uw agenda. De prijsuitreiking in Theater 't Voorhuys belooft een interessante avond te worden met sprekers Jan Jonker en Reinier van den Berg. Bovendien geven de drie genomineerde bedrijven een pitch over hun onderneming.
 
OVG Ondernemingsprijs 2014
Voor het derde jaar op rij willen we als OVG weer de OVG Ondernemingsprijs uitreiken. De definitieve datum voor de uitreiking laten we u binnenkort weten. U kunt vanaf nu tot en met 20 november uw eigen bedrijf of dat van een andere ondernemer uit de groendorpen nomineren. We zien graag dat elk dorp een onderneming voordraagt. De winnaar van de OVG Ondernemingsprijs dingt tevens mee naar de Flevopenning Topondernemer van Flevoland. In de bijlage sturen we u in één bestand de selectiecriteria en het voordrachtformulier voor de OVG Ondernemingsprijs. We hopen veel reacties te mogen ontvangen.
 
15 augustus

Schaliegas
Als OVG vinden we het belangrijk dat we met de gemeente in gesprek blijven over schaliegas. Begin september start gemeente Noordoostpolder met een nieuwe werkgroep en die gaat zich tevens buigen over de rol van ondernemers in dit verband. In de tussentijd kunt u meer lezen over schaliegas op de site van de gemeente: www.noordoostpolder.nl/actueel/schaliegas_nee.
 
Uitnodiging Innovatie Arena High Tech en Landbouw Raalte
Gemeente Noordoostpolder is aangesloten bij de economische regio Zwolle. Een belangrijk speerpunt is Agro en Food. Ondernemers, voornamelijk uit de agrarische sector, kunnen op vrijdagmiddag 29 augustus in Raalte de Innovatie Arena High Tech en Landbouw bijwonen. Naast netwerken, kunt u zich hier laten inspireren door ondernemers die het nét even anders doen. In de bijlage vindt u de uitnodiging en het programma.
Gemeente Noordoostpolder beveelt de bijeenkomst van harte bij u aan in haar streven naar de verdere ontwikkeling en samenwerking van agrarische bedrijven in Noordoostpolder en het zoeken naar kansen over de poldergrens heen.
 
7 maart

Vergadering met Uitgebreid Bestuur
6 maart hebben we weer een vergadering gehouden met de ledenraad, oftewel een vergadering met Uitgebreid Bestuur. Ondanks dat een aantal dorpen afwezig was, hebben we een geslaagde avond gehad. Alle dorpen en het OVG-bestuur ervaren het als positief om zo met elkaar in gesprek te zijn over wat er in de dorpen speelt. Binnenkort ontvangt u een verslag van deze avond.
 
Afscheid Theo Boekee
Na 10 jaar als penningmeester in de OVG te hebben gezeten, heeft Theo Boekee 6 maart afscheid genomen. Theo is een betrokken bestuurder met het hart op de goede plaats.

Subsidie
In 2014 is er 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor bedrijven die zich in willen zetten voor het ontwikkelen en in productie nemen van technische, innovatieve en duurzame producten. Brigitte de la Cousine is projectleider. U kunt zich bij haar aanmelden of informatie aanvragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_self">
 
Politieke avond
Woensdag 12 maart organiseren de BAN en de OVG gezamenlijk een politieke avond in 't Voorhuys in Emmeloord. Pieter Jan Hagens zal de avond presenteren. Aanvang 20.00 uur. Pieter Jan Hagens legt de politieke partijen in Noordoostpolder vijf stellingen voor die betrekking hebben op Noordoostpolder. Deze avond is een aanrader om meer over de lokale politiek te horen en om uw mening / stem aan te scherpen.
 
 
21 januari
 
Flevopenningen
Het was vrijdag 14 februari een spannend moment toen de prijswinnaars van de Flevopenningen bekend werden gemaakt. Helaas ging onze genomineerde Witlofkwekerij LOF. uit Espel er niet met de prijs vandoor. Voor ons blijft LOF. evengoed een topper met de OVG Ondernemingsprijs 2013 en de BAN Ondernemersprijs 2013!
Hajé Hotels & Restaurants uit Lelystad kreeg de titel Topondernemer, Schothorst Feed Research uit Lelystad was het beste innovatieve bedrijf. Voor het eerst werd de prijs voor Beste Comakership 2014 toegekend. Studenten Rembrandt Geutjes en Sanne Maarsingh wonnen deze titel.
 
Flevomeer Bibliotheek
Speciaal voor ondernemers organiseert Flevomeer Bibliotheek diverse workshops. Hier zijn kosten aan verbonden. Meer info op www.flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers.

KvK Financieringsdesk
Financiering nodig voor uw bedrijf? Via de Financieringsdesk van de Kamer van Koophandel krijgen ondernemers een goed beeld van financieringsmogelijkheden voor hun organisatie. Opwww.ondernemersplein.nl staat een driestappenplan om uw ideeën te financieren. Verder kunt u de KvK Financieringsdesk elke werkdag telefonisch bereiken op 088-5851111.
 
7 februari 2014
 
Uitreiking OVG Ondernemingsprijs 2013
donderdagavond 6 februari heeft Gerwin de Vries van LOF. uit Espel de OVG Ondernemingsprijs 2013 uitgereikt gekregen van René Wouters van Kwekerij Wouters uit Ens. Gerwin gaf aan trots te zijn dat LOF. hierdoor volgende week de hele agrarische sector van Flevoland mag vertegenwoordigen tijdens de Flevopenningen in Almere. Met een interessant filmpje, gemaakt door Omroep Flevoland, werd duidelijk hoe het proces van witlofpen tot -krop bij LOF. in z'n werk gaat.
Tijdens deze feestelijke avond hebben we tevens afscheid genomen van Ino Meijer. Hij is jarenlang onze secretaris geweest en heeft veel voor de OVG betekend. Ondergetekende volgt Ino op.
 
Presentatie Floriade 2022
Behalve de prijsuitreiking en het afscheid van Ino stond een presentatie over Floriade 2022 op het programma. Projectdirecteur Henk Meijer, voormalig inwoner van Noordoostpolder, gaf aan hoe Almere wil blijven groeien en tevens een groene stad wil blijven. In de Floriade komen deze wensen samen. In veel landen wordt deze wereldexpositie opgebouwd als een podium en na de Floriade weer afgebroken. In Almere wil men de Floriade integreren in de stad, waardoor er een duurzame ontwikkeling  van de stad plaatsvindt. Dhr. Meijer riep bedrijven uit Noordoostpolder op om op de Floriade te laten zien welke innovaties en mogelijkheden er zijn met de land- en tuinbouw in Noordoostpolder. Bedrijven die hier interesse in hebben, kunnen zich melden bij de OVG zodat we bedrijven samen kunnen brengen en er wellicht prachtige initiatieven kunnen ontstaan.
 
Politieke avond
Op woensdag 12 maart organiseren de BAN en OVG gezamenlijk een politieke avond in 't Voorhuys in Emmeloord. Pieter Jan Hagens zal deze avond gastheer zijn. Bij vorige edities van de politieke avond had hij zich goed verdiept in de lokale politiek en voelde diverse kandidaten voor de gemeenteraad aan de tand. Wij nodigen u van harte uit om bij deze avond aanwezig te zijn. Wellicht kunt u hierdoor op 19 maart gemakkelijker uw keuze maken in het stemhokje. Noteer de datum dus alvast in uw agenda.
 
Uw mening over winkeltijden
Op 17 februari bespreekt de gemeenteraad de openingstijden van winkels in Noordoostpolder. Op dit moment mogen winkels 12 zon- en feestdagen per jaar hun deuren openen. Sommige politici willen dit verruimen naar 52 zon- en feestdagen, zodat ondernemers zelf de keuze kunnen maken. Wij willen graag inventariseren wat de wens van onze leden is. Wanneer u hier een mening over heeft, wilt u ons dan uiterlijk 14 februari laten weten of uw voorkeur uitgaat naar:
 
- handhaving openstelling op 12 zon- en feestdagen per jaar
- verruiming openstelling naar 52 zon- en feestdagen per jaar
 
Wilt u in uw reactie aangeven of u winkelier bent?

 
31 januari 2014

Blinde vlek
Naar aanleiding van een vraag van de Espeler Zakenclub hebben we u enige tijd geleden gevraagd of u klachten heeft over mobiele telefonie en internet aan de buitenwegen. Alleen uit het buitengebied van Luttelgeest kwam een reactie. Bij de politiek leeft het idee dat er nog meer blinde vlekken in de polder zijn. Om dit te inventariseren heeft het CDA hiervoor een meldpunt ingesteld. U kunt uw 'blinde vlek' doorgeven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Nepfacturen
Helaas komt het regelmatig voor dat bedrijven geconfronteerd worden met nepfacturen. Via de BAN kregen we deze week de melding dat er nepfacturen voor zoekmachines op internet verspreid worden. Wees hier dus op bedacht!
 
24 januari 2014
ondernemersvereniging in oprichting
Tollebeek wordt binnen de OVG al jaren vertegenwoordigd door Vereniging Dorpsbelang. Inmiddels is er een ondernemersvereniging in oprichting. Dat is dus goed nieuws voor de ondernemers in Tollebeek. Een oprichtingsbestuur organiseert in maart een bijeenkomst voor alle Tollebeker bedrijven. Op termijn zal Dorpsbelang Tollebeek binnen de OVG plaatsmaken voor de nieuwe ondernemersvereniging uit Tollebeek. 
 
Beursvloer Noordoostpolder
Het Vrijwilligerspunt van Carrefour en gemeente Noordoostpolder organiseren op 10 februari voor de negende keer de Beursvloer. De locatie is 't Voorhuys en om 20.00 uur zal de Beursvloer met een slag op een gong worden geopend. Bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid vorm willen geven, sociaal willen ondernemen of gewoon iets 'goeds' voor een ander willen doen, zijn van harte welkom. Op de Beursvloer wisselen ondernemingen, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties in ongedwongen sfeer onderling materiaal, menskracht of deskundigheid uit, met gesloten portemonnee.
Hoekmannen en -vrouwen ondersteunen vragers en aanbieders om tot een match te komen. Als uw bedrijf meedoet, toont u uw maatschappelijke betrokkenheid en de vrijwilligersorganisaties krijgen de hulp (menskracht en middelen) die zij nodig hebben. Bovendien kunt u er veel voor terugkrijgen: wellicht een leuke tegenprestatie of een blijvend samenwerkingsverband. Tevens is het een mooie vorm van netwerken en goodwill creëren. Voor voorbeelden van matches kunt u kijken op www.vrijwilligerspuntnop.nl/beursvloer. Via Bijgaand aanmeldingsformulier kunt u zich opgeven, zodat de hoekmannen / vrouwen kunnen nadenken over mogelijkheden om een match te maken. In overleg met het Vrijwilligerspunt hebben we de opgavedatum uitgesteld tot 31 januari. U kunt het opgaveformulier mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
17 januari 2014
Op donderdag 6 februari organiseren wij een feestelijke avond waarop wij de OVG Ondernemingsprijs 2013 zullen uitreiken aan witlofkwekerij LOF. uit Espel. Met deze onderscheiding is LOF. tevens kanshebber voor de Flevopenningen die op 14 februari toegekend zullen worden in Almere.
 
Naast de uitreiking van de ondernemingsprijs hebben wij dhr. Henk Meijer, projectdirecteur DSO-WACW - Floriade, gevraagd om ons te informeren over de Floriade in 2022 in Almere. Voor Flevoland is de Floriade een mooie gelegenheid om ons van onze beste kant te laten zien. Tijdens deze wereldexpositie kunnen bedrijven op het gebied van onder andere tuinbouw tonen wat ze in huis hebben. In 2012 is het 'bidboek' voor Floriade 2022 gepresenteerd en Henk Meijer zal ons daar meer over vertellen. De Floriade biedt kansen voor ondernemers in Flevoland. Wellicht brengt onze spreker u op innovatieve ideeën.
 
Het programma van deze avond is als volgt:
 
19.45 uur ontvangst in De Ducdalf in Espel
20.00 uur welkom door voorzitter Willemien van Putten
20.15 uur afscheid voormalig secretaris Ino Meijer
20.30 uur presentatie projectdirecteur DSO-WACW-Floriade Henk Meijer:
           Floriade 2022 'Growing Green Cities'
           ook voor en door Flevoland!
21.15 uur pauze
21.30 uur uitreiking OVG Ondernemingsprijs 2013 door René Wouters (winnaar 2012)
           Presentatie over LOF.
22.00 uur afsluiting en napraten met een hapje en een drankje

 

 10 januari 2014

deze week is een groot succes geworden voor witlofkwekerij LOF. uit Espel. LOF. gaat Noordoostpolder namelijk vertegenwoordigen namens OVG en BAN bij de uitverkiezing van de Flevopenning Toponderneming 2014 op 14 februari in Almere. LOF. wint tevens de OVG Ondernemingsprijs 2013. Op donderdag 6 februari organiseren we een feestelijke uitreiking in De Ducdalf in Espel.
 
Nominatie Flevopenning Toponderneming 2014
Donderdagavond 9 januari mocht familie De Vries van LOF. tijdens de nieuwjaarsreceptie van de BAN de Ondernemersprijs Noordoostpolder 2013 in ontvangst nemen uit handen van wethouder Willy Schutte. Met deze uitverkiezing is LOF. automatisch kandidaat voor de Flevopenning Toponderneming 2014. Wij feliciteren Jan en Inge de Vries, hun kinderen en medewerkers hier van harte mee en zijn trots op hun voordracht.
 
Dubbele winnaar
Weet u nog dat we u in het najaar van 2013 opriepen om kandidaten voor te dragen voor de OVG Ondernemingsprijs 2013? De Espeler Zakenclub diende witlofkwekerij LOF. in. Uit alle ingebrachte bedrijven heeft onze jury LOF. gekozen. Ons voormalig bestuurslid Ino Meijer heeft zich er jarenlang hard voor gemaakt dat de OVG kandidaten mag aanleveren bij de Flevopenningen. Dit was in Noordoostpolder eerder alleen voorbehouden aan de BAN. Sinds ruim twee jaar mag OVG kandidaten aandragen via de BAN. Gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de BAN bleek dat LOF. een dubbele winnaar is: naast de OVG Ondernemingsprijs 2013 wint het bedrijf de Ondernemingsprijs Noordoostpolder 2013.
 
Uitreiking OVG Ondernemingsprijs 2013
Op donderdag 6 februari zullen we de OVG Ondernemingsprijs 2013 uitreiken aan LOF. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. We beginnen de avond om 20.00 uur in De Ducdalf in Espel. Binnenkort informeren we u over de verdere inhoud van de avond.

 

3 januari 2014

OVG wenst u een ondernemend, gezond en gelukkig 2014! Als bestuur zullen we ons blijven inzetten voor de belangen van de ondernemers in de groendorpen. Via onze website www.ovgroendorpen.nl blijft u op de hoogte van de verschillende bijeenkomsten die we organiseren of waar we bij aanwezig zullen zijn. Ook kunt u op onze site eens een kijkje nemen op de pagina's van de dorpen die we vertegenwoordigen. Wie weet doet u hiermee inspiratie op voor uw eigen vereniging of bedrijf. Maak er een mooi jaar van!


 

 

December 2013

Voor 2014 kunt u alvast wat data in uw agenda noteren:

Voorjaarsvergadering

Op donderdag 6 februari houden wij een vroege voorjaarsvergadering. Tijdens deze avond zullen we de OVG Ondernemingsprijs 2013 uitreiken. Binnenkort vertellen we u meer over de locatie en de verdere invulling van deze avond.

Flevopenningen

Een week later, op vrijdag 14 februari, is het tijd voor de Flevopenningen. Wie zullen dit jaar een prijs krijgen voor beste toponderneming en meest innovatieve bedrijf? Het evenement vindt plaats op de Creative Campus in Almere. Op www.flevopenningen.nl kunt u er meer over lezen en is het mogelijk om kaarten bestellen. 


 

November 2013

Op de vergadering die we op 17 oktober hebben gehouden met het zogenaamd Uitgebreid Bestuur hebben we op verzoek van gemeente Noordoostpolder het concept van de Gemeentelijke Vestigings Visie (GVV) besproken. Deze visie geldt voor de gehele Noordoostpolder.

In het concept staat dat er geen detailhandel op werklocaties (= industrieterreinen) mag plaatsvinden. Wel mogen bedrijven die behoren tot de perifere detailhandel zich hier vestigen, mits ze een verkoopvloeroppervlak van minimaal 1000 m2 hebben.
Bij perifere detailhandel valt te denken aan handel in auto’s, boten, caravans, motoren, meubels en bedrijven als bouwmarkten en tuincentra. De GVV maakt hierbij geen onderscheid tussen vestiging in Emmeloord en in de dorpen. Als OVG vinden we 1000 m2 voor de dorpen veel te veel.
We hebben de afgelopen periode met diverse instanties en politieke partijen gesproken om ze hiervan te overtuigen.
Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad ermee ingestemd dat er maatwerk wordt geleverd bij het toestaan van perifere detailhandel in de dorpen. We zijn heel blij met deze beslissing, omdat dit de leefbaarheid van de dorpen ten goede komt.

De VVD heeft er bovendien bij de gemeente op aangedrongen om intensiever samen te werken met de OVG bij het opstellen van de volgende visie die over detailhandel gaat.


 

   

 

 

Maritieme Servicehaven mogelijk stap dichterbij

De Maritieme Servicehaven die gepland staat bij Urk is weer een stapje dichterbij gekomen. De gemeenten Urk en Noordoostpolder gaan de provincie vragen om de servicehaven ruimtelijk mogelijk te maken via een inpassingsplan. Het inpassingsplan is een juridisch instrument waarmee de provincie zelf projecten kan ontwikkelen en uitvoeren. Het plan gaat over drie gemeentegrenzen, namelijk Dronten, Noordoostpolder en Urk en daarom is het wenselijk dat de provincie het bestemmingsplan maakt. Bovendien heeft de provincie veel ervaring met de ruimtelijke procedures van de logistieke haven Flevokust in Lelystad.

Met de Maritieme Servicehaven krijgen maritieme bedrijven op met name Urk de kans om hun bedrijf verder uit te breiden. Ook toeleverende bedrijven uit Noordoostpolder en mogelijk bedrijven in de composietensector kunnen extra werk verwachten. Met de haven verwacht men bedrijven in de regio vast te houden om daarmee tevens voor nieuwe werkgelegenheid te zorgen. De servicehaven kan dus voor een nieuwe impuls zorgen voor de economie van Noordelijk Flevoland en daarom willen de gemeenten Urk en Noordoostpolder een bijdrage vragen voor de realisatie van de haven uit het investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden. Dit ‘potje’ is compensatiegeld voor Urk, Noordoostpolder en provincie Flevoland voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Omdat de haven op het grondgebied van gemeente Noordoostpolder wordt gerealiseerd, moet de gemeenteraad instemmen met het verzoek van de provincie voor een inpassingsplan. Op 14 december komt het onderwerp aan bod tijdens de gemeenteraadsvergadering.

 

Subsidiemogelijkheden voor u

Voor uw bedrijf zijn er soms subsidies mogelijk. Gemeente Urk heeft de vele subsidiepotjes overzichtelijk samengevoegd in een website. Hoewel de website is bedoeld voor Urker ondernemers en organisaties staan er heel veel subsidiemogelijkheden in die ook voor bedrijven en organisaties uit Noordoostpolder interessant kunnen zijn. Neem dus eens een kijkje op http://www.open4business.nl/urk en klik dan op subsidies.

 

Digitaal aanbesteden

Bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking kan komen voor een aanbesteding van de Nederlandse overheid? www.tendernet.nl is de aanbestedings-marktplaats waarop alle Nederlandse overheden hun nationale en Europese aanbestedingen publiceren. U kunt via Tendernet zelfs digitaal inschrijven op een tender. Dit kan wanneer een overheid haar aankondigingen, rectificaties en gunningen via TenderNet bekend maakt. Ondernemingen kunnen dan hun bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes eveneens via TenderNed indienen. TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

 

 

Gemeente Noordoostpolder wil binnenkort starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding voor diverse schilderwerkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen in de polder. Heeft u interesse? Kijk op de gemeentelijke website en klik op ‘Wat u moet weten’ voor meer informatie. Let op: u kunt zich tot uiterlijk woensdag 4 mei 12.00 uur per e-mail aanmelden.

Open dag Westermeerwind

Op zaterdag 18 juni organiseert Windpark Westermeerwind een open dag. Er is een informatiemarkt langs de Westermeerdijk bij Espel, nabij kruising Westermeerweg/Ankerpad. Hier kunt u zien en beleven hoe Westermeerwind tot stand is gekomen. Voor kinderen is er van alles te doen, zoals een windquiz, vliegeren, een springkussen en spelletjes. Om 14.00 uur is er een indrukwekkende demonstratie van de KNRM.
Het informatiecentrum 11Beaufort op Domineesweg 11 in Nagele is deze dag gratis toegankelijk. Hier kunt u de energie van het windpark op allerlei manieren beleven. Wilt u de windmolens vanaf het water bekijken, schrijf u dan in voor de gratis vaartocht naar het windpark. Kijk voor meer informatie en reserveren op de
website van Windpark Westermeerwind. 

Ondernemersprijs Noordoostpolder 2017

Wordt u dé ondernemer van het jaar? Ook dit jaar wordt er weer een ondernemer van het jaar gekozen door BAN en OVG. Nomineer tussen 1 en 22 november uw eigen onderneming of een ander bedrijf. Bij het OVG-secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of bij uw eigen bestuur kunt u het aanmeldformulier en het reglement opvragen. De uiteindelijke winnaar maken we 4 januari bekend tijdens het gezamenlijke nieuwjaarsfeest. Deze datum kunt u dus alvast in uw agenda noteren. Een officiële uitnodiging volgt later.

Extra geld voor infrastructuur
Goed nieuws: het rijk heeft besloten extra geld beschikbaar te maken voor het verbeteren van de infrastructuur op de weg en het spoor. Dat heeft onder andere een positief effect op de N50, A28, A1/A30, A15 en N35. Ook de ICE-lijn Amsterdam - Arnhem - Frankfurt en de Berlijnlijn worden verbeterd. VNO-NCW, waar ook de OVG lid van is, heeft geruime tijd bij de overheid gelobbyd en blijft dat doen. Lees meer...

 

Nieuws van het bestuur
De afgelopen twee weken hebben we niet stilgezeten. Op 8 maart zaten we om tafel met Gemeente Noordoostpolder, BAN en LTO tijdens het overleg van de Commissie Economisch Ontwikkelingen. Een paar dagen later, op 12 maart waren we bij de bijeenkomst van Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder. We hebben daar van alles gehoord over energie opwekken, opslaan en de postcoderoos. Op 13 maart hebben we samen met de BAN, LTO en Gemeente Noordoostpolder het gezamenlijke nieuwjaarsfeest geëvalueerd. Onze conclusie is dat we hierin graag verder samen willen optrekken. Het feest zal begin 2019 een vervolg krijgen. Verder hadden we gisteravond een bestuursvergadering en ons bestuurslid Kees van der Sar zal vanavond de jaarvergadering van Commerciële Vereniging Ens bijwonen. Dit waren dus een paar intensieve weken.

Waterschap start cursus voor toekomstige bestuurders
Exact over een jaar, op 20 maart 2019, zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Voor mensen die overwegen om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie organiseert het waterschap diverse activiteiten. Lees meer...
Met informatieavonden en de cursus 'Bestuurlijk actief voor Waterschap Zuiderzeeland' wil de organisatie potentiële bestuurders voorbereiden op een bestuurstaak binnen het waterschap. Dankzij deze activiteiten krijgen kandidaten feitelijke informatie over taken, rollen, bevoegdheden, procedures, werkwijze, inhoud en het gebied waardoor ze een mening kunnen vormen over het worden van bestuurder bij het waterschap. Meer informatie over data en inhoud op https://www.zuiderzeeland.nl/actueel/2019/.


Event 3 april Bescherm uw digitale innovaties
Over de bescherming van digitale innovaties doen de wildste verhalen de ronde. Wilt u weten hoe het écht zit? En hoe u geld kunt verdienen met de juiste bescherming van uw digitale innovatie? Kom op dinsdagmiddag 3 april naar het gratis event 'Bescherm uw digitale innovaties' in het provinciehuis in Zwolle.

Het event is bedoeld voor alle innovatieve ondernemers die werken aan apps, big data, algoritmes, smart systems en internet of things. Ondernemers die bezig zijn met digitale innovaties kunnen soms aanspraak maken op financiële ondersteuning. Wilt u meer lezen over dit event of wilt u zich aanmelden, kijk dan op https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/evenement-bescherm-uw-digitale-innovaties.

 

Klik op "download afbeeldingen" voor correcte weergave